Application of information technology in building and managing the national database on control of assets and incomes of persons with positions and powers in vietnamtải về 58.46 Kb.
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2022
Kích58.46 Kb.
#128633
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BUILDING AND MANAGING THE NATIONAL DATABASE ON CONTROL OF ASSETS AND INCOMES OF PERSONS WITH POSITIONS AND POWERS IN VIETNAM

LL.M Pham Cong Tung1 – Ph.D Candidate Vu Viet Tuong2

Abstract

Application of information technology in building and managing the national database on control of assets and incomes of persons with positions and powers is a common trend of the world, which is an important political task of each country, including Vietnam. The article focuses on analyzing the roles and requirements set out in the process of applying information technology to the construction and management of the national database on the control of assets, incomes of persons with positions and powers to improve state management capacity and prevent and fight corruption in Vietnam. We believe that this is a creative initiative of Vietnam, is an activity in the system of controlling assets and incomes of persons in positions and powers. Also, the article points out some advantages, disadvantages, and expectations when implementing this content. Thence, the article proposes specific solutions in the coming time.


Каталог: media -> academic -> law -> vnuconference2020
media -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
media -> Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
media -> Phiếu khảo sát số 01
media -> Quy đỊnh về phân loạI, phân cấp công trình xây dựNG
media -> TrưỜng đẠi học công nghiệp hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
media -> Mẫu tờ trình của ubnd cấp huyện trình ubnd cấp tỉnh
media -> Nắm được dịch tể học của rl khí sắc
vnuconference2020 -> Khuôn khổ pháp luật quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng

tải về 58.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương