Bộ TÀi chíNH


G Không ghi vào khu vực này IẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẰNG NGOẠI TỆtải về 354.5 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích354.5 Kb.
#1221
1   2   3   4   5   6   7

Số:
G
Không ghi vào

khu vực này


IẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẰNG NGOẠI TỆ


Thực chi  Tạm ứng 

Ứng trước đủ đk thanh toán 

Ứng trước chưa đủ đk thanh toán 


Chuyển khoản 

Tiền mặt 
Đơn vị rút dự toán:

Mã ĐVQHNS: Tài khoản:

Tại KBNN:

Mã cấp NS: Tên CTMT,DA:

Mã CTMT, DA: Năm NS: Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:

Người lĩnh tiền:

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Nội dung chi:Chi tiếtNDKT

Mã chương

ngành KT
nguồn NSNN

Ký hiệu

ngoại tệ

Số tiền

bằng ngoại tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:


Phí ngân hàng:


Tiền chuyển khoản


Số tài khoản:Tên tài khoản:Tại ngân hàng:Tổng cộngSố tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:

Số tiền Việt Nam ghi bằng chữ:

Phần KBNN duyệt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ………………………………………..

KBNN đề nghị Ngân hàng

Trích tài khoản số của KBNN

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số:

Ghi bằng chữ:


Chi tiết

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền nguyên tệ

Số tiền quy ra VND

Tiền mặt:


Phí ngân hàng:


Tiền chuyển khoản


Số tài khoản:


Tên tài khoản:


Tại ngân hàng:


Tổng cộng


Nội dung chi:


ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày……tháng……năm…….Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Bộ phận kiểm soát Bộ phận kế toán

Ngày...... tháng ….. năm …… Ngày...... tháng.. … năm ……Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Chủ tài khoản


Mẫu số C2-07/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)
tải về 354.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương