Bộ thông tin và truyềN thôNGtải về 0.58 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.58 Mb.
#227
1   2   3   4   5   6
 1. Ghi chú

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này ≤ 30.000 thuê bao thì định mức này được nhân với hệ số k = 1.

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này > 30.000 thuê bao, thì cứ thêm đến 10.000 thuê bao đăng ký thì định mức này được tăng thêm 10%.


Mục III (Mã hiệu: 13)

ĐỊNH MỨC ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ DVB-C TẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO
13.11 Lập kế hoạch đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Tiếp nhận, xem xét yêu cầu của khách hàng;

 • Khảo sát sơ bộ các ví trí đo kiểm, thu thập thông tin sơ bộ có liên quan theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Trao đổi với khách hàng để làm rõ các yêu cầu;

 • Dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao theo yêu cầu của khách hàng theo chỉ dẫn nội dung kế hoạch đo kiểm;

 • Trao đổi với khách hàng để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao;

 • Hoàn thiện dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao;

 • In kế hoạch đo kiểm chất lượng giao cho khách hàng.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

13.11

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Bút bi

Cái

1

 

Giấy in A4

Ram

0,4

 

Bản đồ giấy tỷ lệ 1/100.000

Tờ

1

 

Mực máy photocopy (A3) 500gr

Hộp

0,012

 

Mực in laser A4

Hộp

0,008

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 4/9

Công

3,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

3,87

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

37

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,3

 

Máy photocopy

Giờ

0,3

 1. Ghi chú:

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này ≤ 30.000 thuê bao thì định mức này được nhân với hệ số k = 1.

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này > 30.000 thuê bao, thì cứ thêm đến 10.000 thuê bao đăng ký thì định mức này được tăng thêm 10%.
  1. Thực hiện đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Nghiên cứu kế hoạch và hợp đồng đo kiểm;

 • Khảo sát xác định địa điểm đo kiểm theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Chuẩn bị và kiểm tra thiết bị, dụng cụ đo kiểm định theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Kiểm tra hiện trạng lắp đặt hệ thống thu truyền hình DVB-C, chất lượng và hoạt động của hệ thống thiết bị thu truyền hình DVB-C tại điểm đo. Hiệu chỉnh hệ thống thiết bị thu để máy thu hoạt động ở trạng thái tốt nhất có thể, tất cả theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Ghi nhận các thông số được hiển thị trên màn hình máy thu hình, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lắp đặt thiết bị đo và kết nối thiết bị đo với đường tín hiệu cần đo, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Mức tín hiệu cao tần, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Băng thông của mỗi kênh, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số tín hiệu cao tần, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêuTỷ số lỗi điều chế (MER), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Tỷ số lỗi bit (BER), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Tỷ số tín hiệu cao tần trên tạp âm, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu Độ rung pha, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • In và lưu file kết quả đo theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thu dọn dụng cụ đo và vệ sinh môi trường khu vực đo;

 • Trả lại hiện trạng lắp đặt hệ thống thu để máy thu hoạt động ở trạng thái tốt nhất có thể, tất cả theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lập biên bản đo kiểm tại điểm kết nối thuê bao theo quy định.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: 1 thuê bao và 1 tần số

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

13.12

 

 

 

 

vật tư

 

 

 

Sổ A4 bìa cứng

Quyển

0,02

 

Bút bi

Cái

0,04

 

Cồn công nghiệp tẩy rửa 99%

Lít

0,2

 

Bông gòn công nghiệp

Kg

0,1

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 4/9

Công

0,457

 

Kỹ sư 2/9

Công

0,457

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop và phần mềm chuyên dụng

Giờ

3,82

Thiết bị phân tích tín hiệu truyền hình cáp số

Giờ

3,5

 

Bộ lưu điện (UPS) 1000W

Giờ

3,5

Máy ảnh

Giờ

3,5

 

Bộ các thành phần ghép nối trong bài đo

Giờ

3,5

 

 

 

 

 1. Ghi chú:

 • Thiết bị phân tích tín hiệu truyền hình cáp số có tính năng: Phân tích phổ, Phân tích tín hiệu truyền hình cáp số, Phân tích tín hiệu video và audio.

 • Nếu tần số phải đo lớn hơn 1 tần số tại 1 thuê bao thì cứ thêm 1 tần số định mức hao phí nhân công và máy công cụ này được cộng thêm 0,3 và được tính theo công thức sau:

Gọi: Mn là mức nhân công và giờ máy mới được tăng thêm khi đo nhiều tần số.

Mo là mức nhân công và giờ máy ứng với 1 tần số;

n là số tần số tăng thêm;

Mn = Mo x (1+0,3x n).
  1. Lập Báo cáo kết quả đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Thu thập toàn bộ tài liệu làm căn cứ lập báo cáo;

 • Kiểm tra kết quả đo kiểm tại các thuê bao được đo;

 • Lập dự thảo báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao theo chỉ dẫn nội dung báo cáo;

 • Trình duyệt báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao;

 • Phê duyệt báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao;

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

13.13

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Giấy in A4

Ram

0,7

 

Mực in laser A4

Hộp

0,04

 

Mực máy photocopy (A3)

Hộp

0,016

 

Bút bi

Cái

0,028

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 5/9

Công

6,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

7,25

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

110

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,5

 

Máy photocopy

Giờ

0,5
 1. Ghi chú:

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này ≤ 30.000 thuê bao thì định mức này được nhân với hệ số k = 1.

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này > 30.000 thuê bao, thì cứ thêm đến 10.000 thuê bao đăng ký thì định mức này được tăng thêm 10%.

Mục IV (Mã hiệu: 14)

ĐỊNH MỨC ĐO KIỂM TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ TẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO


  1. Lập kế hoạch đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Tiếp nhận, xem xét yêu cầu của khách hàng;

 • Khảo sát sơ bộ các ví trí đo kiểm, thu thập thông tin sơ bộ có liên quan theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Trao đổi với khách hàng để làm rõ các yêu cầu;

 • Dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao theo yêu cầu của khách hàng theo chỉ dẫn nội dung nhiệm vụ đo kiểm;

 • Trao đổi với khách hàng để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao;

 • Hoàn thiện dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao;

 • In kế hoạch đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao giao cho khách hàng.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

14.11

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Bút bi

Cái

1

 

Giấy in A4

Ram

0,4

 

Bản đồ giấy tỷ lệ 1/100.000

Tờ

1

 

Mực máy photocopy (A3) 500gr

Hộp

0,012

 

Mực in laser A4

Hộp

0,008

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 4/9

Công

3,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

3,87

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

37

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,3

 

Máy photocopy

Giờ

0,3


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương