Bộ CÂu hỏI, ĐÁP Án phần thi viếT (KIẾn thức và KỸ NĂNG)


BỘ CÂU HỎI PHẦN THI VIẾT (CÂU HỎI TỰ LUẬN)tải về 0.63 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích0.63 Mb.
#2825
1   2   3   4   5   6   7


BỘ CÂU HỎI
PHẦN THI VIẾT (CÂU HỎI TỰ LUẬN)

(14 câu hỏi)CÂU HỎI

GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu hỏi số 1: Tại sao nói Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đóng vai trò là một nhà giáo dục?

- Phân tích những tiêu chuẩn của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với tiêu chuẩn của người giáo viên:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu

+ Có lòng nhiệt tình, tâm huyết và năng khiếu về tổ chức hoạt động xã hội, hiểu biết về Đoàn, Đội, có đủ sức khoẻ…, biết vận động học sinh, các lực lượng xã hội và mọi người tham gia Công tác Đội.

+ Có bằng tốt nghiệp sư phạm

+ Đã được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội.

- Khả năng đi sâu vào thế giới nội tâm của trẻ em, yêu trẻ, hiểu trẻ, say mê với công việc.

+ Đi sâu vào thế giới nội tâm của trẻ em giúp Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đưa ra được nhiều phương pháp tổ chức hoạt động, nhiều cách thức tiếp cận đội viên thuận lợi hơn (cho ví dụ).

+ Yêu trẻ, hiểu trẻ giúp Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội lựa chọn những hình thức, nội dung phù hợp với tâm lý trẻ em (cho ví dụ).

+ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần say mê với công việc vì: công tác của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đòi hỏi tỉ mỉ ở mọi nơi, mọi lúc, trong nhà trường cũng như ngoài nhà trường (cho ví dụ).


Câu hỏi số 2: Tại sao nói Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đóng vai trò là một cán bộ chính trị thực thụ?

- Tính chính trị được thể hiện ở: ý thức chính trị, thái độ chính trị, niềm tin chính trị, sự nhậy bén về chính trị và bản lĩnh chính trị.

+ Có ý thức chính trị, trong công việc, trong tổ chức hoạt động đội, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội sẽ đưa được những quan điểm của Đảng và Nhà Nước tới các em đội viên một cách nhẹ nhàng nhất.

+ Có thái độ chính trị, giúp Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có những xử lý và đưa các em vào đúng với các nội quy chung.

+ Có niềm tin chính trị, giúp Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có niềm tin vào sự nghiệp giáo dục của mình.

+ Sự nhậy bén về chính trị của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội sẽ tạo ra khả năng truyền thụ và tuyên truyền những vấn đề chính trị, xã hội tới đội viên.

+ Đặc biệt, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phải có bản lĩnh chính trị. Vì như thế mới bảo vệ được những quan điểm đúng đắn trước các lực lượng khác khi tuyên truyền, vận động các lực lượng cùng tham gia giáo dục đội viên.

- Nhiệm vụ của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là phải tuyên truyền tới các em đội viên thông qua các hình thức phòng phú, đa dạng và phù hợp với đội viên (cho ví dụ)


Câu hỏi số 3: Tại sao nói Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đóng vai trò là một nhà tổ chức?

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần phải biết tổ chức sao cho khoa học. Vì làm việc trực tiếp với đội viên. Mọi hoạt động của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đều ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của đội viên.

- Trước hết, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phải có tổng hợp các kỹ năng như: múa, hát, nói, viết, tổ chức thực hiện, thuyết phục… Các kỹ năng đó không chỉ dừng lại là thực hiện thành thạo mà phải là trở thành kỹ sảo trong quá trình tổ chức thực hiện với đội viên.

- Bên cạnh đó, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội còn phải có khả năng hướng dẫn, định hướng.

- Phải có khả năng quan sát, tổng hợp vấn đề và đưa ra những quyết định nhanh, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Mọi công tác của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đòi hỏi óc sáng tạo, khả năng tổ chức, thực hiện từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động đến việc thiết kế hoạt động và chỉ đạo hoạt động, cho đến những việc phối kết hợp với với các lực lượng khác.


Câu hỏi số 4: Nếu một ngày nào đó, đồng chí đang là Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được đề bạt là Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách hoạt động, đồng chí nghĩ gì về điều này?

- Nói được sự giống nhau về công tác của Phó hiệu trưởng và Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (cho ví dụ).

Câu hỏi số 5: Đồng chí hãy nêu những vai trò cơ bản của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường? Và cho ví dụ minh hoạ những nhiệm vụ đó?

- Tổ chức quản lý và điều hành Công tác Đội trong phạm vi nhà trường.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động Đội.

- Tham mưu, tư vấn về Công tác Đội.

- Vận động và phối hợp các lực lượng để xây dựng các chương trình kế hoạch phục vụ công tác Đội.Câu hỏi số 6: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phải làm gì để xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và phụ trách sao, xây dựng các chi đội mạnh và sao nhi đồng tự quản, xây dựng và kiện toàn BCH liên chi đội, các nhóm nòng cốt có khả năng điều hành hoạt động Đội?

- Điều tra, khảo sát tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên và học sinh.

- Lựa chọn và đề xuất với Hội đồng nhà trường, với chi uỷ.

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng công tác thiếu nhi, nghiệp vụ xây dựng Đội và phương pháp công tác Đội.

- Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn các thành viên.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng, huấn luyện, đảm bảo về nội dung, phương pháp, hình thức…


Câu hỏi số 7: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phải làm gì để tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện Công tác Đội trên cơ sở phát huy thực sự vai trò tự quản của đội viên?

- Phải lập kế hoạch hoạt động cho cả năm học, đợt hoạt động và từng tuần.

- Phải xây dựng thiết kế chi tiết cho từng hoạt động của liên đội, của nhà trường.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn các chi đội, các lực lượng thực hiện kế hoạch, thực hiện thiết kế.

- Triển khai và định hướng rõ ràng về mục đích, cách thức thực hiện cho đội viên, giúp đội viên tự tìm tòi, phát hiện nội dung, hình thức mới phù hợp với khả năng, nhận thức của đội viên nhưng vẫn đạt được mục tiêu chung của hoạt động đề ra.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, động viên, khen thưởng, khích lệ những cố gắng của mỗi cá nhân, tập thể.

- Sau mỗi hoạt động, mỗi thiết kế phải tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng cho công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tạo không khí để đội viên nói lên được những suy nghĩ của mình về những việc đã thực hiện tốt và những việc thực hiện chưa tốt, cần rút kinh nghiệm.Câu hỏi số 8: Để đưa chương trình công tác Đội thành phần hữu cơ trong kế hoạch tổng thể của nhà trường, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phải làm gì?

- Định kì (hàng tháng, hàng tuần) báo cáo với chi uỷ, Hội đồng nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo.

- Tham mưu với chi uỷ, Hội đồng nhà trường về việc lồng ghép các hoạt động chuyên môn của nhà trường với hoạt động Đội. Cần chú ý phải đảm bảo mục tiêu chung.

- Kí kết các văn bản liên tịch với các lực lượng giáo dục khác. Về kế hoạch hoạt động chung, có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa phối hợp các lực lượng.Câu hỏi số 9: Đồng chí hãy kể những mối quan hệ mà Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần có nhằm hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn của mình và nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội của liên đội? Lấy ví dụ để minh hoạ cho một quan hệ đặc thù?

- Mối quan hệ với nhà trường:

+ Với hội đồng nhà trường.

+ Với phụ trách các chi đội, phụ trách nhi đồng.

+ Với các tổ chức: công đoàn, hội cha mẹ học sinh.

+ Với chi đoàn nhà trường.

+ Với đội ngũ cán bộ Đội.

+ Với phụ trách sao.

- Mối quan hệ với các lực lượng làm công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

+ Với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

+ Với các tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư.Câu hỏi số 10: Đồng chí hãy nêu những phẩm chất, năng lực cơ bản của người Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong giai đoạn hiện nay? Phân tích một phẩm chất hoặc một năng lực để làm sáng tỏ vai trò của Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong công tác Đội tại nhà trường?

- Phải có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt.

- Phải có lòng yêu trẻ và thích làm việc với trẻ.

- Phải có lòng nhiệt tình, say mê với công tác Đội và công tác xã hội.

- Phải có trình độ và kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn.

- Phải có trình độ, kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đội thành thạo.

- Phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội.Câu hỏi số 11: Đồng chí hãy kể các loại kế hoạch trọng tâm trong chương trình công tác Đội của liên đội trong năm học 2013 – 2014? Và nêu nội dung cơ bản của kế hoạch ?

- Kế hoạch công tác Đội năm học.

- Kế hoạch công tác Đội theo đợt thi đua (5 đợt), tuần thi đua.

- Kế hoạch công tác của liên đội và các chi đội.

- Kế hoạch hoạt động Đội chào mừng các ngày lễ lớn : 10/10, 20/11, 22/12, 26/3, 15/5, 19/5...

- Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”

- Kế hoạch tổ chức Đại hội Đội.

- Kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

- Kế hoạch phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

- Kế hoạch kết nạp đội viên.


Câu hỏi số 12 : Khi xây dựng kế hoạch công tác Đội cần phải căn cứ vào các yếu tố nào ? Tại sao?

- Căn cứ vào mục tiêu chính của công việc, của hoạt động.

- Căn cứ vào yêu cầu, tính chất của công việc và hoạt động.

- Căn cứ vào nguồn lực, nguồn lực cho việc hoàn thành kế hoạch.

- Căn cứ vào việc thời gian cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch.

- Căn cứ vào đơn vị chủ trì, phụ trách công việc, hoạt động đó.

- Căn cứ vào các lực lượng phối hợp trong quá trình thực hiện công việc, hoạt động đó.

- Căn cứ vào yêu cầu, chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên, của chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường.

- Căn cứ vào mục tiêu chuyên môn của nhà trường.Câu hỏi số 13: Đồng chí hãy nêu quy trình xây dựng kế hoạch công tác Đội?

- Bước 1: Xác định mục tiêu, dự thảo kế hoạch, thu thập, xử lí thông tin.

+ Xác định được mục tiêu chính và yêu cầu của kế hoạch đề ra.

+ Xác định nội dung, quy mô, hình thức, phương pháp, thời gian, tiến độ thực hiện kế hoạch.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch (thời gian, người và bộ phận phụ trách từng nội dung và toàn bộ kế hoạch)

- Bước 2: Xây dựng, điều chỉnh, hoàn chỉnh kế hoạch.

+ Viết bằng văn xuôi. Kẻ bảng. Biểu đồ, đồ thị.

- Bước 3: Tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch.

+ Tổ chức hội nghị toàn thể đội viên.

+ Họp đội ngũ cán bộ phụ trách chi đội, phụ trách sao, cán bộ Đội.

+ Gửi văn bản kế hoạch đến liên chi đội, cán bộ phụ trách Đội, các bộ phận có liên quan.

+ Thông qua bản tin, phát thanh, báo tường, khẩu hiệu của nhà trường, của liên đội.

- Bước 4: Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch.Câu hỏi số 14: Đồng chí hãy nêu nội dung và hình thức bồi dưỡng Ban chi huy Đội? Giải thích kĩ 1 nội dung kết hợp với 1 hình thức đã được đồng chí thực hiện để bồi dưỡng Ban chỉ huy?

a) Nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội

- Bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy Đội.

+ Cách ghi chép các văn bản, sổ sách của Đội.

+ Sắp xếp công việc theo kế hoạch công tác Đội.

+ Công tác chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm.

+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá công tác của Ban chỉ huy.

- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức, điều hành của Ban chỉ huy.

+ Tổ chức họp Ban chỉ huy, sinh hoạt Đội, Đại hội Đội.

+ Tổ chức các hoạt động lớp của Đội.

- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức thực hành nghiệp vụ Đội: nghi thức Đội, múa hát, trò chơi, tham quan, dã ngoại...

b) Hình thức bồi dưỡng Ban chỉ huy

- Bồi dưỡng thông qua mở lớp tập huấn tập trung.

- Bồi dưỡng qua các cuộc họp của ban chỉ huy.

- Bồi dưỡng bằng các chuyên đề, mô hình của các đợt hoạt động cao điểm.Câu hỏi số 15: Trong các quan điểm chỉ đạo thể hiện tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI), những nội dung nào là tiếp tục, kế thừa các quan điểm chỉ đạo về giáo dục và đào tạo đã có trước đây của Đảng, những nội dung nào là mới? Và nêu quan điểm của đồng chí về vấn đề này?

Các văn kiện của Đảng về giáo dục và đào tạo trước đây đã nêu nhiều quan điểm chỉ đạo đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển; giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; mục tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế  xã hội và củng cố quốc phòng  an ninh; đa dạng hoá các loại hình giáo dục; học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình, xã hội; thực hiện công bằng trong giáo dục; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách; thực hiện dân chủ hoá, xã hội hoá giáo dục. Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã đề ra một số nội dung mới trong quan điểm chỉ đạo:

Giáo dục và đào tạo là một nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đầu tư cho giáo dục được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội.

- Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

- Phát triển giáo dục và đào tạo phải phù hợp quy luật phát triển khách quan, những tiến bộ khoa học và công nghệ. Chuyển phát triển giáo dục từ chủ yếu theo mục tiêu số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. Thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập suốt đời; xây dựng xã hội học tập.

- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục. Phát triển hài hoà, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giáo dục các vùng miền.

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Câu hỏi số 16: Giải pháp khắc phục tình trạng quá tải của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện nay? Quan điểm th

- Hiện tượng "quá tải" trong nhà trường phổ thông là một thực tế gây bức xúc xã hội. Hiện tượng ấy do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về chương trình và sách giáo khoa. Để khắc phục tình trạng này, phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Riêng về chương trình và sách giáo khoa hiện hành, thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế như: Rà soát lại chương trình và sách giáo khoa, qua đó bỏ bớt những nội dung quá khó hoặc chưa cần thiết với học sinh phổ thông; loại bỏ các thông tin đã lạc hậu; trao quyền tự chủ cho giáo viên trong việc sắp xếp lại nội dung, cấu trúc bài giảng sao phù hợp với đối tượng người học của từng vùng miền; đổi mới việc ra đề thi theo hướng mở, tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức, giảm các yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, thuộc lòng các nội dung học tập.

- Cách làm trên chỉ là giải pháp trước mắt, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu nhằm giảm tải, giảm bớt áp lực và gánh nặng học hành cho học sinh. Sự quá tải của chương trình và sách giáo khoa chỉ có thể khắc phục căn bản khi xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa mới sau 2015.
tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương