Bộ giáo dục và Đ­­­­­­Ào tạo tài liệu hưỚng dẫn sử DỤng phần mềm cơ SỞ DỮ liệu phiên bản sử DỤng tại trưỜng tiểu họCtải về 1.24 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ­­­­­­ÀO TẠO

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU

PHIÊN BẢN SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC

HàNội, tháng 12/2017

Hà Nội, tháng 9/2016Hà Nội, năm 2016


MỤC LỤC

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM 5

PHẦN I. NHẬP DỮ LIỆU 5

1. Học sinh 5

1.1 Hồ sơ học sinh 5

1.1.1. Hồ sơ học sinh 5

1.1.2 Nhập học sinh từ file excel 7

1.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet) 9

1.1.4 Tìm kiếm danh sách học sinh 10

1.2 Học sinh chuyển đi, chuyển đến 10

1.2.1 Chuyển lớp cho học sinh 10

1.2.2 Quản lý chuyển đi, chuyển đến, thôi học. 11

1.3 Kết quả học tập rèn luyện 11

1.3.1 Nhập bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục 11

1.4 Khen thưởng, kỷ luật 12

1.4.1 Nhập khen thưởng Đột xuất/ Cấp trên 12

1.4.2 Nhập khen thưởng cuối năm 13

PHẦN II. KIỂM TRA DỮ LIỆU 14

1. Công cụ hỗ trợ 14

1.1 Thống kê học sinh 14

1.1.1 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh 14

1.1.2 Thống kê tổng hợp hồ sơ học sinh diện chính sách 14

1.1.3 Thống kê đánh giá định kỳ môn học 15

1.1.4 Thống kê đánh giá điểm môn học 15

1.1.5 Thống kê đánh giá năng lực 16

1.1.6 Thống kê đánh giá phẩm chất 16

1.1.7 Thống kê học sinh khen thưởng 16

1.1.8 Thống kê học sinh lưu ban, lên lớp 16

PHẦN III. BÁO CÁO SỐ LIỆU 17

1. Báo cáo đầu năm 17

1.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH đầu năm học (Biểu 2-TH-ĐN) 17

1.2 Thống kê học sinh thuộc đối tượng chính sách cấp TH đầu năm (Biểu 2A-TH-ĐN) 18

1.3 Báo cáo thống kê học sinh tiểu học bỏ học (Biểu 6-BH) 18

1.4 Gửi báo cáo đầu năm 19

2. Báo cáo cuối năm 20

2.1 Báo cáo thống kê giáo dục TH cuối năm (Biểu 09-TH-C) 20

2.2 Báo cáo thống kê chất lượng học sinh TH cuối năm (Biểu 13-TH-C) 21

2.3 Thống kê học sinh hoàn thành CTTH (Biểu 17-TH-TN) 21

2.4 Học sinh bỏ học 2 kỳ (Biểu 20-BH) 22

2.5 Gửi báo cáo cuối năm 22

3. Báo cáo EQMS 24

3.1. Báo cáo đầu năm 24

3.1.1 Hồ sơ trường 24

3.1.2 Báo cáo nhân sự EQMS đầu năm 24

3.1.3 Báo cáo điểm trường CSVC EQMS đầu năm 24

3.1.4 Báo cáo điểm trường, lớp, học sinh EQMS đầu năm 24

3.1.5 Báo cáo lớp, học sinh EQMS đầu năm 24

3.1.6 Báo cáo CSVC EQMS đầu năm 24

3.1.7 Gửi báo cáo EQMS đầu năm 24

3.2 Báo cáo giữa năm 24

3.2.1 Báo cáo chất lượng giáo dục EQMS giữa năm 25

3.2.2 Báo cáo điểm EQMS giữa năm 25

3.2.3 Báo cáo chuyên môn cộng đồng EQMS giữa năm 25

3.2.4 Gửi báo cáo EQMS giữa năm 25

3.3 Báo cáo cuối năm 25

3.3.1 Báo cáo chất lượng giáo dục EQMS cuối năm 25

3.3.2 Báo cáo điểm EQMS cuối năm 25

3.3.3 Báo cáo chuyên môn cộng đồng EQMS cuối năm 25

3.3.4 Gửi báo cáo EQMS cuối năm 25Các bước


Sơ đồ

Nội dung thực hiện

Bước 1Chuẩn bị dữ liệuCác trường chuẩn bị thu thập các thông tin, dữ liệu để chuẩn bị nhập hồ sơ học sinh vào phần mềm, gồm:

 • Thông tin về Hồ sơ học sinh

 • Thông tin về kết quả học tập rèn luyện

 • Thông tin khen thưởng, kỷ luật
Bước 2


Nhập dữ liệuSử dụng các chức năng của phần mềm để nhập các thông tin về:

 • Hồ sơ học sinh

 • Kết quả học tập rèn luyện

 • Khen thưởng, kỷ luật
Bước 3


Kiểm tra dữ liệuKiểm tra tính đúng đắn của các dữ liệu đã nhập vào.

 • Nếu số liệu đúng đắn thì thực hiện tiếp bước 4 báo cáo số liệu.

 • Nếu số liệu sai thì quay về bước 2 nhập liệu để chỉnh sửa và bổ sung.
Bước 4


Báo cáo số liệu- Các biểu mẫu báo cáo đầu năm (cuối năm) được tổng hợp khi kích nút “Lấy dữ liệu từ hệ thống”.

- In các báo cáo phục vụ công tác quản lý của nhà trường khi kích nút “In báo cáo

- Gửi báo cáo dữ liệu lên Phòng GDĐT: Để gửi toàn bộ báo cáo của Trường lên Phòng GDĐT theo quy định, kích nút “Gửi dữ liệu

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

PHẦN I. NHẬP DỮ LIỆU


Mô tả: Chức năng nhập liệu được thực hiện sau khi chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu về hồ sơ học sinh, kết quả học tập rèn luyện của học sinh. Sau đây là hướng dẫn các Nhà trường cách nhập dữ liệu vào CSDL phân hệ Tiểu học:

1. Học sinh


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập thông tin học sinh trong nhà trường lên hệ thống. Hệ thống hỗ trợ 2 cách nhập hồ sơ học sinh:

- Cách 1: Nhập trực tiếp từng học sinh.- Cách 2: Nhập danh sách học sinh từ file excel.

1.1 Hồ sơ học sinh

1.1.1. Hồ sơ học sinh


Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường nhập trực tiếp thông tin học sinh trong nhà trường lên hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.1.1 Quản lý hồ sơ học sinh

Bước 2: Chọn Nhóm lớp, Lớp và kích nút [Thêm mới].

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin của học sinh: Thông tin cá nhân; Thông tin liên hệ, gia đình.

Bước 4: Kích nút [Ghi] để hoàn thành.

Cách nhập các thông tin như sau:

a. Thông tin chung:

- Các thông tin có [..]
màu đỏ là những thông tin bắt buộc, yêu cầu người dùng phải nhập đầy đủ. Nếu thiếu một trong các thông tin bắt buộc phần mềm sẽ không lưu được.

 • Họ tên: Nhập đầy đủ họ tên ghi trong giấy khai sinh.

 • Ngày sinh: Nhập theo ngày sinh ghi trong giấy khai sinh. Lưu ý ngày, tháng định dạng bắt buộc là 2 số, năm 4 số.

 • Giới tính: Chọn một trong hai giá trị Nam hay Nữ.

 • Trạng thái học sinh: Mặc định là Đang học, nhà trường có thể chọn lại trạng thái đối với những học sinh đã nghỉ học hoặc chuyển trường…Riêng học sinh có trạng thái thôi học thì cần chọn lý do thôi học.

 • Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường: Nhập theo hộ khẩu của học sinh.

 • Thứ tự: Đây là số thứ tự hiển thị trên danh sách lớp của học sinh.

b. Thông tin cá nhân

- Khu vực, Loại khuyết tật, đối tượng chính sách…: Nhập các thông tin nếu có.- Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách thì sẽ hiển thị thêm thông tin chế độ chính sách như được miễn học phí, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa. Nếu học sinh được hưởng các chế độ chính sách này thì nhà trường tích vào.

c. Thông tin liên hệ, gia đình:- Thông tin liên hệ, gia đình: Nhập các thông tin về Họ tên cha, mẹ, Nghề nghiệp, năm sinh hoặc thông tin người đỡ đầu.** Lưu ý: Để hỗ trợ sinh mã học sinh thì thông tin của mẹ hoặc thông tin người đỡ đầu bắt buộc phải nhập.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương