Bộ thông tin và truyềN thôNGtải về 0.58 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.58 Mb.
#227
1   2   3   4   5   6


17.12 Thực hiện đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Nghiên cứu kế hoạch đo kiểm và hợp đồng đo kiểm;

 • Khảo sát xác định các địa điểm đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Chuẩn bị và kiểm tra thiết bị, dụng cụ đo kiểm định theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp đặt cột anten cao 10m, cáp tín hiệu và anten thu hình theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp báo hiệu cảnh giới và rào bảo vệ khu vực đo kiểm theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp đặt máy nổ và đấu nối cáp tín hiệu, cáp nguồn theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp các thiết bị đo nhiệt độ, đổ ẩm, gió và tọa độ tại điểm đo để theo dõi, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp đặt thiết bị đo và kết nối máy đo với đường tín hiệu, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Khởi động thiết bị đo, hiệu chỉnh anten để thu được tín hiệu tốt nhất và ổn định theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Băng tần hoạt động, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Độ di tần, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Dải thông của tín hiệu, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Tỷ số lỗi bit, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Tỷ số sóng mang trên tạp âm, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Mức trường trung bình tối thiểu, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • In và lưu file kết quả đo theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thu dọn thiết bị, dụng cụ đo và vệ sinh môi trường khu vực đo theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lập biên bản đo kiểm Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu theo quy định.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: 1 điểm thu và 1 tần số

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

17.12

Vật tư

 

 

 

Sổ A4 bìa cứng

Quyển

0,05

 

Bút bi

Cái

0,02

 

Pin tiểu (AA)

Cái

0,45

 

Cồn công nghiệp tẩy rửa 99%

Lít

0,2

 

Bình xịt chống gỉ đa dụng Selley RP7 150g

Gr

15

 

Bông gòn công nghiệp

Kg

0,1

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 5/9

Công

1,22

 

Kỹ sư 2/9

Công

1,22

 

Kỹ thuật viên 6/12

Công

1,17

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop và phần mềm chuyên dụng

Giờ

8,95

 

Máy GPS

Giờ

8,95

 

Cột an ten 10m chuyên dùng, bộ kit lắp dựng

Giờ

8,95

 

Anten thu đo chuyên dụng

Giờ

8,95

 

Máy phân tích tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T và DVB-T2

Giờ

8,95

 

Máy ảnh

Giờ

8,95

 

La bàn

Giờ

8,95

 

Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ

Giờ

8,95

 

Máy đo tốc độ gió

Giờ

8,95

 

Máy phát điện lưu động - công suất: 2 KVA

Giờ

8,95

 1. Ghi chú:

 • Máy phân tích tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có tính năng: Phân tích phổ, Phân tích tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

 • Nếu điểm thu phải đo lớn hơn 1 tần số thì cứ thêm 1 tần số định mức hao phí nhân công và máy công cụ này được cộng thêm 0,17 và được tính theo công thức sau:

Gọi: Mn là mức nhân công và giờ máy mới được tăng thêm khi đo nhiều tần số.

Mo là mức nhân công và giờ máy ứng với 1 tần số;

n là số tần số tăng thêm;

Mn = Mox (1+0,17x n).


17.13 Lập Báo cáo kết quả đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Thu thập toàn bộ tài liệu làm căn cứ lập báo cáo;

 • Kiểm tra kết quả đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại các điểm đo;

 • Lập dự thảo báo cáo đo kiểm Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu theo chỉ dẫn nội dung báo cáo;

 • Trình duyệt báo cáo kết quả đo kiểm Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu;

 • Phê duyệt báo cáo kết quả đo kiểm Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu theo quy định;

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

17.13

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Giấy in A4

Ram

0,7

 

Mực in laser A4

Hộp

0,02

 

Mực máy photocopy (A3)

Hộp

0,02

 

Bút bi

Cái

1

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 5/9

Công

5,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

6,25

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

90

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,2

 

Máy photocopy

Giờ

0,5MỤC LỤC

VÍ DỤ ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC
1. Giả thiết

1.1. Công tác đo kiểm: Đo kiểm phơi nhiễm trường điện từ tại Tỉnh X có 01 Đài truyền hình (có02 máy phát hình).

1.2. Các đơn giá vật tư, nhân công, giờ máy tại địa phươngnhư sau:


 1. Bút bi: 3.000 đồng/cái;

 2. Giấy in A4: 65.000 đồng/ram;

 3. Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50.000: 150.000đ/tờ;

 4. Mực in laser A4: 160.000 đồng/hộp;

 5. Kỹ sư 3/9: 171.262 đồng/công;

 6. Kỹ sư 2/9: 153.447 đồng/công;

 7. Máy tính laptop: 3.467 đồng/giờ máy;

 8. Máy tính laptop và phần mềm chuyên dụng: 3.793 đồng/giờ máy;

 9. Máy in lazer A4: 1.342 đồng/giờ máy;

 10. Máy GPS: 19.688 đồng/giờ máy;

 11. Máy đo khoảng cách lazer: 358 đồng/giờ máy;

 12. Máy ảnh: 917 đồng/giờ máy;

 13. Máy đo phơi nhiễm trường điện từ: 12.664 đồng/giờ máy;

 14. Anten thu đo: 22.258 đồng/giờ máy.


2. Xác định dự toán kinh phí

2.1. Lập kế hoạch đo kiểm:- Áp dụng định mức tại Mục I, Chương II nêu trên, tiết định mức 11.13.11.11.11tại trang 5, tính dự toán cho công tác Lập kế hoạch đo kiểm như sau:


Đơn vị tính:Đài truyền hình

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đơn giá(đồng)

Thành tiền (đồng)

Vật tư

 

 

 

158.330

Bút bi

Cái

1

3.000

3.000

Giấy in A4

Ram

0,05

65.000

3.250

Bản đồ giấy tỷ lệ 1/50.000

Tờ

1

150.000

150.000

Mực in laser A4

Hộp

0,008

260.000

2.080

Nhân công

 

 

 

85.631

Kỹ sư 3/9

Công

0,5

171.262

85.631

Máy công cụ

 

 

 

30.591

Máy tính laptop

Giờ

2,7

3.467

9.361

Máy in lazer A4

Giờ

0,2

1.342

268

Máy GPS

Giờ

1

19.688

19.688

Máy đo khoảng cách lazer

Giờ

1

358

358

Máy ảnh

Giờ

1

917

917

2.2. Khảo sát và tính toán xác định vùng, điểm đo: • Căn cứ Điều 11 mục 3 quy định về số mẫu đo kiểm trong Thông tư 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của Bộ Thông tin và Truyền thông;

 • Căn cứ kết quả khảo sát thực tế vùng tuân thủ, vùng liên quan, vùng thâm nhập tính toán xác định được số điểm đo tối thiểu phù hợp với vùng phủ sóng cung cấp dịch vụ tại tỉnh X cần thiết là: 10 điểm đo.

 • Áp dụng định mức tại Mục I, tiết định mức 11.13.11.11.12 tại trang 6, tính dự toán cho công tác Lập kế hoạch đo kiểm như sau:


Đơn vị tính:Máy phát

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức
(2 Máy phát)


Đơn giá(đồng)

Thành tiền (đồng)

Nhân công

 

 

 

127.993

Kỹ sư 3/9

Công

0,38

171.262

65.080

Kỹ sư 2/9

Công

0,41

153.447

62.913

Máy công cụ

 

 

 

55.451

Máy tính laptop và phần mềm chuyên dụng

Giờ

4,05

3.793

15.361

Máy đo khoảng cách lazer

Giờ

2

358

715

Máy GPS

Giờ

2

19.688

39.375

2.3. Thực hiện đo kiểm: • Áp dụng định mức tại Mục I, tiết định mức 11.13.11.11.13tại trang7, tính dự toán cho công tác Thực hiện đo kiểm như sau:

Đơn vị tính: Điểm đo

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

(10 điểm đo)

Tổng hợp định mức

Đơn giá
(đồng)


Thành tiền (đồng)

01 điểm đo đầu tiên

9 điểm đo tiếp theo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+9x(4)

(6)

(7)

Nhân công

 

 

 

 

 

211.061

Kỹ sư 3/9

Công

0,11

0,06

0,65

171.262

111.320

Kỹ sư 2/9

Công

0,11

0,06

0,65

153.447

99.741

Máy công cụ

 

 

 

 

 

186.829

Máy đo phơi nhiễm trường điện từ

Giờ

0,85

0,5

5,35

12.664

67.752

Anten thu đo

Giờ

0,85

0,5

5,35

22.258

119.078

2.4. Lập báo cáo kết quả đo kiểm: • Áp dụng định mức tại Mục I, tiết định mức 11.13.11.11.14 tại trang7, tính dự toán cho công tác Lập báo cáo kết quả đo kiểm như sau:

Đơn vị tính:Đài truyền hình

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đơn giá(đồng)

Thành tiền (đồng)

Vật tư

 

 

 

8.820

Giấy in A4

Ram

0,06

95.000

5.700

Mực in laser A4

Hộp

0,012

260.000

3.120

Nhân công

 

 

 

73.643

Kỹ sư 3/9

Công

0,43

171.262

73.643

Máy công cụ

 

 

 

12.459

Máy tính laptop

Giờ

3,4

3.467

11.788

Máy in lazer A4

Giờ

0,5

1.342

671

Như vậy, dự toán chi phí trực tiếp để thực hiện công tác đo kiểm phơi nhiễm trường điện từ tại Tỉnh X có 01 Đài truyền hình (có 02 máy phát hình) được tổng hợp như sau:

Công việc

 

Thành tiền (đồng)

Vật liệu

Nhân công

Máy

Lập kế hoạch đo kiểm

 

158.330

85.631

30.591

Khảo sát và tính toán xác định vùng, điểm đo

 

 

127.993

55.451

Thực hiện đo kiểm

 

 

211.061

186.829

Lập báo cáo kết quả đo kiểm

 

8.820

73.643

12.459

Cộng:

 

167.150

498.327

285.330

Tổng dự toán kinh phí là: 950.807đồng. /.


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương