Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định chấp dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Trung tâm Hội nghị quốc tế Paris, 27/1/1973).tải về 3.22 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích3.22 Mb.
#3856

Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định chấp dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Trung tâm Hội nghị quốc tế Paris, 27/1/1973). (Ảnh chụp trong cuốn Mặt trận giải phóng CP CM lâm thời tại Paris 1973 về VN)

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định chấp dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Trung tâm Hội nghị quốc tế Paris, 27/1/1973). (Ảnh chụp trong cuốn Mặt trận giải phóng CP CM lâm thời tại Paris 1973 về VN)

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương