ÑAØo taïo coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 35.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích35.45 Kb.
#4219

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG ĐỘI - PHÒNG GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÀ THIẾU NHI ***

***


Số 01/KHLT-HĐĐ-PGD&ĐT-NTN Quận 5, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 5 năm học 2015 – 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”, Hội đồng Đội Quận 5 phối hợp Nhà thiếu nhi, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2015 – 2016 với những nội dung cụ thể như:I. MỤC TIÊU :

1. Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị 06 của Quận Ủy Quận 5 về việc lãnh đạo thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, đào tạo thiếu nhi, học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt góp phần xây dựng trường lớp, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo của Hội đồng Đội Quận 5, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Nhà thiếu nhi Quận 5 trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2015 – 2016 gắn với việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Củng cố và xây dựng chi Đội, Liên Đội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Đội có phẩm chất chính trị, trình độ học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động thanh thiếu nhi.II. NỘI DUNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

1. Đẩy mạnh công tác hoạt động Đội tại đơn vị gắn với việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Hội đồng Đội tăng cường công tác chỉ đạo các Liên đội tổ chức cho Đội viên, học sinh đến với bảo tàng, đến các khu di tích lịch sử văn hóa, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa Quận 5. Bên cạnh đó, kết hợp với Ban Giám Hiệu nhà trường chỉ đạo và tăng cường tổ chức cho học sinh tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phòng chống ma túy. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục Đội viên, học sinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học như: kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016).

- Hội đồng Đội cùng với Nhà thiếu nhi, Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên dương Đội viên xuất sắc học giỏi, công tác tốt, điển hình vượt khó học giỏi nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ban giám hiệu các trường hỗ trợ các điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm giúp các Liên Đội tổ chức tuyên dương gương điển hình học sinh, đội viên, học tốt, có nghĩa cử đẹp, gương Cháu ngoan Bác Hồ…trong giờ sinh hoạt dưới cờ, trong sơ kết học kỳ và tổng kết năm học, Liên hoan Cháu Ngoan Bác Hồ.

- Chỉ đạo các Liên Đội chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường đề xuất giải pháp phục vụ cho hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị gắn với chỉ đạo của Hội đồng Đội Quận 5 theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 5 năm học 2015 – 2016.

- Ban giám hiệu các trường phân công giáo viên tham gia và bồi dưỡng các em trong các hội thi: Giải thưởng Lê Quý Đôn, hội thi Tin học trẻ không chuyên, hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam, hội thi trực tuyến “Chinh phục vũ môn”…do Quận Đoàn, Nhà thiếu nhi Quận 5, Thành Đoàn, báo Khăn Quàng Đỏ, Nhà thiếu nhi Thành phố tổ chức. Liên Đội xây dựng Câu lạc bộ đội nhóm học thuật, sở thích trong nhà trường

2. Tổ chức cho Đội viên – học sinh tham gia công trình Măng non của Quận, đơn vị :

- Hội đồng Đội tăng cường chỉ đạo Liên đội trường đăng ký và thực hiện tốt công trình măng non gắn liền với nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

- Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường hướng dẫn Chi đoàn giáo viên, Tổng phụ trách Đội về nội dung, hình thức vận động học sinh tiết kiệm 1.000đ/tháng x 8 tháng để tham gia thực hiện các công trình:

+ Cấp Thành phố : Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi

+ Triển khai thực hiện CTMN Cấp Quận : Trị giá: 300.000.000đ

* Tổ chức “Hành trình Đội viên Quận 5 với chiến sĩ hải quân”

* Tổ chức chương trình “Điểm hẹn Đội viên học sinh Quận 5”

3. Công tác xây dựng Đội trong nhà trường vững mạnh.

- Hội đồng Đội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác cho Ban Chỉ huy Liên Đội, Tổng Phụ Trách Đội, đồng thời phối hợp với Nhà thiếu nhi hỗ trợ lực lượng Phụ trách Đội cho các Liên đội

- Ban Giám Hiệu nhà trường hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ Đội tham gia các đợt tập huấn do Hội đồng Đội Quận, Thành phố tổ chức.

- Phối hợp với Nhà thiếu nhi tổ chức tốt sinh hoạt Câu lạc bộ Chỉ huy Đội định kỳ hàng tháng.

- Hội đồng Đội phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Liên Đội tổ chức tốt hội thi Nghi thức Đội, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện Đội viên; tổ chức tốt lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội và Đại hội Liên Đội tại các đơn vị.

4. Các hoạt động trọng tâm trong năm học 2015 – 2016 :

4.1. Hội trại tập huấn Chỉ huy Đội : phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Chỉ huy Đội các Liên Đội Tiểu học, Trung học cơ sở

- Thời gian: Ngày 27/9 và 02,03/10/2015

4.2. Hội thi “Olympic cánh én – Phụ trách Đội giỏi” Quận 5: phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Phụ trách Đội các khu vực

- Thời gian: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2015

4.3. Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”: phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Chỉ huy Đội các Liên Đội Trung học cơ sở (9 em/Liên Đội)

- Thời gian: Dự kiến Tháng 01/2016

4.4. Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí” : phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên – học sinh trên địa bàn

- Thời gian: Dự kiến Tháng 01/2016

- Nội dung: tổ chức cho các em thể hiện tài năng của bản thân như: hát, múa, nhảy dancesport,… thông qua các nội dung của Hội thi4.5. Hội thi “Nghi thức Đội – múa hát tập thể - Liên hoan Tiếng kèn Đội ta” Quận 5: phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: các Liên Đội Tiểu học, Trung học cơ sở

- Thời gian: Dự kiến Tháng 3/2016

4.6. Ngày hội “Tiến lên Đoàn viên”: phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên tiêu biểu các trường THCS

- Thời gian: Dự kiến Tháng 3/2016

- Nội dung: tổ chức lễ trưởng thành Đội và kết nạp Đoàn ấn tượng cho các em Đội viên tiêu biểu tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn4.7. Chung kết Hội thi “Tự hào người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh”: phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: các Liên Đội Tiểu học, Trung học cơ sở

- Thời gian: Dự kiến Tháng 4/2016

- Nội dung: mỗi Liên Đội chọn Chi đội đạt giải cao nhất hội thi tại đơn vị tham gia hội thi cấp Quận với các nội dung như: Rung chuông vàng, nghe nhạc đoán tên bài hát,…4.8. Ngày hội Đội viên – Tuyên dương gương Cháu ngoan Bác Hồ Quận 5 :

- Đối tượng: Đội viên tiêu biểu tại các Liên Đội

- Thời gian: Dự kiến Tháng 5/2016

4.9. Hành trình “Đội viên Quận 5 với chiến sĩ hải quân”: phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên tiêu biểu tại các Liên Đội

- Thời gian: Dự kiến Tháng 5/2016

- Nội dung: tổ chức giao lưu với chiến sĩ hải quân, tặng học bổng cho các em là con em cán bộ chiến sĩ hải quân, các em là Đội viên học sinh khó khăn trên địa bàn Quận 5, sinh hoạt lửa trại,…4.10. Chương trình “Điểm hẹn Đội viên học sinh Quận 5”: phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên – học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn Quận

- Thời gian: Định kỳ ngày chủ nhật tuần cuối cùng của tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016)

- Nội dung: các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đăng ký lịch và nội dung tham gia biểu diễn giao lưu như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biễu diễn chương trình “Tiếng kèn Đội ta”, biểu diễn Aerobic, Nhịp điệu măng non,…4.11. Thành lập Câu lạc bộ Kỹ năng Quận 5: phối hợp Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn Quận

- Thời gian: Năm học 2015 – 2016

- Nội dung: hỗ trợ xây dựng các Câu lạc bộ kỹ năng tại các Liên Đội. Qua đó, cử lực lượng là Phụ trách Câu lạc bộ Kỹ năng cấp Quận hỗ trợ về nội dung, hình thức sinh hoạt của các Câu lạc bộ tại các Liên Đội4.12. Xây dựng đội hình “Tuyên truyền măng non”: phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên – học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn Quận

- Thời gian: Năm học 2015 – 2016

4.13. Tổ chức hoạt động “Kỹ năng Thực hành xã hội” tại các Liên Đội: phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tổ chức.

- Đối tượng: Đội viên – học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn Quận

- Thời gian: Năm học 2015 – 2016

- Nội dung: tổ chức hoạt động “Thực hành kỹ năng xã hội” cho Đội viên học sinh tại các Liên Đội* Lưu ý: Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng Đội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để lấy ý kiến các đơn vị phối hợp. Đồng thời, trong từng kế hoạch sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đã đề ra,

Trên đây là Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học năm học 2015 – 2016 giữa Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà thiếu nhi Quận 5.

NHÀ THIẾU NHI

GIÁM ĐỐC


Đặng Ngọc Phương

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Mai Hương

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI

CHỦ TỊCH


Quách Trung HiếuNơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Hội Đồng Đội, VP;

- Sở GDĐT: phòng công tác HSSV

- Quận ủy – UBND: VP, Ban Dân vận, Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng GD&ĐT Quận 5; NTN Q5;

- BTC;

- Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, THCS

- Liên Đội các trường Tiểu học, THCS

- Lưu: VP, Ban TN, website.
tải về 35.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương