A phần mở ĐẦu I. LÝ Do chọN ĐỀ TÀItải về 442.23 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích442.23 Kb.
#693
1   2   3   4   5

  1. Củng cố, luyện tập:15 phút

1. Hãy kể tên một dụng cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trương hợp dưới đây:

a.Khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

b. Khi hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

c. Khi hoạt động biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

2. Một bếp điện có hai dây điện trở R1=10Ω; R2=20Ω được dung để đun sôi một ấm nước. Nếu chỉ dung dây thứ nhất thì thời gian cần thiết để đun sôi nước là t1= 10 phút. Tính thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trên trong 3 trường hợp. Nên chọn cách nào để tiết kiệm điện nhất.

a. Chỉ dùng dây thứ 2

b. Dùng đồng thời 2 dây mắc nối tiếp.

c. Dùng đồng thời 2 dây mắc song song.

3. Một gia đình sử dụng : 2 đèn Neon 220V-22,5W; 2 đèn compact điện quang 220V-8W; 1 nồi cơm điện 220V-500W; 1 bàn là 220V-300W; 2 máy quạt 220V- 54W; 1 TiVi 220V-65W.

a. Tính điện năng mà gia đình này tiêu thụ trong 1 ngày biết trong 1 ngày 1 đèn ống huỳnh quang thắp sáng 3 giờ; 1 đèn compact điện quang thắp sáng 5 giờ; 1 nồi cơm điện sử dụng 1 giờ; 1 bàn là sử dụng 45 phút; 1 máy quạt sử dụng trong 5 giờ; 1 TiVi sử dụng trong 3 giờ.

b. Tính tiền điện mà gia đình này phải trả trong 1 tháng, biết 1KW.h là 1500 đồng.

4. Bài tập 8,9 SGK trang 49.Một số hình ảnh tiết kiệm điện:
https://lh6.googleusercontent.com/7zwteekvp-amswfporhn2mclo2bkam4tgahflptq06_mxh_gufxl4a-_11c4ndvquogmwwoob6shwrwyqccwecjjqcm-struzrlyuktdr9jflzmre6zzu2zi

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tiết kiệm điện
http://hauphong.com/sites/hauphong.com/files/su-dung-dien-tiet-kiem_0.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcseomcfc4t09grvk1acnrhoth_n3xrmgzadtbsdxmkod7f9rdlr

2.2. Tiến hành thực nghiệm

Môn vật lý là một môn học có tính thực tiễn và tính giáo dục cao. Dạy học môn Vật lý không chỉ cung cấp kiến thức, mà điều quan trọng là hình thành các kỹ năng, thái độ và hành vi ứng xử ở HS. Đây là bài học các em cũng đã biết từ cấp THCS nênqua bài học này giáo viên nên đi sâu vào giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho học sinh, cách sử dụng các thiết bị điện ở gia đình, nhà trường và cộng đồng như thế nào để đem lại lợi ích cho chính bản thân, cho gia đình và xã hội.Sau khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị thực nghiệm, tôi tiến hành thực nghiệm bằng cách giảng dạy trên lớp 2 tiết . Trước tác động tôi đã đánh giá ý thức tiết kiệm điện của học sinh một cách khách quan thông qua bài trắc nghiệm về sử dụng các thiết bị điện trong cuộc sống hằng ngày. Tôi nhận thấy cách sử dụng các thiết bị điện của các em chưa hợp lý, còn lãng phí rất lớn. Sau tác động tôi cho các em làm lại bài trắc nghiệm thì ý thức về tiết kiệm điện của các em nâng lên rõ nét.

III. Hiệu quả áp dụng:

1. Khảo sát ý thức tiết kiệm điện:

- Tiến hành khảo sát 32 học sinh lớp 11A5 năm học 2014- 2015 + 10 câu khảo sát ( theo phụ đính trang 23-24), với các lựa chọn a, b, c, d. Sau khảo sát chúng tôi mã hóa a tương ứng với 1; b tương ứng với 2; c tương ứng với 3; d tương ứng với 4.

- Trước thực nghiệm : kháo sát trước khi tiến hành giảng dạy bài 8 (tiết 1) và được bảng độ tin cậy như sau
ĐỘ TIN CẬY CỦA DỮ LIỆU TRƯỚC TÁC ĐỘNG.

Stt

Lớp TN

Mã HS

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

T.điểm lẻ

T.điểm chẵn

T.điểm

1

11A5

TN 01

3

1

1

1

2

4

1

2

1

1

8

9

17

2

11A5

TN 02

3

3

3

2

3

1

1

1

1

1

11

8

19

3

11A5

TN 03

3

2

3

2

3

1

2

2

1

1

12

8

20

4

11A5

TN 04

4

4

4

4

3

4

3

3

2

2

16

17

33

5

11A5

TN 05

3

2

3

3

3

2

3

3

1

3

13

13

26

6

11A5

TN 06

3

2

3

3

3

4

2

3

1

2

12

14

26

7

11A5

TN 07

4

3

3

2

2

4

4

3

2

2

15

14

29

8

11A5

TN 08

2

1

1

1

1

4

2

3

2

1

8

10

18

9

11A5

TN 09

1

2

3

4

3

2

1

2

3

3

11

13

24

10

11A5

TN 10

2

1

1

3

1

2

1

1

1

3

6

10

16

11

11A5

TN 11

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

9

8

17

12

11A5

TN 12

3

3

2

2

3

3

3

3

2

1

13

12

25

13

11A5

TN 13

2

3

2

1

1

3

3

3

1

2

9

12

21

14

11A5

TN 14

2

2

3

2

3

4

3

2

2

1

13

11

24

15

11A5

TN 15

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

15

13

28

16

11A5

TN 16

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

12

14

26

17

11A5

TN 17

4

3

2

1

4

4

3

1

2

2

15

11

26

18

11A5

TN 18

2

3

3

3

2

3

2

3

3

3

12

15

27

19

11A5

TN 19

4

4

4

1

4

4

4

3

4

1

20

13

33

20

11A5

TN 20

4

4

4

4

4

3

4

3

2

3

18

17

35

21

11A5

TN 21

2

2

2

1

4

4

3

3

2

2

13

12

25

22

11A5

TN 22

1

2

2

2

1

1

2

2

1

3

7

10

17

23

11A5

TN 23

3

2

4

2

1

1

1

2

1

1

10

8

18

24

11A5

TN 24

3

2

2

1

1

2

2

3

1

2

9

10

19

25

11A5

TN 25

2

4

1

1

1

1

1

2

1

1

6

9

15

26

11A5

TN 26

2

3

2

2

1

4

2

1

1

1

8

11

19

27

11A5

TN 27

3

2

2

2

1

4

4

2

1

2

11

12

23

28

11A5

TN 28

2

2

2

2

1

4

1

2

1

1

7

11

18

29

11A5

TN 29

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

6

10

16

30

11A5

TN 30

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

8

9

17

31

11A5

TN 31

3

2

2

1

1

3

2

3

1

2

9

11

20

32

11A5

TN 32

3

2

2

1

1

3

2

3

1

1

9

10

19rhh

0.6578rSB

0.7936

tải về 442.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương