Bộ CÂu hỏI, ĐÁP Án phần thi viếT (KIẾn thức và KỸ NĂNG)tải về 0.63 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích0.63 Mb.
#2825
1   2   3   4   5   6   7

- Đội ngũ: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!”. Sau động lệnh "thẳng!" các đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang và dùng tay trái xác định cự li. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm. Riêng ở góc chữ U luôn luôn có khoảng cách là một cự li rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang (lòng bàn tay úp song song vớ i  mặt  đất), chạm  vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái phân đội phó phân đội 2 (hoặc 3, 4, 5 ... nếu các phân đội đáy là một hàng) đưa ra phía trước  (bàn tay nghiêng vuông góc vớ i  mặt  đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội cuối (nếu các phân đội giữa xếp thành nhiều hàng ngang thì các phân đội trưởng của phân đội 3, 4, 5… đứng sau phân đội trưởng phân đội 2).

Đề thi số 26: Đồng chí hãy hướng dẫn động tác “Thắt, tháo khăn quàng đỏ” được quy định trong Các yêu cầu đối với đội viên, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đồng chi hãy hướng dẫn và thực hành đội hình, đội ngũ Hàng dọc chi đội được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.- Giới thiệu động tác tháo khăn: Khi có khẩu lệnh “Tháo khăn!” Dứt động lệnh chúng ta bắt đầu thực hiện: Đầu tiên, tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra, tay phải kéo khăn ra khỏi cổ áo, tay trái đưa về tư thế nghiêm.

- Giới thiệu động tác thắt khăn: Khi dứt khẩu lệnh “Thắt khăn!” chúng ta bắt đầu thực hiện, khi tôi nói đến đâu các bạn vừa nghe, vừa thực hiện đến đó: Thứ nhất, dựng cổ áo lên; Thứ hai, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn lại khoảng 15 cm; Thứ ba, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau; Thứ tư, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải; Thứ năm, vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên trên kéo ra phía ngoài; Thứ sáu, lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải; Thứ bảy, thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải khăn trên và dưới xoè ra, sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống. Và về tư thế nghiêm.

- Đội hình hàng dọc: Đội hình hàng dọc để tập hợp điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động.

- Chi đội hàng dọc: Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1 (Chi đội là đơn vị cơ sở, không nên coi đây là đội hình phân đội hàng dọc chi đội hàng ngang).- Đội ngũ: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng (trừ phân đội cuối) dùng tay trái để xác định cự li giữa các phân đội (chỉnh đốn hàng ngang). Đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự li giữa các đội viên (chỉnh đốn hàng dọc). Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng dọc, nhìn đội viên phân đội 1 cùng hàng ngang để chỉnh đốn hàng ngang. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

Đề thi số 27: Đồng chí hãy hướng dẫn động tác “Thắt, tháo khăn quàng đỏ” được quy định trong Các yêu cầu đối với đội viên, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đồng chi hãy hướng dẫn và thực hành đội hình, đội ngũ Hàng ngang chi đội được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.- Giới thiệu động tác tháo khăn: Khi có khẩu lệnh “Tháo khăn!” Dứt động lệnh chúng ta bắt đầu thực hiện: Đầu tiên, tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra, tay phải kéo khăn ra khỏi cổ áo, tay trái đưa về tư thế nghiêm.

- Giới thiệu động tác thắt khăn: Khi dứt khẩu lệnh “Thắt khăn!” chúng ta bắt đầu thực hiện, khi tôi nói đến đâu các bạn vừa nghe, vừa thực hiện đến đó: Thứ nhất, dựng cổ áo lên; Thứ hai, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn lại khoảng 15 cm; Thứ ba, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau; Thứ tư, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải; Thứ năm, vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên trên kéo ra phía ngoài; Thứ sáu, lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải; Thứ bảy, thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải khăn trên và dưới xoè ra, sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống. Và về tư thế nghiêm.

- Đội hình hàng ngang được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện, lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội ...

- Chi đội hàng ngang: Phân đội 1 xếp hàng ngang trên cùng là chuẩn, các phân đội xếp hàng ngang theo thứ tự đứng sau phân đội 1.- Đội ngũ: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng  dùng  tay  trái  xác  định  cự  li hàng dọc, đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự li hàng ngang. Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng của mình để chỉnh đốn hàng ngang, nhìn đội viên phân đội 1 để chỉnh  đốn  hàng dọc. Khi  nghe  khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

Đề thi số 28: Đồng chí hãy hướng dẫn động tác “Thắt, tháo khăn quàng đỏ” được quy định trong Các yêu cầu đối với đội viên, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đồng chi hãy hướng dẫn và thực hành đội hình, đội ngũ Vòng tròn được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.- Giới thiệu động tác tháo khăn: Khi có khẩu lệnh “Tháo khăn!” Dứt động lệnh chúng ta bắt đầu thực hiện: Đầu tiên, tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra, tay phải kéo khăn ra khỏi cổ áo, tay trái đưa về tư thế nghiêm.

- Giới thiệu động tác thắt khăn: Khi dứt khẩu lệnh “Thắt khăn!” chúng ta bắt đầu thực hiện, khi tôi nói đến đâu các bạn vừa nghe, vừa thực hiện đến đó: Thứ nhất, dựng cổ áo lên; Thứ hai, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn lại khoảng 15 cm; Thứ ba, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau; Thứ tư, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải; Thứ năm, vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên trên kéo ra phía ngoài; Thứ sáu, lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải; Thứ bảy, thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải khăn trên và dưới xoè ra, sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống. Và về tư thế nghiêm.

- Đội hình vòng tròn: Được sử dụng khi tổ chức các hoạt động tập thể như Múa, hát, tổ chức trò chơi, lửa trại, sinh hoạt nội bộ ngoài trời. Khi có lệnh tập hợp, các đội viên chạy đều tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí tập hợp, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, vừa chạy vừa điều chỉnh, khi chỉ huy bỏ tay xuống thì dừng lại và quay vào trong vòng tròn về tư thế nghiêm.

- Đội ngũ: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp) chỉnh đốn đội ngũ!".- Cự li hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau, cánh tay tạo với thân người một góc khoảng 45 độ.

- Cự li rộng được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, đứng thẳng cánh tay, vuông góc với thân người. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương