Bộ CÂu hỏi trắc nghiệMtải về 352.45 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích352.45 Kb.
1   2   3   4   5

Đáp án nào sau đây là đúng:  1. Chỉ số giá của xi măng là 100%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 110%

  2. Chỉ số giá của xi măng là 100%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 100%

  3. Chỉ số giá của cát vàng là 110%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 109.5%

  4. Chỉ số giá của cát vàng là 110%, chỉ số giá của xi măng là 109.5%
Nội dung câu hỏi

29

Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố:

 1. Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng

 2. Là một trong những cơ sở để lập tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình

 3. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 4. Phương án a và b

30

Công trình đã bàn giao và được sử dụng được 1 năm. Chủ đầu tư muốn thay đổi thiết kế của căn chung cư bằng cách xây thêm 1 bức tường ngăn ở phòng khách để tạo thành 2 phòng. Vậy dự toán xây bức tường ngăn này được tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố về:

 1. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng

 2. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt

 3. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa

 4. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát

31

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán công tác đóng cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công và máy thi công được tính như thế nào.

 1. Bằng 50% định mức của đoạn cọc ngập đất

 2. Bằng 75% định mức của đoạn cọc ngập đất

 3. Bằng 25% định mức của đoạn cọc ngập đất

 4. Bằng 85% định mức của đoạn cọc ngập đất

32

Giá ca máy chờ đợi được xác định gồm các chi phí:

 1. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy

 2. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công và 50% chi phí khác

 3. Chi phí khấu hao và chi phí nhân công.

 4. 50% chi phí khấu hao

33

Giá ca máy được điều chỉnh theo những phương pháp nào dưới đây?

 1. Bù trừ trực tiếp

 2. Hệ số điều chỉnh.

 3. Chỉ số giá xây dựng

 4. Tất cả các phương án trên

34

Quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?

 1. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng

 2. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 90% giá trị hợp đồng

 3. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng

 4. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng

35

Thời hạn tạm ứng đối với hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn xây dựng, cung cấp thiết bị là thời hạn nào sau đây?

 1. Đến ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề của năm kế hoạch

 2. Đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch
Nội dung câu hỏi
 1. Đến ngày 25 tháng 12 năm kế hoạch

 2. Đến ngày 31 tháng 10 năm kế hoạch

36

Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công?

 1. Sở kế hoạch và đầu tư đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý

 2. Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt

 3. Sở Tài chính đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý

 4. Chủ đầu tư

37

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

 1. 5%

 2. 0%

 3. Lớn hơn 0% và không lớn hơn 5%

 4. Tùy thuộc vào từng gói thầu cụ thể

38

Theo quy định hiện hành, đối với máy có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, giá trị thu hồi được tính bằng bao nhiêu % của nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng?

a. 5%.


b. 10%

c. 15%


d. 20%

39

Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng ?

 1. 5 khoản mục

 2. 6 khoản mục

 3. 7 khoản mục

 4. 8 khoản mục

40

Theo quy định hiện hành, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:

 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

 3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

 4. Báo cáo lập dự án đầu tư xây dựng

41

Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trường học X sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có quy mô nhóm C do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Y quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thuộc:

 1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Y

 3. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư

 4. Chủ đầu tư

42

Công ty tư vấn A xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án X sử dụng vốn ngân sách nhà nước bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, trong đó
Nội dung câu hỏi
tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh Kps = 14,5%, dự phòng cho yếu tố trượt giá 5%. Lựa chọn phương án trả lời phù hợp:

 1. Đây là dự án chỉ thi công xây dựng trong 1 năm, không cần tính dự phòng cho yếu tố trượt giá

 2. Theo quy định hiện hành, dự án này chi phí phát sinh không được vượt quá 5% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị

 3. Theo quy định hiện hành, tỳ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh không được vượt quá 10%

 4. Theo quy định, tổng chi phí dự phòng cho cả 2 yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá không vượt quá 10% tổng chi phí xây dựng và thiết bị

43

Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:

 1. Bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên

 2. Bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên

 3. Chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng, Vốn lưu động ban đầu, Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư,…

 4. Không phát biểu nào đúng

44

Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là suất vốn đầu tư?

 1. 300 triệu đồng/ Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m

 2. 290 nghìn đồng/m2 mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0kg/m2, mô đun đàn hồi Eyc ≥ 80MpA

 3. 6.570.000 đồng/m2 sàn nhà chung cư ≤ 7 tầng

 4. Tất cả các chỉ tiêu trên

45

Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?

 1. 300 triệu đồng/ Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m

 2. 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125

 3. Cả hai phương án A và B

 4. Không có chỉ tiêu nào là giá bộ phận kết cấu công trình

46

Dòng tiền của dự án theo quan điểm của ngân hàng được xác định bằng:

 1. Tổng khấu hao và lợi nhuận

 2. Lợi nhuận sau thuế

 3. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền, bao gồm chi trả lãi vay

 4. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền không bao gồm tiền vay và trả nợ vay

47

Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:

 1. NPV bằng đầu tư ban đầu

 2. NPV có thể <0 nhưng IRR (Internal Rate of Return) tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng

 3. NPV>0
Nội dung câu hỏi
d. NPV có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 nhưng IRR của dự án lớn hơn lãi suất cho vay

48

Phân tích hiệu quả tài chính dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:

 1. Quy ước

 2. Hiện vật và tiền tệ

 3. Tiền tệ

 4. Đơn vị nào là do chủ đầu tư lựa chọn

49

Hệ thống chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định hiện hành bao gồm:

 1. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình

 2. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí, theo yếu tố chi phí

 3. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí

 4. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí, theo yếu tố chi phí, chỉ số giá xây dựng cấp cơ sở

50

Khi điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng sở dụng vốn nhà nước, nguồn thông tin về giá và chỉ số giá xây dựng sử dụng để tính hệ số điều chỉnh giá do:

 1. Tổng cục Thống kê công bố

 2. Bộ Xây dựng công bố

 3. Các tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm công trình công bố

 4. Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng theo nguồn từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố

51

Chỉ số giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh được tính bằng cách:

 1. Lấy giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia giá vật liệu tại thời điểm gốc

 2. Lấy chỉ số giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia chỉ số giá vật liệu tại thời điểm gốc

 3. Cả hai phương án a,b đều đúng

 4. Lấy giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia chỉ số giá vật liệu tại thời điểm gốc

52

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán công tác đổ bê tông tường của công trình cao 52m thì theo phương án nào sau đây là đúng?

 1. Áp dụng mã hiệu định mức công tác đổ bê tông cho công trình có chiều cao > 50m cho toàn bộ khối bê tông

 2. Phân tách khối lượng đổ bê tông theo chiều cao công trình đến 4m, từ 4m-16m, từ 16m – 50 m và > 50m

 3. Tính bình quân định mức cho khối lượng đổ bê tông theo chiều cao công trình đến 4m, từ 4m-16m, từ 16m – 50 m và > 50m

 4. Quy định cụ thể cách áp dụng sẽ do địa phương có văn bản hướng dẫn

53

Cho số liệu về chỉ số giá của công trình dân dụng như bảng dưới đây. Hãy tính bình quân chỉ số giá xây dựng liên hoàn trong 3 năm (sử dụng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá tại năm 2017)
Năm Năm Năm

Năm 2013 Năm 2014 2015 2016

Chỉ số giá XD công

trình 100 110 120 130

Đáp án nào sau đây là đúng:
Nội dung câu hỏi
a. 110.00%

b. 109.09%

c. 108.83%

d. 109.14%54

Dự án đầu tư xây dựng công trình lập tháng 6/2015 gồm có 1 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và 1 chung cư cao 15 tầng, ngoài ra còn đường nội bộ, cổng hàng rào và nhà bảo vệ. Hỏi chi phí tư vấn thiết kế xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án tính thế nào là đúng?

 1. Tính dự toán chi phí xây dựng các công trình trong tổng mức đầu tư và tra định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên chưa có thuế giá trị gia tăng

 2. Tính dự toán chi phí xây dựng các công trình trong tổng mức đầu tư và tra định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên đã có thuế giá trị gia tăng

 3. Tra định mức chi phí tỷ lệ cho từng loại công trình theo giá trị chi phí xây dựng trước thuế. Cộng các chi phí tư vấn thiết kế của tất cả các công trình tính được chi phí tư vấn thiết kế của dự án. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên chưa có thuế giá trị gia tăng

 4. Tra định mức chi phí tỷ lệ cho từng công trình theo giá trị chi phí xây dựng trước thuế của từng hạng mục. Cộng các chi phí tư vấn thiết kế của tất cả các hạng mục tính được chi phí tư vấn thiết kế của dự án. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên đã có thuế giá trị gia tăng

55

Định mức dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở:

 1. Định mức chi phí

 2. Định mức cơ sở

 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật

 4. Tất cả các phương án trên

56

Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm:

 1. Định mức cơ sở, định mức dự toán xây dựng công trình và định mức chi phí

 2. Định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công

c.Định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công trình.

d. Định mức dự toán xây dựng công trình và định mức chi phí57

Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí nhân công được xác định theo phương pháp nào sau đây?

 1. Theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công

 2. Theo số liệu thống kê của công trình đã và đang thực hiện có điều kiện, biện pháp thi công tương tự

 3. Theo số liệu khảo sát thực tế

 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

58

Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới , việc tính toán hao phí máy thi công phải sử dụng hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng Kcđ. Hê ̣số này phụ thu ộc vào nhóm công tác , công viêc̣ (đơn giản hay phứ c tap̣ theo dây chuyền công nghê ̣tổ chứ c thi công ), yêu cầu kỹ thuật , điều kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn, khối lượng thực hiện công việc liên tục của công táC .). Kcđ đươc̣ xá c điṇ h theo kinh nghiêṃ chuyên gia quy định trong khoảng nào sau đây?
Nội dung câu hỏi
a. Kcđ =1,05÷1,3

b. Kcđ =1,15÷1,35

c. Kcđ =1,25÷1,45

d. Kcđ =1,25÷1,3559

Giá xây dựng tổng hợp là cơ sở để xác định?

 1. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng

 2. Dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng

 3. Tổng mức đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng công trình

 4. Tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu

60

Khi xác định dự toán xây dựng thì chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu là một nội dung chi phí thuộc:

 1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 2. Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế

 3. Chi phí hạng mục chung khác

 4. Chi phí quản lý dự án

61

Phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của cơ quan nào?

 1. UBND cấp tỉnh

 2. Bộ Tài chính

 3. Bộ Xây dựng

 4. Liên Bộ Tài chính - Xây dựng

62

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khoản mục chi phí nào trong dự toán xây dựng công trình theo phương án trả lời dưới đây là đúng?

 1. Chi phí quản lý dự án

 2. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

 3. Chi phí khác

 4. Chi phí xây dựng

63

Với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trường hợp nào được điều chỉnh dự toán xây dựng đã được phê duyệt:

 1. Nhà thầu chào giá cao hơn

 2. Khi phát sinh khối lượng của hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói

 3. Xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, động đất,…

 4. Tất cả các phương án trên

64

Chi phí chung của chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

 1. Chi phí quản lý doanh nghiệp

 2. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân

 3. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp

 4. Tất cả các mục trên

65

Khối lượng bê tông được đo bóc là:

 1. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích >0,1m3 và chỗ giao nhau được tính một lần

 2. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng
Nội dung câu hỏi
trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích <0,1m3và chỗ giao nhau được tính một lần

 1. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích > 0,2m3và chỗ giao nhau được tính một lần

 2. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích <0,2m3và chỗ giao nhau được tính một lần

66

Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để:

 1. Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu

 2. Xác định giá gói thầu (Chủ đầu tư), giá dự thầu (Nhà thầu)

 3. Xác định giá hợp đồng trường hợp chỉ định thầu, xác định giá thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp đồng trọn gói

 4. Tất cả các phương án trên đều đúng

67

Nội dung chi phí đầu tư nào sau đây không được quyết toán?

 1. Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của bảo hiểm

 2. Các chi phí của các khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà thầu

 3. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật

 4. Phương án a & b

68

Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo:

 1. Công việc cần hoàn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn, làm cửa, làm trần, làm mái…)

 2. Chủng loại đặc tính kỹ thuật, vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái…)

 3. Chi tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái…)

 4. Cả a, b và c đều đúng

69

Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình gồm:

 1. Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ

 2. Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình

 3. Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định

 4. Tất cả các mục trên

70

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán cho 1 số công tác có quy định chiều cao thì chiều cao trong định mức được tính:

 1. Từ cốt ± 0.00

 2. Từ cốt đất tự nhiên

 3. Từ cốt chân móng công trình

 4. Từ cốt sàn tầng 1

71

Định mức khấu hao của máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở nào.

a. Hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


Nội dung câu hỏi
 1. Định mức khấu hao của loại máy tương tự do Bộ Xây dựng công bố

 2. Mức độ hao mòn của máy trong quá trình sử dụng máy theo điều kiện cụ thể của công trình

 3. Tất cả các căn cứ trên

72

Dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí nào:

 1. Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị

 2. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung

 3. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng

 4. Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương