Bộ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2010tải về 11.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích11.47 Kb.
#4686

B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2010

Môn: LCH S; Khi: CĐỀ CHÍNH THỨCThi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu I (3,0 đim)
Trình bày nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 và việc triển khai chiến lược đó ở Tây Âu trong những năm 1947 – 1949.
Câu II (2,0 đim)
Nêu và nhận xét về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu III (2,0 đim)
Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
PHN RIÊNG (3,0 đim)
Thí sinh chỉ được làm mt trong hai câu (câu IV.a hoc IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chun (3,0 đim)
Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào ? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và ý nghĩa của chiến dịch đó.
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 đim)
Cuộc tiến công chiến lược nào của quân và dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả của cuộc tiến công đó.
--------- Hết ---------

Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ...................................

tải về 11.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương