Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệp và ptnttải về 3.07 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích3.07 Mb.
#4395
  1   2   3   4   5   6   7   8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTHỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ DUNG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM ɤ- ORYZANOL TỪ CÁM GẠO ĐỂ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ


HÀ NỘI, NĂM 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ DUNG
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM ɤ- ORYZANOL TỪ CÁM GẠO ĐỂ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

MÃ SỐ: 60.44.03.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

NGUYỄN XUÂN THÀNH

HÀ NỘI, 2015

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này là trung thực.

Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã được cám ơn và các thông tin được trích dẫn trong khóa luận này đã được ghi rõ nguồn gốc.Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Học viên

Nguyễn Thị DungLỜI CẢM ƠNKhóa luận tốt nghiệp này được thực hiện tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch dưới sự hướng dẫn của Th.S. Nguyễn Đức Tiến – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch và PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành – Bộ môn Vi sinh vật – Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Để hoàn thành được luận văn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo, gia đình và bè bạn xung quanh.

Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành – Bộ môn Vi sinh vật – Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hướng dẫn, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới ThS. Nguyễn Đức Tiến – Trưởng Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm và Môi trường nông nghiệp – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghê sau thu hoạch đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

Đồng thời, tôi xin được cảm ơn các anh, chị ở Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm và Môi trường nông nghiệp – Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.

Cuối cùng tôi xin gửi tới gia đình và bạn bè đã là nguồn động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu những lời cảm ơn chân thành nhất.
Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Học viên

Nguyễn Thị Dung


MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC HÌNH x

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi

1.4.2.1. Đặc tính chống oxy hóa 18

1.4.2.2. Tác dụng với cholesterol và giảm tăng lipit máu. 19

1.4.2.3. Điều tiết hoocmon kích thích tuyến giáp 20

1.4.2.4. Hiệu lực với bệnh mãn kinh 20

1.4.2.5. Làm trắng da, kích hoạt của tuyến bã nhờn, tăng khả năng chịu nhiệt của da và chống dị ứng. 21

1.4.2.6. Hiệu lực với bệnh ung thư 22

1.4.2.7. Hiệu ứng chống viêm 23

1.4.4.1. Tính an toàn về độc cấp tính 25

1.4.4.2. Tính an toàn về độc mãn tính. 25

1.4.4.3. Tính an toàn về khả năng gây quái thai. 25

26


1.4.4.4. Tính an toàn về mức độ gây ung thư. 27

1.4.4.5. Tính an toàn về mức độ kích ứng da. 27

1.4.6.1. Trên thế giới 28

30


1.4.6.2. Trong nước 31

2.4.1.1. Xác định thành phần và chất lượng cám gạo để sản xuất ɤ- oryzanol 35

2.4.1.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm ɤ- oryzanol từ cám gạo để sản xuất thực phẩm chức năng 37

3.1.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm cám gạo nguyên liệu đến hiệu xuất trích ly ɤ- oryzanol . 48

Sau khi tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu như đã trình bày trong các phần trên, chúng tôi đưa ra được quy trình trích ly ɤ- oryzanol từ cám gạo. 54

3.2.7.1. Xác định lượng NaOH cho xà phòng hóa dịch trích ly cám gạo: 56

3.2.7.2. Xác định thời gian xà phòng hóa dịch trích ly cám gạo 56

3.2.7.3. Xác định thời gian sấy hỗn hợp xà phòng. 56

3.2.7.4. Xác định thời gian trích ly ɤ- oryzanol bằng ethanol từ xà phòng: 57

3.2.7.5. Tách sáp và thu ɤ- oryzanol từ dịch trích ly 57

3.2.7.6. Quy trình tinh chế ɤ- oryzanol . 58

3.2.8.1.Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu suất thu ɤ- oryzanol kết tinh trong acetone 59

3.2.8.2. Nghiên cứu xác định thời gian làm lạnh kết tinh ɤ- oryzanol đến hiệu xuất thu ɤ- oryzanol kết tinh trong acetone 62

3.2.8.3. Quy trình tạo chế phẩm ɤ- oryzanol 62

3.2.9.1. Các chỉ tiêu lý hóa 65

3.2.9.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật 65

65

3.2.9.3. Hàm lượng kim loại nặng 663.2.9.4. Hàm lượng các chất không mong muốn 66

3.2.10. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm ɤ- oryzanol từ cám gạo. 66

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 76

TÀI LIỆU TIẾNG ANH 76

Ando Y (1982)., Fragrance Journal, No. 53, 125-6. 76

Ashida ka Y. et al., Sanka to Fujinka, 43.11 1572-8 76

Bucci, R. et al.Comparison of threes pectrophotometric methods for the determination of γ -oryzanol in rice bran oil. Analytical and Bioanalytical Chemistry ,Rockville, v.375,n.8,p.1254-1259,apr.,2003 76

Cheruvanky, R. (2003). Phytochemical products: rice bran. In Phytochemical functional foods (Johnson, I. T., and Williamson, G., eds), pp. 347-376. CRC Press; Woodhead Publishing, Boca Raton, Fla; Cambridge. 76

Fujiwara S. et al. (1980). Yakushi, 100, 1011-8. 76

Fujiwara H. et al. (1972). Yakubutsu Ryoho, 5 (11), 123-30. 76

Friedman M. (2013). Rice brans, rice bran oils, and rice hulls: Composition, food and ındustrial uses, and bioactivities in humans, animals, and cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry,Vol 61, 10626−10641 76

Hiramatsu K, Tani T, Kimura Y, Izumi S & Nakane K, Effect of gamma – oryzanol on atheroma formation in hypercholesterol rabbits, Tokai J Exp Clin Med, 15 (1990) 299 – 305. 76

Hirose M, Fukushima S, Imaida K, Ito N & Shirai T, Modifying effects of phytic axit and gamma – oryzanol on the promotion stage of rat carcigenesis, Anticacer Res, 19 (1993) 3665 – 3670. 76

Ibata Y(1980)., Fragrance Journal, 8 (6), 92-7 . 76

Ichimaru Y. et al. (1984). Nichi Yakuri Shi, 84, 537-42 76

Islam M.S. et al. (2008). J. Pharmacol. 154, 812-24. 77

Itay K. et al. (1976). Nichi Yakuri Shi, 72, 475-81, 77

Itaya K. et al.(1976). ibid, 72, 1001-11. 77

Kamimura M. et al. (1963). Rinsho Hihitsu, 17, 369-72. 77

Kamimura M. et al. (1964). Vitamin, 30, 341-4. 77

Kaneko R., Tsuchiya T. (1954). Proceedings of Industrial Research Institute of Tokyo, 49, 142. 77

Kim I & Kim C. (1991). Separation of oryzanol from the refining by products of rice bran oil, Korean J Food Sci Techno, 23, 76 – 80. 77

Kobayashi M., Nishinihon Hifuka, (1973). 35, 566-70 . 77

Kobayashi T. et al. (1979). Hifu, 21, 123-34 . 77

Kondo H. et al. (1968). Oyo Yakuri, 2 (1), 29-32. 77

Lloyd, B.J., Siebenmorgen, T.J and Beers, K.W(2000). Effect of commercial processing on antioxidants in rice bran. Cereal Chemistry, 77(5): 551-555. 77

Maruoka H. et al. (1972). Kiso to Rinsho, 6, 1717-31. 77

Murase Y. et al. (1963). Sanfujinka no Jissai, 12, 147-9. 77

Nanua, J.U., M.C. Gregor, and J.S. Godber.(2000). Influence of high-oryzanol rice bran oil on the oxidative stability of whole milk powder, J. Dairy Sci. 83: 2426-2431 77

Noda H. et al. (1974). Kiso to Rinsho, 8, 35-42 . 77

Noda H. et al. (1975). Kiso to Rinsho, 9, 1767-76 77

Okawa T et al. (1965). Sanfujinka no Sekai, 17, 179-83. 77

Okuda N. et al. Sanka to Fujinka, 37 (11), 1488-94 77

Orthoefer, F.T.(1996). Rice Bran Oil: Healthy Lipid Source. Food Technology. December 1996: 62-64. 77

Osawa A. et al.(1981). Shin-yaku to Rinsho, 30, 785-798 . 77

Sasak M. et al. (1964). Rinsho to Kenkyu, 41, 347-351. 77

Seetharamaiah, G.S., and Chandrsekhara, N. (1988). Hypocholesterolemic Activity of Oryzanol in Rats. Nutr. Rep. Int. 38: 927-935. 77

Sharma, R.D., and C. Rukmini. (1986). Rice Bran Oil and Hypocholesterolemic in Rats, Lipids. 21:715-717 . 77

Shikakuma T. et al., Kosho Kaishi, 8 (1), 31-36 (1984). 77

Tamagawa M. et al., Food Chem. Toxicol., 30, 49-56 (1992). 77

Tsushimoto G., et al., J Toxicol. Sci ., 16, 191 (1991); 77

United States Patent Application 20040192948. Process for the production of oryzanol enriched fraction from rice bran oil soap stock . 09/30/2004 77

Wilson T. A., et al., J. Nutr. Biochem. 18, 105-12 (2007). 77

Xu, Z. and Godber, JS 1999. Puriidentification of components of γ–oryzanol infication andrice bran oil. Journal of Agriculture Food Chemistry, 47: 2724-2728. 78

Xu Zhimin, Godber JS & Xu Z, Antioxidant activities of major components of gamma-oryzanol from rice bran using a linolenic acid model, J Am oil Chem Soc, 78 (2001) 465-469 78

Yahara M. et al., Kiso to Rinsho, 7, 2781-85 (1973) 78

Yamauchi J, Takahara J, Unek T & Ofuki T.(1981). Inhibition of LH secretion by gamma – oryzanol in rat, Horm Metab Res, 13,185. 78

Yasukawa K, Akihisa T, Kimura Y, Tamura T & Takido M. (1998) . Inhibtory effect of cycloartenol, a component of rice bran, on tumor promotion in two – stage carcinogenesis in mouse skin, Biol Pharma Bull, 21, 1072 – 1076. 78

Yoshino, G., Kazumi, T., Amano, M., Tateiwa, M., Yamasaki, T., Takashima, S., Iwai, M., Hatanaka, H., and Baba, S. (1989). Effects of Gamma-Oryzanol on Hyperlipidemic Subjects. Current Therapeutic Research. 45 (4): 543-551. 78

Zhimin, X., & Samuel, G. J. (1999). Purification and identification of components of g-oryzanol in rice bran oil. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 47, 2724–272. 78

. 78

Hình 1.6. Dầu thô trích ly từ cám gạo Khang dân 84

Đồ thị 3: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất trích ly ɤ- oryzanol từ cám gạo bằng ethanol 87

87

Đồ thị 4: Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly ɤ- oryzanol từ cám gạo bằng ethanol 87

88

Đồ thị 5: Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi ethanol 960 đến hiệu suất trích ly ɤ- oryzanol từ cám gạo 88

88

Đồ thị 6: Ảnh hưởng thời gian xà phòng hóa dịch trích ly cám gạo ở 900C 88

89

Đồ thị 7: Ảnh hưởng thời gian sấy đến độ ẩm của xà phòng sau khi sấy 89

89

Đồ thị 8: Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly ɤ- oryzanol từ hỗn hợp xà phòng 89

90

Đồ thị 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh ɤ- oryzanol đến hiệu xuất thu ɤ- oryzanol tinh thể 90

90

Đồ thị 10: Ảnh hưởng thời gian làm lạnh kết tinh ɤ- oryzanol đến hiệu xuất thu hồi ɤ- oryzanol kết tinh 90

PHỤ LỤC 3: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 91tải về 3.07 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương