Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họCtải về 0.98 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PHẦN II. KIỂM TRA DỮ LIỆU


Mô tả: Cho phép nhà trường kiểm dò thông tin đã nhập trong phần I để đảm bảo dữ liệu khi gửi lên Phòng GDĐT đầy đủ và chính xác. Để làm việc này, nhà trường cần in các biểu thống kê và thực hiện kiểm dò số liệu.

1. Công cụ hỗ trợ

1.1 Thống kê học sinh

1.1.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp trong nhà trường theo Dân tộc, giới tính,diện chính sách…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 5. Công cụ hỗ trợ\ 5.3 Thống kê học sinh\ 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.

Bước 2: Chọn tiêu chí bất kỳ cần thống kê.

Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm] và [Xuất excel] để lưu báo cáo.
1.1.2 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh diện chính sách


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh các lớp theo diện chính sách.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.


1.1.3 Thống kê đánh giá định kỳ môn học


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỷ lệ đánh giá định kỳ môn học của học sinh theo các mức độ hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành, dựa theo kết quả được nhập tại mục 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.
1.1.4 Thống kê đánh giá điểm môn học


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỷ lệ đánh giá điểm môn học của học sinh theo làn điểm, dựa theo kết quả được nhập tại mục 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.


1.1.5 Thống kê đánh giá năng lực


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỷ lệ đánh giá năng lực theo mức độ đạt được của học sinh, dựa theo kết quả được nhập tại mục 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.

1.1.6 Thống kê đánh giá phẩm chất


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỷ lệ đánh giá phẩm chất theo mức độ đạt được của học sinh, dựa theo kết quả được nhập tại mục 4.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.

1.1.7 Thống kê học sinh khen thưởng


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỉ lệ % học sinh khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất của các lớp trong nhà trường.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.

1.1.8 Thống kê học sinh lưu ban, lên lớp


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường thống kê số lượng và tỷ lệ học sinh lên lớp, lưu ban, dựa theo kết quả được nhập tại mục 3.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.

Các bước thực hiện: Tương tự mục 5.3.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh.


tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương