Bộ VĂn hóa thể thao và du lịCH


CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 78tải về 1.8 Mb.
trang3/160
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích1.8 Mb.
#184215
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
sách tổ chức sự kiện - vũ ngọc hà
CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 78
3.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 78
3.1.1. Kế hoạch tổ chức sự kiện là gì? 78
3.1.2. Phân loại kế hoạch trong tổ chức sự kiện 79
3.1.3. Vai trò của kế hoạch trong tổ chức sự kiện 82
3.2. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 83
3.2.1. Một số yêu cầu cơ bản và quy trình chung khi lập kế hoạch tổ chức sự kiện 83
3.2.2. Hệ thống hóa các hoạt động trong sự kiện 84
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 93
CHƯƠNG 4: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 94
4.1. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 94
4.2. LẬP TIẾN ĐỘ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 95
4.2.1. Bảng tiến độ 95
4.2.2. Quy trình lập tiến độ cho công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện 95
4.3. CHUẨN BỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 96
4.4. CHUẨN BỊ CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH MỜI THAM GIA SỰ KIỆN 100
4.4.1. Khái niệm, phân loại khách mời tham gia sự kiện 100
4.4.2. Lập danh sách khách mời 101
4.4.3. Chuẩn bị và gửi thiếp mời/ giấy mời cho khách 107
4.5. CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN 113
4.5.1. Tổng quan về địa điểm tổ chức sự kiện 113
4.5.2. Phân loại địa điểm tổ chức sự kiện 113
4.5.3. Các khu vực cơ bản của không gian và địa điểm tổ chức sự kiện 115
4.5.4. Các yêu cầu khi lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện 116
4.5.5. Quy trình lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện 118
4.5.6. Quy trình chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện 119
4.6. CHUẨN BỊ VỀ NHÂN LỰC CHO TỔ CHỨC SỰ KIỆN 119
4.6.1. Xác định mô hình tổ chức lao động 120
4.6.2. Các chức danh trong tổ chức sự kiện 126
4.7. CHUẨN BỊ HẬU CẦN CHO SỰ KIỆN 135
4.8. DỰ TÍNH VÀ XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ TRONG SỰ KIỆN 136
4.8.1. Sự cố trong tổ chức sự kiện là gì? 136
4.8.2.Dự tính và xử lý các sự cố có liên quan đến chủ đề chính của sự kiện 136
4.9. CHUẨN BỊ CÁC YẾU TỐ KHÁC CHO SỰ KIỆN 143
4.9.1. Chuẩn bị về tài liệu 143
4.9.2. Chuẩn bị các chương trình bổ trợ, dự phòng 148
4.9.3. Chuẩn bị quà tặng 148
4.10. CHUẨN BỊ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG TRÌNH DIỄN SỰ KIỆN 148
4.10.1. Không gian thực hiện sự kiện 148
4.10.2. Người dẫn chương trình và diễn giả 151
4.10.3. Đạo diễn và dàn dựng sân khấu 153
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 156

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương