Bộ thông tin và truyềN thôNG


Lập Báo cáo kết quả đo kiểmtải về 0.58 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích0.58 Mb.
#227
1   2   3   4   5   6

11.14Lập Báo cáo kết quả đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Thu thập toàn bộ tài liệu làm căn cứ lập báo cáo;

 • Kiểm tra kết quả đo kiểm các điểm đo và tính toán xác định giới hạn phơi nhiễm an toàn và tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (TER), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Dự thảo báo cáo kết quả đo kiểm phơi nhiễm trường điện từ tổng hợp theo chỉ dẫn nội dung báo cáo;

 • Trình duyệt báo cáo kết quả đo kiểm;

 • Phê duyệt báo cáo kết quả đo kiểm;

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: 1 Đài phát thanh / truyền hình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

11.14

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Giấy in A4

Ram

0,06

 

Mực in laser A4

Hộp

0,012

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 3/9

Công

0,43

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

3,40

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,50


Mục II (Mã hiệu: 12)

ĐỊNH MỨC ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG CỐ ĐỊNH
12.11Lập kế hoạchđo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Tiếp nhận, xem xét yêu cầu của khách hàng;

 • Khảo sát sơ bộ lựa chọn các vị trí đặt thiết bị đo, thu thập thông tin sơ bộ có liên quan theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Trao đổi với khách hàng để làm rõ các yêu cầu;

 • Dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định theo yêu cầu của khách hàng và chỉ dẫn nội dung kế hoạch đo kiểm;

 • Trao đổi với khách hàng để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định;

 • Hoàn thiện dự thảo kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định;

 • In kế hoạch đo kiểm chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định giao cho khách hàng.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

12.11

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Bút bi

Cái

1

 

Giấy in A4

Ram

0,4

 

Bản đồ giấy tỷ lệ 1/100.000

Tờ

1

 

Mực máy photocopy (A3) 500gr

Hộp

0,012

 

Mực in laser A4

Hộp

0,008

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 4/9

Công

3,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

3,87

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

37,0

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,3

 

Máy photocopy

Giờ

0,3

 1. Ghi chú:

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này ≤ 30.000 thuê bao thì định mức này được nhân với hệ số k=1.

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này > 30.000 thuê bao, thì cứ thêm đến 10.000 thuê bao đăng ký thì định mức này được tăng thêm 10%.


12.11 Thực hiện đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Nghiên cứu kế hoạch đo kiểm và hợp đồng đo kiểm;

 • Khảo sát xác định địa điểm đo cho phép đo kiểm chất lượng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Chuẩn bị và kiểm tra thiết bị, dụng cụ đo kiểm định theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Ghi nhận hiển thị trên màn hình máy thu hình, đo chỉ tiêu thời gian tương tác, với 1 kênh mà máy thu, theo chỉ dẫn kỹ thuật bằng đồng hồ bấm giây;

 • Lắp đặt thiết bị đo và kết nối máy đo với hệ thống thiết bị thu hình, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu đồng bộ giữa tín hiệu video và audio với 1 kênh mà máy thu thu được từ 1 nhà cung cấp, theo chỉ dẫn kỹ thuật, bằng máy Osillocope;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu chất lượng tín hiệu video (MOS), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Rung pha (ms), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Trễ (ms), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn tốc độ luồng(Mbit/s), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Thời gian lớn nhất của 1 lỗi (ms), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Chu kỳ mất gói IP (gói IP), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Tần suất mất gói (sự kiện lỗi/giờ), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thực hiện bài đo chỉ tiêu tham số truyền dẫn Tỉ lệ mất gói luồng IP video trung bình, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • In và lưu file kết quả đo theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thu dọn dụng cụ đo và vệ sinh môi trường khu vực đo;

 • Trả lại hiện trạng lắp đặt hệ thống thu IPTV để máy thu hoạt động ở trạng thái tốt nhất có thể, theo chỉ dẫn kỹ thuật; Lập biên bản đo kiểm tại hiện trường.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: 1 thuê bao và 1 kênh chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

12.12

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Sổ A4 bìa cứng

Quyển

0,02

 

Bút bi

Cái

0,02

 

Pin tiểu (AA)

Cái

0,16

 

Cồn công nghiệp tẩy rửa 99%

Lít

0,2

 

Bông gòn công nghiệp

Kg

0,1

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 5/9

Công

0,36

 

Kỹ sư 2/9

Công

0,36

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop và phần mềm chuyên dụng

Giờ

2,88

 

Thiết bị phân tích tín hiệu IPTV

Giờ

2,72

 

Thiết bị đo đồng bộ giữa tín hiệu video và audio (Oscilloscope)

Giờ

2,72

 

Bộ các thành phần ghép nối trong bài đo

Giờ

2,72

 

Máy ảnh

Giờ

2,72

 

Bộ lưu điện (UPS) 1000W

Giờ

2,72

 

Đồng hồ bấm giây

Giờ

2,72
 1. Ghi chú:

 • Thiết bị phân tích tín hiệu IPTV có tính năng để đo các thông số: Chất lượng tín hiệu video (MOS), Rung pha (ms), Trễ (ms), Tốc độ luồng(Mbit/s), Thời gian lớn nhất của 1 lỗi (ms), Chu kỳ mất gói IP (gói IP), Tần suất mất gói, Tỉ lệ mất gói luồng IP video trung bình.

 • Nếu số kênh phải đo lớn hơn 1 kênh tại 1 thuê bao thì cứ thêm 1 kênh định mức hao phí nhân công và máy công cụ này được cộng thêm 0,3 và được tính theo công thức sau:

Gọi: Mn là mức nhân công và giờ máy mới được tăng thêm khi đo nhiều kênh.

Mo là mức nhân công và giờ máy ứng với 1 kênh;

n là số kênh tăng thêm;

Mn = Mox (1+0,3x n).
  1. Thực hiện thống kê chỉ tiêu chất lượng phục vụ dịch vụ IPTV

 1. Thành phần công việc:

 • Thống kê toàn bộ sự cố trong thời gian xác định độ khả dụng của doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV) trong 3 tháng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thống kê toàn bộ yêu cầu thiết lập dịch vụ IPTV của doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV) trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thống kê đầy đủ số liệu khắc phục dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV) trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thống kê toàn bộ số khiếu nại của Đơn vị sử dụng dịch vụ IPTV về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV) trong khoảng thời gian 3 tháng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Thống kê toàn bộ công văn hồi âm cho Đơn vị sử dụng dịch vụ IPTV về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV) trong khoảng thời gian 3 tháng, theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Gọi nhân công, 250 cuộc gọi vào các giờ khác nhau trong ngày, tới dịch vụ hỗ trợ khách hàngcủa doanh nghiệp cung cấp dịch IPTV (DNCCDV), theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lưu file dữ liệu thống kê, sao lưu tài liệu sở cứ thống kê đã thu thập theo chỉ dẫn kỹ thuật;

 • Lập biên bản Thống kê Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV (DNCCDV) theo quy định.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

12.13

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Bút bi

Cái

6

 

Giấy in A4

Ram

2,85

 

Mực in laser A4

Hộp

0,57

 

Mực máy photocopy (A3)

Hộp

0,14

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 4/9

Công

8,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

8,5

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy điện thoại để bàn

Giờ

24

 

Máy tính laptop

Giờ

136

 

Máy in lazer A4

Giờ

5,2

 

Máy photocopy

Giờ

5,2

 1. Ghi chú:

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này ≤ 30.000 thuê bao thì định mức này được nhân với hệ số k = 1.

 • Nếu vùng đo có số thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này > 30.000 thuê bao, thì cứ thêm đến 10.000 thuê bao đăng ký thì định mức này được tăng thêm 10%.
  1. Lập Báo cáo kết quả đo kiểm

 1. Thành phần công việc:

 • Thu thập toàn bộ tài liệu làm căn cứ lập báo cáo;

 • Kiểm tra kết quả đo kiểm tại các thuê bao được đo và số liệu thống kê tại nhà cung cấp dịch vụ IPTV;

 • Lập dự thảo báo cáo kết quả đo kiểm Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định, theo chỉ dẫn nội dung báo cáo;

 • Trình duyệt báo cáo kết quả đo kiểm Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định;

 • Phê duyệt báo cáo kết quả đo kiểm Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định;

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ.

 1. Định mức:

Đơn vị tính: Vùng đo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

12.14

 

 

 

 

Vật tư

 

 

 

Giấy in A4

Ram

0,7

 

Mực in laser A4

Hộp

0,04

 

Mực máy photocopy (A3)

Hộp

0,016

 

Bút bi

Cái

0,028

 

Nhân công

 

 

 

Kỹ sư 5/9

Công

7,5

 

Kỹ sư 2/9

Công

8,25

 

Máy công cụ

 

 

 

Máy tính laptop

Giờ

122

 

Máy in lazer A4

Giờ

0,5

 

Máy photocopy

Giờ

1


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương