Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họCtải về 0.98 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích0.98 Mb.
#100556
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet)


Mô tả: Chức năng cho phép sắp xếp học sinh theo thứ tự hiển thị của các học sinh trong lớp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4.Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet).

Bước 2: Kích chọn Nhóm lớp, Lớp, Tiêu chí sắp xếp.

Bước 3: Kích nút [Sắp xếp Alphabet theo lớp chọn] hoặc [Sắp xếp Alphabet tất cả các lớp] để thực hiện việc sắp xếp.Bước 4: Kích nút [Lưu dữ liệu] để hoàn tất.
tải về 0.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương