Bé c ng nghiÖptải về 12.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.06.2022
Kích12.43 Kb.
#182956
Mẫu báo cáo thực hành - Phần mô phỏng
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘIHọc phần: Truyền thông số
Mã học phần: FE6048

BÁO CÁO THỰC HÀNH PHẦN MÔ PHỎNG MATLAB SIMULINK
Họ tên sinh viên: …………..………………… Mã sinh viên: ……………..
Lớp: ……………………….


I - MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
Sinh viên thiết lập mô phỏng theo sơ đồ (cho trước) và giải thích hoạt động. Giải thích các kết quả hiển thị trong Display, Scope, Constellation diagram.
(Chụp sơ đồ mô phỏng – Chụp toàn bộ màn hình, có ghi nhận thời gian thực hiện)

SƠ ĐỒ


II. THIẾT LẬP THÔNG SỐ CÁC KHỐI

  • KHỐI 1

  • KHỐI 2III. GIẢI THÍCH HOẠT ĐỘNG
……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................
IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
(Chụp kết quả mô phỏng trên các khối Scope, Spectrum Analyzer, Constellation diagram, Display BER – chụp toàn bộ màn hình, có ghi nhận thời gian thực hiện)

  • Giải thích kết quả

……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................
……………………………………………..................................................................................


tải về 12.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương