Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 357 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2018
Kích357 Kb.
#8354
1   2   3   4

Chuyên đề 16

KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

1. Khái niệm, đặc điểm thu thập và xử lý thông tin

 1. Khái niệm và đặc điểm thu thập thông tin.

- Khái niệm;

- Đặc điểm. 1. Khái niệm và đặc điểm xử lý thông tin.

- Khái niệm;

- Đặc điểm.2. Vai trò của thu thập và xử lý thông tin

a) Vai trò của thu thập, xử lý thông tin trong lập kế hoạch và ra quyết định.

b) Vai trò của thu thập và xử lý thông tin trong công tác tổ chức.

c) Vai trò của thu thập và xử lý thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý.

d) Vai trò của thu thập và xử lý thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát.

3. Kỹ năng thu thập thông tin

a) Xác định nhu cầu bảo đảm thông tin.

b) Xác định các kênh và nguồn thông tin:

- Thu thập qua nguồn sơ cấp:

+ Quan sát tại chỗ;

+ Phỏng vấn sâu;

+ Thảo luận nhóm;

+ Dùng các kỹ thuật vẽ biểu đồ, bản đồ, xếp hạng;

+ Thông tin truyền miệng (qua các ý kiến đóng góp hoặc phản ánh từ các cuộc họp, qua điện thoại, qua trao đổi trực tiếp).

- Thu thập qua nguồn thứ cấp:

+ Đọc các hồ sơ tài liệu, văn bản;

+ Thông tin từ sách báo, tạp chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

c) Thiết lập hình thức và chế độ thu thập thông tin:

- Đọc và ghi chép;

- Sao chụp một phần hoặc toàn bộ văn bản, tài liệu;

- Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi phỏng vấn, thảo luận nhóm để thu thập thông tin;

- Thống kê số liệu, tính tỷ lệ, tính xác suất;

- Quan sát, so sánh và đối chiếu thông tin.

d) Yêu cầu với thông tin thu thập:

- Thông tin phải phù hợp;

- Thông tin phải chính xác;

- Thông tin phải đầy đủ;

- Thông tin phải kịp thời;

- Thông tin phải có tính hệ thống và tổng hợp;

- Thông tin đơn giản dễ hiểu;

- Thông tin phải đảm bảo yêu cầu bí mật.4. Kỹ năng xử lý thông tin

a) Kỹ năng xử lý thông tin tức thời.

b) Kỹ năng xử lý thông tin theo quy trình:

- Tập hợp và hệ thống hoá thông tin theo từng vấn đề, lĩnh vực;

- Phân tích và kiểm tra độ chính xác của thông tin, tính hợp lý của số liệu, dữ liệu;

- Cung cấp, phổ biến thông tin;

- Bảo quản, lưu trữ thông tin.

c) Các nguyên tắc xử lý thông tin:

- Thống nhất hài hòa, bổ sung, hoàn thiện ba loại thông tin (thông tin thuận và ngược chiều, thông tin khách quan, thông tin chức năng), ba nguồn thông tin (được cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp; thu thập từ tiếp xúc và khảo sát thực tế; thu thập được từ truyền thông đại chúng và mạng toàn cầu);

- Thận trọng khi tham khảo, sử dụng với thông tin dự báo, thông tin từ nước ngoài, thông tin có sai biệt với thông tin chính thức;

- Loại bỏ các yếu tố bình luận lẫn trong thông tin, các dư luận xã hội chưa kiểm chứng.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin.5. Những trở ngại trong quá trình thu thập và xử lý thông tin

a) Tình trạng quá tải hoặc thiếu thông tin hữu ích.

b) Hạn chế về năng lực và kỹ năng xử lý thông tin.

c) Những trở ngại trong cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý, văn hoá tổ chức.Phần IV

HƯỚNG DẪN

VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ
Mục 1

HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG

     1. Mục đích

 1. Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trong thời gian 8 tuần của công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

 2. Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua Chương trình.

 3. Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

     1. Yêu cầu

 1. Cuối khóa học, mỗi học viên phải viết một tiểu luận giải quyết tình huống trong hoạt động hành chính nhà nước gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó chỉ ra kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc.

 2. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể sẽ thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học.

     1. Hướng dẫn

 1. Đúng yêu cầu của tiểu luận tình huống quản lý nhà nước.

 2. Độ dài không quá 20 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5.

 3. Văn phong/cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.

     1. Đánh giá

      1. Chấm điểm theo thang điểm 10: Đạt từ 5 điểm trở lên.

      2. Xếp loại:

- Giỏi: 9 - 10 điểm;

- Khá: 7 - 8 điểm;

- Trung bình: 5 - 6 điểm;

- Không đạt: Dưới điểm 5.


Mục 2

HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẾ

1. Mục đích

a) Quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại một đơn vị cụ thể.

b) Giúp kết nối giữa lý thuyết với thực hành.

2. Yêu cầu

a) Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế.

b) Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế.

3. Hướng dẫn

a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên.b) Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dĩnh
tải về 357 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương