Bộ VĂn hóa thể thao và du lịCHtải về 1.8 Mb.
trang2/160
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích1.8 Mb.
#184215
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
sách tổ chức sự kiện - vũ ngọc hà

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 2
MỤC LỤC 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 9
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 9
1.1.1. Tổ chức sự kiện là gì? 9
1.1.2. Các hoạt động tác nghiệp cơ bản của tổ chức sự kiện 13
1.1.3. Các thành phần tham gia trong sự kiện 14
1.1.4. Đặc điểm của tổ chức sự kiện 19
1.1.5. Sơ lược về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam 21
1.2. CÁC LOẠI HÌNH SỰ KIỆN 26
1.2.1. Theo quy mô, lãnh thổ 26
1.2.2. Theo thời gian 27
1.2.3. Theo hình thức và mục đích 27
1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TỔ CHỨC SỰ KIỆN 30
1.3.1. Các yếu tố vĩ mô 30
1.3.2. Các yếu tố vi mô 33
1.4. MỘT SỐ Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ KIỆN 35
1.4.1. Ý nghĩa của hoạt động tổ chức sự kiện với các thành phần tham gia sự kiện 35
1.4.2. Một số tác động cơ bản của sự kiện đến các lĩnh vực của đời sống xã hội 40
1.4.3. Mối quan hệ giữa sự kiện và du lịch 43
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 45
CHƯƠNG 2: HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ, LẬP CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ KIỆN 46
2.1. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN 46
2.1.1. Mục tiêu của sự kiện 46
2.1.2. Tiếp nhận các thông tin của nhà đầu tư sự kiện 51
2.1.3. Nghiên cứu các yếu tố khác có liên quan đến sự kiện 52
2.2. HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ SỰ KIỆN 53
2.2.1. Chủ đề sự kiện là gì? 53
2.2.2. Hình thành chủ đề cho sự kiện 54
2.2.3. Các ý tưởng cho sự kiện 54
2.3. LẬP CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 56
2.3.1. Chương trình của sự kiện là gì? 56
2.3.2. Xây dựng chương trình cho sự kiện 57
2.4. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 59
2.4.1. Khái niệm dự toán ngân sách tổ chức sự kiện 59
2.4.2. Các nhóm chi phí cơ bản trong tổ chức sự kiện 60
2.4.3. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện 69
2.4.4. Lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện theo hình thức chi phí cố định, chi phí biến đổi 72
2.5. ĐÀM PHÁN VÀ TIẾN HÀNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SỰ KIỆN 74
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 77

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương