Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họC


Thống kê học sinh hoàn thành CTTH (Biểu 17-TH-TN)tải về 0.98 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3 Thống kê học sinh hoàn thành CTTH (Biểu 17-TH-TN)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê học sinh hoàn thành chương trình tiểu học phân theo Giới tính, dân tộc, chia theo độ tuổi.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH cuối năm (Biểu 09-TH).


2.4 Học sinh bỏ học 2 kỳ (Biểu 20-BH)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh bỏ học 2 kỳ theo các nguyên nhân khác nhau.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 2.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH cuối năm (Biểu 09-TH).


2.5 Gửi báo cáo cuối năm


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo cuối năm, nhà trường thực hiện gửi số liệu báo cáo cuối năm lên Phòng GDĐT.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 2.Báo cáo cuối năm / 2.2 Gửi báo cáo cuối năm lên Phòng GD&ĐTBước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.**Lưu ý: Tại cột Hoàn thành dữ liệu, người dùng có thể biết được đã hoàn thành đầy đủ các mẫu biểu báo cáo hay chưa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, Phòng Giáo dục thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo trường gửi.  • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.

  • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “Phòng GD&ĐT thông báo: Báo cáo số liệu cuối năm của trường gửi lên thống kê chưa chính xác. Nhà trường vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Thầy cô cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.  • Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo “Chức năng gửi dữ liệu lên Phòng GD&ĐT đã bị khóa. Xin vui lòng gửi yêu cầu mở khóa đến Phòng GD&ĐT”.


3. Báo cáo EQMS

3.1. Báo cáo đầu năm

3.1.1 Hồ sơ trường

3.1.2 Báo cáo nhân sự EQMS đầu năm

3.1.3 Báo cáo điểm trường CSVC EQMS đầu năm

3.1.4 Báo cáo điểm trường, lớp, học sinh EQMS đầu năm

3.1.5 Báo cáo lớp, học sinh EQMS đầu năm

3.1.6 Báo cáo CSVC EQMS đầu năm

3.1.7 Gửi báo cáo EQMS đầu năm


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo EQMS đầu năm, nhà trường thực hiện gửi số liệu báo cáo đầu năm lên Phòng GDĐT.

3.2 Báo cáo giữa năm


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê chất lượng điểm đánh giá định kỳ, năng lực, phẩm chất, khen thưởng, nghỉ học cuối năm học của học sinh theo những tiêu chí như: Nữ, số lượng dân tộc, nữ dân tộc, lớp ghép, khuyết tật…Đồng thời thống kê được các hoạt động chuyên môn, cộng đồng của giáo viên của nhà trường.

Các bước thực hiện ở các mục: Tương tự mục 3.1 Báo cáo đầu năm.

3.2.1 Báo cáo chất lượng giáo dục EQMS giữa năm

3.2.2 Báo cáo điểm EQMS giữa năm

3.2.3 Báo cáo chuyên môn cộng đồng EQMS giữa năm

3.2.4 Gửi báo cáo EQMS giữa năm

3.3 Báo cáo cuối năm


Mô tả: Báo cáo cuối năm giúp nhà trường thống kê chất lượng điểm đánh giá định kỳ, năng lực, phẩm chất, khen thưởng, nghỉ học cuối năm học của học sinh theo những tiêu chí như: Nữ, số lượng dân tộc, nữ dân tộc, lớp ghép, khuyết tật…Đồng thời thống kê được các hoạt động chuyên môn, cộng đồng của giáo viên của nhà trường.

3.3.1 Báo cáo chất lượng giáo dục EQMS cuối năm

3.3.2 Báo cáo điểm EQMS cuối năm

3.3.3 Báo cáo chuyên môn cộng đồng EQMS cuối năm

3.3.4 Gửi báo cáo EQMS cuối nămTRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Thông tin hỗ trợ:

1. Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ hotline 19004740, email: csdl.mnpt@moet.edu.vn.

2. Hỗ trợ nghiệp vụ về quản lý đội ngũ và điền phiếu thông tin, liên hệ ông Đinh Văn Phương, chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, số điện thoại: 0243.6230702, email: dvphuong.cng@moet.gov.vn.

3. Hỗ trợ về thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Phòng Chính sách CNTT, Cục CNTT, số điện thoại: 0243.8695712 (máy lẻ 208), email: nhnam@moet.gov.vn./.

tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương