Bộ VĂn hóa thể thao và du lịCH


CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ HẬU CẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 157tải về 1.8 Mb.
trang4/160
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích1.8 Mb.
#184215
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
sách tổ chức sự kiện - vũ ngọc hà
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ HẬU CẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 157
5.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 157
5.1.1. Quản trị hậu cần tổ chức sự kiện là gì? 157
5.1.2. Vai trò của quản trị hậu cần trong tổ chức sự kiện 158
5.2. QUY TRÌNH CHUNG TRONG QUẢN TRỊ HẬU CẦN TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 158
5.2.1. Lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ 159
5.2.2. Lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ 159
5.2.3. Thương lượng và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ 164
5.2.4. Kiểm soát và phối hợp cung ứng dịch vụ 167
5.2.5. Dự tính và xử lý các sự cố có liên quan 167
5.3. CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ TỔ CHỨC ĐƯA ĐÓN KHÁCH 167
5.3.1. Các nhà cung ứng dịch vụ và phương tiện vận chuyển 169
5.3.2. Tổ chức đón khách khi khách sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng 172
5.4. CUNG ỨNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ 173
5.4.1. Quy trình cơ bản trong việc tổ chức nhận buồng 173
5.4.2. Quy trình chung trong việc tổ chức trả buồng 174
5.5. CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG 175
5.6. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI THÔNG TIN, LIÊN LẠC TRONG SỰ KIỆN 177
5.6.1. Thông tin nội bộ 177
5.6.2. Các tài liệu và bảng chỉ dẫn cho các thành phần tham gia sự kiện 178
5.6.3. Cung ứng các dịch vụ thông tin liên lạc 178
5.7. CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH VIP VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 179
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5 181
CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SỰ KIỆN 182
6.1. TỔ CHỨC KHAI MẠC SỰ KIỆN 182
6.1.1. Tổ chức đón tiếp khách tại nơi diễn ra sự kiện 182
6.1.2. Khai mạc sự kiện 183
6.2. ĐIỀU HÀNH DIỄN BIẾN CỦA SỰ KIỆN 183
6.2.1. Điều hành sân khấu/ khu vực trình diễn/ khu vực thi đấu 183
6.2.2. Điều hành, quản lý khán giả và khách mời 184
6.2.3. Điều hành các hoạt động phụ trợ 185
6.43. KẾT THÚC SỰ KIỆN 186
6.3.1. Tổ chức bế mạc sự kiện 186
6.3.2. Tiễn khách 187
6.3.3. Thanh quyết toán sự kiện 188
6.3.4. Phối hợp giải quyết các công việc còn lại sau sự kiện 189
6.3.5. Lập các báo cáo và tổng kết về công tác tổ chức sự kiện 189
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6 190
PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý TRONG TỔ CHỨC CÁC LOẠI HÌNH SỰ KIỆN 191
1.1. Tổ chức các trò chơi 191
1.2. Tổ chức sinh hoạt và làm việc theo nhóm 193
1.3. Vỗ tay, hò hét cũng ra tiền 196
1.4. Tổ chức sự kiện thương mại 198
1.5 Tổ chức triển lãm thương mại đạt hiệu quả 200
1.6. Event công cụ để quảng bá thương hiệu- các câu hỏi khi tổ chức sự kiện 205
1.7. Tổ chức sự kiện để quảng cáo 209
1.8. Khai trương. 210
1.9. Giới thiệu sản phẩm mới. 211
1.10. Sự xuất hiện của những người nổi tiếng. 211
1.11. Đồng tài trợ 211
1.12. Kỷ niệm thành lập 211
1.13. Tổ chức các trò chơi và các cuộc thi 211
1.14. Tổ chức họp báo 212
1.15. Hội nghị bán hàng 214
1.16. Hội nghị khách hàng 216
1.17. Tổ chức hội thảo 217
1.18. Tổ chức dạ hội hóa trang 220
1.19. Tổ chức giao lưu 222
A. Công tác chuẩn bị: 223
Kinh nghiệm trong tổ chức chương trình giao lưu 224
PHỤ LỤC 2: CÁC MẪU GIẤY TỜ TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 228
Phụ lục 2.1. Mẫu hợp đồng dịch vụ giữa nhà đầu tư và nhà tổ chức sự kiện 228
Phụ lục 2.2. Mẫu hợp đồng giữa nhà tổ chức sự kiện và nhà cung ứng dịch vụ 233
2Phụ lục .3. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ song ngữ 237
Phụ lục 2.4. mẫu thanh lý hợp đồng (mẫu 1) 241
Phụ lục 2.5. Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 244
Phụ lục 2.6. Biên bản xác nhận phát sinh 247
Phụ lục 2.7. Hợp đồng đối với các nhà cung cấp 249
Phụ lục 2.8. Thông báo thực hiện khuyến mại 252
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 254
tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương