Bộ giáo dục và ĐÀo tạo vụ giáo dục trung họC


III. Phản biện bộ câu hỏi của người kháctải về 2.65 Mb.
trang21/21
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.65 Mb.
#100520
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

III. Phản biện bộ câu hỏi của người khác

3.1. Phản biện

- Khi được phân công phản biện, thầy cô có thể nhìn thấy các câu hỏi đó trên hệ thống bằng cách kích chuột vào nút “Danh sách phản biện(Hình 11, số 1), rồi chọn mục “Danh sách chờ phản biện(Hình 11, số 2). Khi đó, các câu hỏi chờ được phản biện hiện ra (Hình 11, số 3).

- Việc phản biện được thực hiện theo quy trình sau:

+ Chọn chủ đề (Hình 11, số 4)

+ Download bộ câu hỏi xuống và đọc (Hình 11, số 5)

+ Ghi ý kiến phản biện ra một file Word và upload file đó lên bằng cách kích chuột vào nút “Browse” rồi chọn file (Hình 11, số 6).+ Gửi phản biện lên hệ thống bằng cách kích chuột vào nút “Gửi phản biện(Hình 11, số 7).Hình 11

3.2. Sửa phản biện đã gửi đi

Nếu ta gửi nhầm file phản biện hoặc muốn điều chỉnh lại những ý kiến đóng góp cho tác giả của bộ câu hỏi, ta có thể chỉnh sửa lại như sau:

- Hiển thị “Danh sách đã phản biện(Hình 12, số 1). Khi đó danh sách các bộ câu hỏi do thầy cô đã phản biện sẽ hiện ra ở phía dưới (Hình 12, số 2).

- Kích chuột vào nút “Chỉnh sửa(Hình 12, số 3), một cửa sổ mới hiện ra (Hình 12, số 4).

- Upload file phản biện mới đã chỉnh sửa lên để thay cho file cũ bằng cách kích chuột vào nút “Browse(Hình 12, số 5) và chọn file mới.

- Để ghi lại thay đổi đó, kích chuột vào nút “Cập nhật(Hình 12, số 6).

Hình 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006) Chương trình giáo dục phổ thông - Những
vấn đề chung,
NXB Giáo dục.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006) Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, NXB Giáo dục.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Kỷ yếu Hội thảo Khao học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Tài liệu Hội thảo Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học t ập môn Ngữ văn ở trường phổ thông (Lưu hành nội bộ)

5. Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm
theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier (2014), Lý luận dạy học hiện đại – Cơ sở


đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,
NXB Đại học Sư phạm.

7. Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ


8 (Khóa XI).

8. Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Tài liệu kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Tài liệu tập huấn.

9. Luật giáo dục (2005).

10. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số 56


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương