Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họCtải về 0.98 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Báo cáo cuối năm


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường tổng hợp toàn bộ các mẫu biểu báo cáo số liệu giáo dục cuối năm học và có chức năng gửi dữ liệu báo cáo lên Phòng GDĐT. Mục này bao gồm 4 biểu báo cáo về: Thống kê chất lượng giáo dục TH cuối năm, thống kê chất lượng học sinh TH cuối năm, học sinh hoàn thành CTTH, bỏ học,…

Trong mục này thao tác tổng hợp báo cáo và xuất báo cáo cũng tương tự mục 1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN).

2.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH cuối năm (Biểu 09-TH-C)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê giáo dục tiểu học cuối năm về số lượng lớp học và học sinh trong từng lớp, đặc điểm chất lượng của học sinh, thống kê tổng hợp kết quả cuối năm, thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm\ 2.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH cuối năm (Biểu 09-TH).

Bước 2: Kích nút [Lấy dữ liệu hệ thống] để lấy dữ liệu.

Bước 3: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.Bước 4: Kích nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.
tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương