Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họC


PHẦN III. BÁO CÁO SỐ LIỆU 1. Báo cáo đầu nămtải về 0.98 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PHẦN III. BÁO CÁO SỐ LIỆU

1. Báo cáo đầu năm


Mô tả: Cho phép nhà trường tổng hợp toàn bộ mẫu biểu báo cáo số liệu giáo dục đầu năm học và gửi dữ liệu báo cáo lên Phòng GDĐT.

1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê chi tiết về học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường và cơ sở vật chất. Mục này bao gồm 3 modul báo cáo: Học sinh, Cán bộ nhân sự và Cơ sở vật chất.

  • Đối với 2 modul: Học sinhCán bộ nhân sự sẽ được tự động tổng hợp dữ liệu từ phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Như vậy để số liệu tổng hợp được đầy đủ nhà trường cần đảm bảo chính xác số liệu trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 1.Báo cáo đầu năm/ 1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN).

Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo.

Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu từ hệ thống].

Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

Bước 5: Kích nút [Xuất Excel] để xem và in báo cáo.

  • Modul Cơ sở vật chất nhà trường tiến hành nhập liệu trực tiếp vào bảng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại mục 1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN). Kích chọn modul Cơ sở vật chất.

Bước 2: Nhập số liệu vào từng cột của trường thông tin tương ứng.

Bước 3: Kích nút [Lưu] để hoàn tất.

1.2 Thống kê học sinh thuộc đối tượng chính sách cấp TH đầu năm (Biểu 2A-TH-ĐN)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường lấy báo cáo thống kê về số học sinh thuộc đối tượng chính sách cấp Tiểu học đầu năm (Biểu 2A-TH-ĐN).

Các bước thực hiện: Tương tự mục 1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN).


1.3 Báo cáo thống kê học sinh tiểu học bỏ học (Biểu 6-BH)


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường lấy báo cáo thống kê về số học sinh tiểu học bỏ học (Biểu 6-BH).

Các bước thực hiện: Tương tự mục 1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN).
1.4 Gửi báo cáo đầu năm


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo đầu năm, nhà trường thực hiện gửi số liệu báo cáo đầu năm lên Phòng GDĐT bằng cách tích nút [Gửi dữ liệu].

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Mầm non. Kích vào danh mục 1.Báo cáo đầu năm / 1.3 Gửi báo cáo đầu năm.Bước 2: Kích nút [Gửi dữ liệu] và xác nhận việc gửi dữ liệu.**Lưu ý: Tại cột Hoàn thành dữ liệu, người dùng có thể biết được đã hoàn thành đầy đủ các mẫu biểu báo cáo hay chưa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại bản trường, Phòng Giáo dục thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo trường gửi.  • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ duyệt số liệu trường gửi lên.

  • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng giáo dục sẽ thực hiện từ chối dữ liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo: “PGD thông báo: Báo cáo số liệu đầu năm của trường gửi lên thống kê chưa chính xác. Nhà trường vui lòng kiểm tra lại số liệu”.

Thầy cô cần kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện gửi lại.  • Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng giáo dục thực hiện khóa số liệu. Khi đó hệ thống trên bản trường hiển thị thông báo “Chức năng gửi dữ liệu lên Phòng GD&ĐT đã bị khóa. Vui lòng gửi yêu cầu mở khóa đến Phòng GD&ĐT”.
tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương