Bộ môn Lý luận Chính trị chưƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp họctải về 0.63 Mb.
trang1/89
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích0.63 Mb.
#141
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa Khoa học Chính trịBộ môn Lý luận Chính trị

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mã học phần: POL333, POL233. Số tín chỉ: 2.

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng.

Học phần tiên quyết: sinh viên phải học xong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bộ môn quản lý học phần: Bộ môn Lý luận chính trị.

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: TT13, TT14, TT15, TT16

Thuộc Học kỳ: 1 Năm học: 2015-20162. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam bao gồm: tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa; đạo đức... Học phần giúp sinh viên nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng, về dân tộc để “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương