Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 1.96 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích1.96 Mb.
#1706
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỒ SƠ MỜI THẦU


Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 04.

Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp.

Tên dự án: Trụ sở UBND xã Phong Mỹ.

Hàng mục: Nhà làm việc 06 phòng.

Ngày phát hành: 18/5/2016.

Ban hành kèm theo Quyết định: 92/QĐ-ĐTXD, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của

Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền.TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

CÔNG TY CP TV & XD CONIC

Giám đốc

Nguyễn Quân


ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

HUYỆN PHONG ĐIỀN

Giám đốc

Trịnh Đức Nhu


LỊCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Thông báo mời thầu

Ngày 12/5/2016

Trên Báo Đấu thầu –

Bộ KH&ĐT số 87và

Trang thông tin đấu thầu tỉnh Thừa Thiên Huế


2

Bán hồ sơ mời thầu

Từ 8 giờ 00 phút ngày 18/5/2016 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 28/5/2016.

Tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền , huyện Phong Điền3

Đi thị sát hiện trường

Nhà thầu tự tìm hiểu về hiện trường

Tại hiện trường, xã Phong Mỹ

4

Đóng thầu

8 giờ 00 phút ,

ngày 28/5/2016Tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền , huyện Phong Điền5

Mở thầu

8 giờ 30 phút ,

ngày 28/5/2016Tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền , huyện Phong Điền6

Công bố kết quả đấu thầu

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt KQĐT

Thông báo trên Báo Đấu thầu - Bộ KH&ĐT và gửi cho nhà thầu

Ghi chú: Đây là lịch đấu thầu chính thức, đề nghị các nhà thầu theo dõi và thực hiện đúng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào Bên mời thầu sẽ thông báo tới các Nhà thầu bằng văn bản chính thức.

MỤC LỤC

Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………


4


Từ ngữ viết tắt…………………………………………………………..………

5

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU………………………………………………

6

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………………..

6

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ………………………………………………

39

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu………………………………..

44

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu…………………………………………………

64

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP……………………………………………

101

Chương V. Yêu cầu về xây lắp……………………………………… …………

101

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG……………

164

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng…………………………………….

164

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng…………………………………


182

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng……………………………………………..

187


MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.


Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực

hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT


CDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính

HSĐXKT

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật

HSĐXTC

Hồ sơ đề xuất tài chính

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền chung Châu Âutải về 1.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương