A p = 120 W. B. P=100W. Ctải về 182.4 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2020
Kích182.4 Kb.
  1   2   3   4

Đề thi thử THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2018.

 1. Cho điện áp hai đầu đọan mạch là  và cường độ dòng điện qua mạch là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. P = 120 W. B. P=100W. C. P=180W. D. P=50W.

 1. Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R=50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung . Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch là:

A. . B. 1. A. C. . D. 2. A.

 1. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song và coi như ở sát với nhau và coi như cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là  và . Biết rằng . Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ cm và vận tốc. Khi đó vận tốc tương đối giữa hai chất điểm có độ lớn bằng:

A. cm/s. B. v2 = 53,7 cm/s. C. v2=233,4cm/s. D. cm/s.

 1. Một lăng kính có góc chiết quang 60o. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính sao cho tia ló có góc lệch cực tiểu bằng 30o. Chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó là:

A. 1,503. B. 1,82. C. 1,414. D. 1,731.

 1. Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ bằng Uo. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. . B. . C. . D. .

 1. Vật có khối lượng m=160g được gắn vào phía trên lò xo có độ cứng k=64N/m đặt thẳng đứng, đầu dưới của lò xo cố định. Giả sử vật dao động điều hòa dọc theo phương thẳng đứng dọc theo trục lò xo (g=10m/s2). Từ vị trí cân bằng, ấn vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2,5cm và bông nhẹ. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên giá đỡ là:

A. 1,760 N; 1,44 N. B. 3,2 N; 1,6 N. C. 3,2N; 0N. D. 1,6N; 0N.

 1. Sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:

A. có phương vuông góc với phương truyền sóng.

B. là phương thẳng đứng.

C. trùng với phương truyền sóng.

D. là phương ngang.

 1. Một tụ điện có điện dung  mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp . Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ có giá trị là:

A. 4. A. B. 5. A. C. 7. A. D. 6A.

 1. Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được có giá trị 130dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12W/m2. Cường độ âm gây ra mức đó là:

A. 1W/m2. B. 10W/m2. C. 100W/m2. D. 0,1W/m2.

 1. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

A. không có cầu chì cho một mạch điện kín.

B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. dùng nguồn pin hay ắc quy để mắc các bóng đèn thành mạch điện kín.

D. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.

 1. Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Người ta điều chỉnh để . Tổng trở của mạch này bằng:Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương