Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Hồ sơ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Nếu có Tổ chức Đoàn)tải về 218 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích218 Kb.
#3486
1   2   3

7. Hồ sơ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Nếu có Tổ chức Đoàn)

(1) Kế hoạch hoạt động của Đoàn;

(2) Nghị quyết họp Chi đoàn;

(3) Báo cáo công tác đoàn TNCS HCM (sơ kết, tổng kết);

(4) Quyết định kết nạp Đoàn viên mới;

(5) Các quyết định khen thưởng và danh sách kèm theo của các cấp (cấp cơ sở và câp trên).8. Hồ sơ Hội đồng trường

(1) Quyết định phê chuẩn (kiện toàn) Hội đồng trường;

(2) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường;

(3) Nghị quyết họp Hội đồng trường (họp ít nhất 3 lần/năm);9. Hồ sơ các Tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng

(1) Quyết định thành lập Tổ;

(2) Kế hoạch hoạt động của Tổ;

(3) Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.10. Hồ sơ Hội chữ thập đỏ

(1) Kế hoạch hoạt động của Hội chữ thập đỏ;

(2) Biên bản các cuộc họp;

(3) Báo cáo kết quả hoạt động.11. Hồ sơ Ban kiểm tra nội bộ Nhà trường

(1) Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

(2) Quyết định kiểm tra và biên bản kiểm tra nội bộ;

(3) Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ.II. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Hồ sơ Hiệu trưởng

(1) Quyết định bổ nhiệm, các văn bằng chứng chỉ (photo công chứng);

(2) Kế hoạch phát triển giáo dục năm học;

(3) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;

(4) Báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học;

(5) Hồ sơ giảng dạy bình quân 2 tiết/tuần theo quy định; hồ sơ dự giờ giáo viên.

(6) Phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng theo quy đinh;

(7) Báo cáo công khai về tài chính của Nhà trường.2. Hồ sơ Phó Hiệu trưởng

(1) Quyết định bổ nhiệm, các văn bằng chứng chỉ (photo công chứng);

(2) Kế hoạch hoạt động của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công phụ trách.

(3) Hồ sơ tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết/tuần; hồ sơ dự giờ giáo viên.

(4) Phiếu đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng.

3. Hồ sơ Giáo viên

(1) Giáo án (bài soạn);

(2) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

(3) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);

(4) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

4. Hồ sơ công nhận, đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên

(1) Các quyết định tuyển dụng, văn bằng chứng chỉ (phôtô công chứng) của giáo viên, nhân viên;

(2) Danh sách giáo viên, nhân viên thể hiện trình độ đào tạo và thống kê số liệu trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn và chưa đạt chuẩn;

(3) Quyết định công nhận và danh sách kèm theo hoặc Giấy chứng nhận giáo viên giỏi các cấp;

(4) Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và danh sách kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

(5) Danh sách kết quả đánh giá, phân loại loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm theo quy định.5. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên của Nhà trường

(1) Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên của Nhà trường;

(2) Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học.

(3) Minh chứng kết quả đánh giá, kiểm tra BDTX giáo viên (bài thu hoạch, bài kiểm tra trắc nghiệm, … vv).

(4) Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên;

(5) Quyết định công nhận kết quả hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cấp trường và cấp trên (kèm theo danh sách được công nhận).III. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiêt bị dạy học

1. Hồ sơ về CSVC nhà trường

(1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(2) Sổ thông kê (theo dõi) sử dụng và bảo quản tài sản và trang thiết bị dạy học theo quy đinh;

(3) Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm.2. Hồ sơ Y tế

(1) Quyết định thành lập Ban sức khỏe Nhà trường hằng năm;

(2) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ y tế học đường hằng năm;

(3) Kế hoạch phối hợp giứa Nhà trường với Trạm y tế (Trung tâm y tế, Bệnh viện) về thực hiện nhiệm vụ y tế học đường hằng năm, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh.

(4) Sổ cấp thuốc cho GV, HS;

(5) Sổ theo dõi sức khỏe hằng ngày;

(6) Hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh;

(7) Báo cáo công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh;

(8) Bản tự kiểm điểm công tác y tế;

(9) Danh sách tham gia Bảo hiểm y tế của cán bộ, giáo viên và học sinh;

(10) Danh sách tham gia bảo hiểm thân thể của học sinh;

(11) Tài liệu tuyên truyền các bệnh học đường, các bệnh theo mùa, …vv;3. Hồ sơ Thư viện

3.1. Sổ sách quản lý thư viện

(1) Kế hoạch hoạt động thư viện; Nội quy thư viện.

(2) Sổ đăng ký tổng quát.

(3) Sổ đăng ký cá biệt: Sách tham khảo, nghiệp vụ, thiếu nhi,…

(4) Sổ đăng ký sách giáo khoa.

(5) Sổ mượn sách BGH, giáo viên, nhân viên, học sinh.

(6) Sổ đăng ký báo, tạp chí.

(7) Sổ theo dõi bạn đọc (thống kê bạn đọc).

(8) Báo cáo hoạt động Thư viện (sơ kết, tổng kết).

3.2. Hồ sơ, cơ sở vật chất thư viện

(1) Tủ mục phân loại và hướng dẫn sử dụng tủ mục lục.

(2) Sổ lưu hình ảnh hoạt động thư viện.

(4) Hồ sơ lưu hóa đơn mua sách và các thiết bị nhập.

(5) Hồ sơ lưu các loại biên bản đột xuất và kiểm kê hàng năm.

IV. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Hồ sơ về công tác tham mưu của Nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương

(1) Các văn bản tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về các hoạt động giáo dục, về cơ sở vật chất;

(2) Các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, cho phép Nhà trường triển khai thực hiện;

(3) Hồ sơ thực hiện xã hội hóa giáo dục (nếu có) và báo cáo công tác xã hội hóa giáo dục.

(4) Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và chính quyền địa phương về việc đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trường học;

(5) Kế hoạch về PCCC và thiên tai (điều kiện về vật chất theo quy định kèm theo);

(6) Báo cáo kết quả phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa Nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương sau mỗi năm học.

2. Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh

(1) Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

(2) Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh;

(3) Nghị quyết (biên bản) các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

(4) Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

V. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Hồ sơ chung của Nhà trường

(1) Sổ đăng bộ;

(2) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp;

(3) Học bạ của học sinh;

(4) Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học;

(6) Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

(8) Hồ sơ kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh (nếu có);

(9) Sổ quản lý tài sản, tài chính;

(10) Hồ sơ trường tiểu học và các biểu thống kê phần mềm EQMS;

(11) Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có);

(12) Sổ Nghị quyết họp Hội đồng sư phạm giáo dục Nhà trường;

3. Hồ sơ bỗi dường học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học

(1) Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

(2) Kế hoạch bỗi dường học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học;

(3) Danh sách học sinh có năng khiếu và học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.

(3) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi trên ngày;

(4) Báo cáo kết quả thực hiện bỗi dường học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.4. Hồ sơ Hoạt động giáo dục NGLL

(1) Kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL;

(2) Minh chứng hoạt động giáo dục NGLL là sản phẩm tổ chức các chủ đề, tổ chức các sự kiện theo kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL;

(3) Báo cáo kết quả thực hiện sau học kỳ I và kết thúc năm học.5. Hồ sơ kết quả xếp loại giáo dục

(1) Hồ sơ xét duyệt lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học;

(2) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm (tổng hợp theo thông tư 22/TT-BGDĐT từ năm học 2016 - 2017)

(3) Quyết định công nhân tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc thi, hội thi, kỳ thi, giao lưu và danh sách công nhận kèm theo.MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đối với tất cả các Tổ chức, Đoàn thể: Đều phải lưu văn bản đi và đến (chỉ cần bản phôtô) và sổ công văn đi, đến.

2. Quy đổi Tỷ lệ % Học lực và Hành kiểm theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sang Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh Tiểu học.

a) Học lực tương ứng với kết quả học tậpThông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Tương ứng

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

Loại: GiỏiHoàn thành tốt

Loại: Khá, Trung bìnhHoàn thành

Loại: Yếu, KémChưa hoàn thành

b) Hạnh kiểm tương ứng với năng lực, phẩm chất

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Tương ứng

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

Loại: TốtTốt

Loại: Khá, Trung bìnhĐạt

Loại: YếuCần cố gắng

------------------------------------


tải về 218 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương