A/ quan đIỂM, ĐỊnh hưỚng của nhà NƯỚc về quản lý ngoại thưƠng và thực trạng hoạT ĐỘNG ngoại thưƠng của việt namtải về 1.71 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.71 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 3/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

3.1.2008


Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

3.9.2014


Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng

26.11.2009


Nghị đinh 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

1.2.2012


Thông tư 38/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

24.10.2014
Nhập khẩu ô tôThông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống

25.12.2011


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông-vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

31.3.2006


Thông tư 19/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 7/7/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông-vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

7.7..2009


Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)

14.6.2010


Thông tư 29/2010/TT-BCT ngày 19/7/2010 về việc nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy

19.7.2010
Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gàThông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/1/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

10.1.2007


Thông tư 124/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu

26.10.2007


Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

14.1.2010


Thông tư 10/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương

30.3.2011
Nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô, xe máy

 Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

29.3.2002


Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007 hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

30.5.2007


Thông tư 10/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương

30.3.2011
Dệt mayThông tư số 07/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

9.4.2009


Thông tư số 16/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

24.4.2010


Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT/BTM/BCN ngày 28/2/2007 của Bộ Thương mại; Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ

28.2.2007
Kinh doanh rượuNghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

12.11.2012


Thông tư 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

20.12.2015
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công ThươngQuyết định số 1477/2000/QĐ/BTM ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy định việc mua, bán ô tô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công dự án thuộc vốn ODA

27.10.2000


Quyết định số 06/2006/QĐ-BCN ngày 10/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

10.4.2006


Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

11.4.2006


Thông tư 10/2006/TT-BCN Sửa đổi khoản 3 Mục II Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

1.12.2006


Quyết định 1236/QĐ-BCN về việc đính chính Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

12.5.2006


Quyết định 1288/QĐ-BCN về việc đính chính Thông tư số 03/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

17.5.2006


Thông tư 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

30.9.2009


Quyết định số 10/2006/QĐ-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao

23.5.2006


Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 4/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

1.5.2006


Quyết định 40/2006/QĐ-BCN về việc bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

30.12.2006


Thông tư 10/2006/TT-BCN ngày 1/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

30.12.2006


Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 22/10/2007 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu than

15/7/2013


Thông tư 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

30.9.2009


Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

12.11.2012


Nghị định 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học có hiệu lực thi hành

6.5.2014


Thông tư số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế cấp Giấy chứng nhận kim cương thô theo công ước Kimberley

23.6.2009


Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ Công thương; Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley

3.1.2012


Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

7.10.2008


Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


8.4.2011


Thông tư số 42/2013/TT-BCT quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

31.12.2013


Nghị định số 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

29.7.2014


Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

22.6.2012


Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

11.8.2009


Thông tư số 45/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

31.12.2013
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônThông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12.02.2015


Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

10.8.2006


Nghị định 98/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

15.12.2011


Quyết định 11/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

24.1.2013
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin - Truyền thông

 
Thông tư 26/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính

30.12.2014


Thông tư 18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

26.11.2014


Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

17.7.2014
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
Thông tư số 28/2014/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31.12.2014


Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

1/6/2012
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

 
Thông tư 24/2011/TT-BYT hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

15/8/2011


Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam

7/10/2007
Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 
Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

6/10/2007


Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải

 


Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông-vận tải về việc công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

25/5/2006


Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Xây dựng

 


Quyết định số 27/2006/QĐ-BXD ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

7/10/2006


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương