A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93tải về 1.89 Mb.
trang8/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
Vài ý kiến về bài học: Khéo kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám - Some ideas contributing to the lesson: Well coordinating the political and armed struggle froms in the August Revolution - NCLS, 1963, số 50, tr. 11-21, 28.

 • LÊ QUỐC SỬ. Chung quanh bài học Khéo kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám - About the lesson Well coordinating the political and armed struggle froms in the August Revolution - NCLS, 1963, số 55, tr. 47-57.

 • LÊ SĨ GIÁO. Đổi mới và những vấn đề cấp bách có liên quan đến khả năng dự báo của dân tộc học - The renovation and the urgent questions relative to prevision on ethnology - NCLS, 1991, số 5 (258), tr. 24-27.

 • LÊ SĨ THẮNG. Thử nêu lên một số nhận xét về tư tưởng triết học của Phan Bội Châu - To try to give some remarks on the philosophical thinking of Phan Boi Chau - NCLS, 1967, số 104, tr. 17-31, 44.

 • LÊ SĨ THẮNG. Hồ Chủ Tịch và sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam - Ho Chi Minh and the introduction of Marxism - Leninism into Vietnam - NCLS, 1972, số 144, tr. 12-23, 35; số 145, tr. 50-61.

 • LÊ SĨ TOẢN. Vài ý kiến sau khi đọc kỹ bài giới thiệu Một số tư liệu bằng chữ viết mới tìm thấy được về mấy cuộc khởi nghĩa ở miền núi Nghệ - Tĩnh trong Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 50-51 - Some ideas after throughly reading the presentation article on Some written documents newly discovered about some Insurrections in the mountainous region of Nghe Tinh - NCLS, 1964, số 59, tr. 47-49, 52.

 • LÊ SĨ TOẢN. Nên nhận định Phượng hoàng Trung đô của vua Quang Trung ở chỗ nào? - Where was the Phuong Hoang Trung do of the King Quang Trung? - NCLS, 1964, số 63, tr. 32-35.

 • LÊ SĨ TOẢN. Nguyễn Xuân Ôn và cuộc khởi nghĩa "Đồng Thông" ở Nghệ An (1885-1887) - Nguyen Xuan On and the insurrection "Dong Thong" in Nghe An (1885-1887) - NCLS, 1965, số 65, tr. 43-46.

 • LÊ SĨ TOẢN. Vài ý kiến góp vào tác phẩm Giai cấp công nhân Việt Nam của ông Trần Văn Giàu - Some ideas contributing to the work of Tran Van Giau on The Vietnam working class - NCLS, 1964, số 68, tr. 25-27.

 • LÊ TẠO. Từ Ly cung đến Tây Đô - From Ly Cung to Tay Do capital - NCLS, 1990, số 6 (253), tr. 31-33.

 • LÊ TẠO. Mấy ý kiến xung quanh việc xây dựng Tây Đô - Some thoughts about the constribution of Tay Do - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 76-79.

 • LÊ THANH QUANG. Trao đổi với tác giả bài Bàn thêm về pho tượng lạ ở chùa Bộc - On the article On the strange statue on Boc Pagoda - NCLS, 1991, số 3 (256), tr. 84.

 • LÊ THANH TỊNH. Một vài suy nghĩ về nguồn gốc danh xưng Giao Chỉ - Some reflections on the origin of the name Giao Chi - NCLS, 1977, số 4 (175), tr. 77-82.

 • LÊ THÀNH KHÔI. Ý kiến trao đổi - Exchange ofopinions on some questions of history - NCLS, 1960, số 12, tr. 55-60.

 • LÊ THÀNH LÂN. Vài ý kiến về việc biên soạn Niên biểu Việt Nam - On the compilation of the Vietnamese chronology - NCLS, 1986, số 6 (231), tr. 61-68.

 • LÊ THÀNH LÂN. Tuần lễ và Lịch sao vĩnh cửu - The week and the eternal Star calendar - NCLS, 1992, số 1(260), tr. 43-50.

 • LÊ THÀNH LÂN. Một mảng lớn của lịch sử nước ta qua ba cuốn lịch cổ - A large section of our history as viewed through three old calendars - NCLS, 1996, số 2 (285), tr. 44-52.

 • LÊ THẾ LOAN. Thêm vài tư liệu văn học dân gian xung quanh chiến thắng Bạch Đằng - Addition to folk literature - Bạch Dang victory - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 82-94.

 • LÊ THỊ NĂM. Phụ nữ miền Nam trong cuộc chiến tranh nhân dân chống Mỹ, cứu nước - The South women in the war against American imperialism for country salvation - NCLS, 1967, số 101, tr. 33-40, 50.

 • LÊ THỊ KIM DUNG. Về các chuyến đi công cán nước ngoài dưới triều Minh Mạng (1820-1840) - About business trips abroad under the Minh Mang dynasty (1820-1840) - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 38-44.

 • LÊ THỊ NGỌC ÁI. Một số nét về xã hội người Bana - Some features of Bana people society - NCLS, 1969, số 121, tr. 50-55; số 122, tr. 57-64.

 • LÊ THỊ QUÝ. Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ -ngụy trong việc biến Nghiệp đoàn miền Nam thành công cụ của chủ nghĩa thực dân mới - Practices and manoeuvres of U.S. imperialism and its stooges in turning South Vietnamese Syndicales into instruments of neo-colonialism - NCLS, 1982, số 6 (207), tr. 19-32.

 • LÊ THỊ THANH HÒA. Việc sử dụng quan lại của vương triều Nguyễn từ 1802 đến 1884 -The use of mandarins by the Nguyen dynasty from 1802 to 1884 - NCLS, 1995, số 3 (280), tr. 56-63.

 • LÊ THỊ THU HẰNG. Về tình hình nghiên cứu vấn đề sở hữu ruộng đất trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1991-2000) - About the researches for land ownership's subject in Historical Studies Review (1991-2000) - NCLS, 2002, số 4 (323), tr. 50-57.

 • LÊ THƯỚC. Thử xét lại cái án Nguyễn Trãi - To try to review the condamnation of Nguyen Trai / Lê Thước, Trương Chính - VSĐ, 1957, số 24, tr. 63-73.

 • LÊ THƯỚC. Bài ca Người đàn hay ở Long Thành cũng là một khúc ca đoạn trường của Nguyễn Du - The song about the Good player in musis at Long Thanh was also a song about the misfortunes of Nguyen Du - VSĐ, 1958, số 41, tr. 77, 83.

 • LÊ THƯỚC. Công chúa Ngọc Hân chết năm nào? - At what year died the Princess Le Ngoc Han? - NCLS, 1962, số 34, tr. 53-57.

 • LÊ THƯỚC. Nhận xét về tập bản đồ Hồng Đức số A.2499 của Thư viện Khoa học - Remarks about the Hong Duc maps colletion No A.2499 in the Scientific Library - NCLS, 1963, số 54, tr. 27-28.

 • LÊ THƯỚC. Cụ Phan Bội Châu mất năm nào và ngày nào? - At what day and year died Phan Boi Chau? - NCLS, 1963, số 55, tr. 44.

 • LÊ THƯỚC. Nhận xét một số di tích và hiện vật gốc về thời Tây Sơn - Remarks on the vestiges and the things in nature about the Tay Son period - NCLS, 1964, số 59, tr. 27-32, 46.

 • LÊ THƯỚC. Một số chữ in sai về thơ văn Nguyễn Trãi trong Ức Trai di tập - Some erroneously words of Nguyen Trai's prose and poetry in Uc Trai inherited work - NCLS, 1964, số 66, tr. 32-35.

 • LÊ THƯỚC. Một văn kiện của cụ Phan Đình Phùng vừa mới phát hiện - A new discovered document of Phan Dinh Phung - NCLS, 1965, số 71, tr. 23-25.

 • LÊ THƯỚC. Một tư liệu văn sử Chính khí ca Việt Nam - A literary and historical document: The Vietnam rightous sentiment song - NCLS, 1965, số 73, tr. 21-29.

 • LÊ THƯỚC. Vì sao cuốn Bài ngoại liệt truyện của Phan Trọng Mưu trước kia đã trở thành cuốn Bài ngoại mậu kiến liệt truyện khuyết danh hiện nay? - Why the previous book: Biographies of the xenophobe famous men of Mr. Phan Trong Muu was transformed in the preasent anonymous book on false Biographies of the xenophobe famous men? - NCLS, 1969, số 129, tr. 19-25.

 • LÊ THƯỚC. Tấm bia đá trước sân đền Hai Bà Trưng ở Hà Nội - About the stone stele in the groundfloor before the Trung Sister's temple / Lê Thước, Trần Huy Bá - NCLS, 1973, số 149, tr. 51-55.

 • LÊ THƯỚC. Làng Trung Lễ trong phong trào chống Pháp - The Trung Le village during the anti-French colonialists resistance - NCLS, 1973, số 152, tr. 33-42.

 • LÊ TIẾN GIÁP. Vài ý kiến về mốc mở đầu thời kỳ lịch sử Cận đại thế giới - Some ideas about the boundary mark of the World Modern history beginning period - NCLS, 1994, số 5 (276), tr. 88-91.

 • LÊ TIẾN GIÁP. Công xã Pari với chủ nghĩa Mác - Paris Commune and Marxism - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 72-76.

 • LÊ TIẾN THI. Một vài đóng góp với tác giả bài Thử bàn về địa danh Việt Nam - Some contributions made to the author of the article On the country noun of Vietnam - NCLS, 1977, số 1 (172), tr. 91-93.

 • LÊ TRẦN ĐỨC. Sự nghiệp của Tuệ Tĩnh - The useful work of Tue Tinh - NCLS, 1967, số 100, tr. 48-49.

 • LÊ TRẦN ĐỨC. Tình hình y học thời Trần - Medical sciences under Tran dynasty - NCLS, 1985, số 5 (224), tr. 71-76.

 • LÊ TRẦN ĐỨC. Sơ lược lịch sử y học dân tộc Việt Nam - An outline of traditional medicine history of Vietnam - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 45-50.

 • LÊ TRẦN ĐỨC. Vài nét về quân y Việt Nam thời xưa - Some features of Vietnam army medical corps in the past - NCLS, 1992, số 1 (260), tr. 51-55.

 • LÊ TRẦN ĐỨC. Đối chiếu từ ngữ chữ Nôm trong Nam dược quốc ngữ phú (NDP) với Quốc âm thi tập (QATT) để thấy được thời điểm trước tác của Tuệ Tĩnh là ở thế kỷ XIV - In comparison with the Nom Nam duoc quoc ngu phu and Quoc am thi tap, where is the date in the 14th century the Tue Tinh's work - NCLS, 1994, số 1 (272), tr. 65-69.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Thử nghiên cứu vai trò của những bài văn chữ Hán do người Việt Nam viết trong văn học sử Việt Nam - An essay of study on the role of texts written in Chinese characters by the Vietnamese in Vietnam literary history - VSĐ, 1956, số 19, tr. 45-58.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Sự chuyển biến từ chế độ cộng sản nguyên thủy sang chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam - The passage from the primitive communism to the slavery in Vietnam - NCLS, 1960, số 19, tr. 70-76.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội ở miền Nam Trung Bộ năm 1916 - The insurrection of Vietnam restoration association in the South of Central Vietnam in 1916 / Lê Trọng Khánh, Đặng Huy Vận - NCLS, 1961, số 22, tr. 32-50.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Từ cứ liệu địa danh ngôn ngữ có từ Kẻ, suy nghĩ về không gian cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Reflexions on the extent of the Trung Sisters upheaval - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 38-41.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Quan hệ biện chứng về niên đại bộ Đại Việt Sử ký toàn thư bản in Nội các quan bản và vấn đề chủ quyền quốc gia về di sản văn hóa dân tộc - Dialectical correlation between the Dai Viet Su ky toan thu printed from the Noi cac quan ban engraving and the national sovereighty on culryral legacy - NCLS, 1988, số 5-6 (242-243), tr. 15-17.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Góp phần nhận thức lại nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ trong chiến thắng Đống Đa - Contribution to the thinking over military art of Nguyen Hue in the Dong Da victory - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247), tr. 43-48.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Về thời gian Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng không điều kiện Đồng minh - On the period of proclamation by the Japan Emperor of the unconditional surrender - NCLS, 1991, số 5 (258), tr. 89-90.

 • LÊ TRỌNG KHÁNH. Những tín hiệu thu nhận từ bản lược đồ địa danh - ngôn ngữ Việt cổ - Bước đầu góp phần vào việc tiếp cận một số vấn đề lịch sử Cổ đại - The signals received from the scheme of place name and language of antique Viet firct contribution to the approach on some question of Antique history - NCLS, 1992, số 4 (263), tr. 32-49.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Bước đầu tìm hiểu về cách mạng giải phóng dân tộc ở Ănggôla - Prelimitary study on the revolution of national liberation of Angola - NCLS, 1978, số 2 (179), tr. 49-59.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Mười ba thế kỷ tồn tại của Nhà nước Bungari - Bungaria -1300 years of national building and defence - NCLS, 1981, số 6 (201), tr. 65-72.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Phong trào ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước ở nước Cộng hòa Nhân dân Bungari - P.R. of Bungaria's movement of supporting Vietnam in its resistance war against U.S.A for national salvation - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 68-71.

 • LÊ TRUNG DŨNG. "Đường lối tháng Tư" trong sự phát triển kinh tế của nước CHND Bungari - "April's lines" in the economic development of Bulgaria - NCLS, 1987, số 4 (235), tr. 71-75.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Bản chất dân chủ của Cách mạng Tháng Mười và ý nghĩa của nó trong thời đại ngày nay - The democratic essence of the October Revolution and its significance in the present - NCLS, 1997, số 6 (295), tr. 35-39.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Thái độ của các nước đồng minh với vấn đề Đông Dương trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám - The attitude of the Allied countries ragarding to Indochina's problems in the August Revolution- NCLS, 2000, số 4 (311), tr. 30-38.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Những biến động chính trị ở Bungari (1989-1990) - Political changes in Bulgaria (1989-1990) - NCLS, 2002, số 2 (321), tr. 70-78.

 • LÊ TRUNG DŨNG. Tác động của Cải tổ ở Liên Xô tới Bungari - Soviet Union Reform’s (Perestroika’s) Influence in Bulgaria - NCLS, 2003, số 3 (328), tr. 68-75.

 • LÊ TÙNG SƠN. Góp ý kiến vào vấn đề Những bài văn chữ Hán do người Việt Nam viết có được kể vào văn học sử Việt Nam hay không? - Contributing to the question Can be the texts witten in Chinese character by the Vietnamese inscribed in the Vietnam literary history - VSĐ, 1956, số 14, tr. 89-91.

 • LÊ TÙNG SƠN. Những quan điểm phi lịch sử, phi giai cấp trong vấn đề nhận định văn học dân tộc - The non-historical and non-class view points in the question of estimation on national literature - VSĐ, 1956, số 17, tr. 74-76.

 • LÊ TÙNG SƠN. Trong giai đoạn lịch sử văn học chữ Hán, phong kiến Việt Nam có đấu tranh để thóat ly sự lệ thuộc chữ Hán không? - In the historical period of literature written in Chinese characters, the Vietnam feodalists did they struggle for getting out of the dependence to the Chinese characters? - VSĐ, 1956, số 20, tr. 79-84.

 • LÊ TÙNG SƠN. Hoạt động của Đảng ở Vân Nam - Activities of the Party in Van Nam - NCLS, 1976, số 2 (167), tr. 56-68.

 • LÊ TÙNG SƠN. Bác Hồ ở Trung Quốc (Hồi ký) - Uncle Ho at China (Memory) - NCLS, 1977, số 3 (168), tr. 31-37.

 • LÊ TƯ LÀNH. Tìm hiểu tấm bia thời Trần nói về Công chúa Phụng Dương, vợ Trần Quang Khải - Study of the stele (Tran dynasty) in honour of Princess Phung Duong (Wife of Tran Quang Khai) - NCLS, 1971, số 139, tr. 38-49.

 • LÊ TƯ LÀNH. Tự ký của Phạm Văn Nghị về việc lập đội nghĩa dũng đi đánh giặc Pháp ở Đà Nẵng năm 1860 - Pham Van Nghi's memoris on the founding of guerilla groups for fighting the French colonialists in Da Nang (1860) - NCLS, 1973, số 150, tr. 4-12.

 • LÊ TƯỢNG. Góp thêm ý kiến về Đốc Ngữ và phong trào chống Pháp ở vùng hạ lưu Sông Đà cuối thế kỷ XIX - Contribution to a further understanding about Doc Ngu and the movement against French coloniaslism in the Da River lownstream in the half of 19th Century - NCLS, 1967, số 101, tr. 51-57.

 • LÊ TƯỢNG. Quá trình hình thành khu du kích lịch sử thời Hùng Vương trên núi Hùng (Vĩnh Phú) - How the historical site of Hung Kings has come into being / Lê Tượng, Nguyễn Đình Ái - NCLS, 1975, số 1(160), tr. 66-72.

 • LÊ TƯỢNG. Về Kinh đô Văn Lang - About the capital Van Lang / Lê Tượng, Nguyễn Lộc - NCLS, 1979, số 2 (185), tr. 34-45.

 • LÊ UY. Một bản khắc gỗ có giá trị lịch sử - An engraving on wood of historical value - NCLS, 1991, số 4 (257), tr. 76-77.

 • LÊ VĂN ĐẠT. Tình hình sản xuất nông nghiệp ở vùng tự do Liên khu V trong những năm 1947-1954 - Agricultural production in the free aera of the Fith Interzone during the years of 1947-1954 - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 17-24.

 • LÊ VĂN ĐẠT. Vài nét về tình hình giáo dục ở vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) - Some features on the education situation at the V Interzone's liberty area in the anti-Fench resistance (1945-1954) - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 39-48.

 • LÊ VĂN HẢO. Xã hội và văn hóa ở thành thị miền Nam dưới sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới Hoa Kỳ - Society and culture of the South cities under the domination of U.S.A neo-colonialism - NCLS, 1969, số 119, tr. 23-36.

 • LÊ VĂN HẢO. Thực trạng khoa học xã hội vùng đô thị miền Nam - The real situation of the social sciences in the South cities - NCLS, 1969, số 123, tr. 32-47.

 • LÊ VĂN HẢO. Vài ý kiến nhỏ trao đổi với các nhà sử học miền Bắc về phương pháp nghiên cứu vấn đề Hùng Vương trên quan điểm dân tộc học - Exchange of oppinions with the North historicans on the study method about the question Hung Vuong form the ethnological point of view - NCLS, 1969, số 125, tr. 39-40.

 • LÊ VĂN HẢO. Khoa học xã hội miền Bắc nhìn từ miền Nam: 15 năm nghiên cứu dân tộc học ở miền Bắc - The North social sciences from the angle of the South: Fifteen years of ethnological study in the North - NCLS, 1970, số 133, tr. 1-15.

 • LÊ VĂN HẢO. Vài suy nghĩ về quá trình hòa hợp và gắn bó Việt Nam - Chăm pa trong lịch sử dân tộc - Some reflections about the process of concord and cohesion between Vietnam and Champa in the national history - NCLS, 1979, số 3 (186). tr. 47-51.

 • LÊ VĂN HẢO. Nguyễn Trãi với Lam Sơn thực lục - Nguyen Trai and the book entitled Lam Son thuc luc - NCLS, 1980, số 3 (192), tr. 53-59.

 • LÊ VĂN HOÈ. Góp thêm ý kiến về việc hiệu đính và chú thích Chinh phụ ngâm - Contributing to the revise and the annotation of Chinh phu ngam (Warrior's wife poem) - VSĐ, 1957, số 32, tr. 70-72.

 • LÊ VĂN HOÈ. Góp ý với ông Đào Duy Anh về vấn đề Loa Thành - Exchange of view with Mr. Dao Duy Anh about the question of Loa citadel - NCLS, 1966, số 86, tr. 39-44.

 • LÊ VĂN KHUÊ. Chính sách của Bắc Kinh đối với người Hoa ở Đông Nam Á - The policy of Pekin towards the Hoa (overseas Chinese) in South East Asia - NCLS, 1979, số 3 (186), tr. 9-26.

 • LÊ VĂN KỲ. Tư tưởng Dân của Nguyễn Trãi với chúng ta - The Nguyen Trai's thought on People and we - NCLS, 1965, số 81, tr. 19-30.

 • LÊ VĂN LAN. Phát hiện di chỉ khảo cổ học Phú Hậu (Phú Thọ) - Discovery of the archeological vestiges Phu Hau (Phu Tho) - NCLS, 1961, số 27, tr. 68-73.

 • LÊ VĂN LAN. Mấy ý kiến về nền văn hóa Đông Sơn - Some opinions on Dong Son culture - NCLS, 1961, số 30, tr. 13-24; số 31, tr. 7-19.

 • LÊ VĂN LAN. Một ít tài liệu về những chiếc rìu cổ của ta - A few documents on our ancient axes - NCLS, 1962, số 36, tr. 15-27.

 • LÊ VĂN LAN. Phát hiện trống đồng ở Hữu Chung (Hải Dương) - Discovery of copper drums in Huu Chung (Hai Duong) - NCLS, 1962, số 37, tr. 61-64.

 • LÊ VĂN LAN. Thử tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc trống đồng cổ - Research on the source of the ancient copper drums - NCLS, 1962, số 42, tr. 30-38.

 • LÊ VĂN LAN. Di tích khảo cổ trên đất Phong Châu, địa bàn gốc của các vua Hùng - The archaeological vestiges in Phong Chau land, origin region of the Kings Hung / Lê Văn Lan, Phạm Văn Kính - NCLS, 1968, số 107, tr. 34-36.

 • LÊ VĂN LAN. Tài liệu khảo cổ học và việc nghiên cứu thời đại các vua Hùng - Archaeological documents and the research on the Kings Hung epoch - NCLS, 1969, số 124, tr. 52-60.

 • LÊ VĂN LAN. Về một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần ở thời đại các vua Hùng - About the spiritual and culture life forms in the Kings Hung epoch - NCLS, 1970, số 130, tr. 35-44.

 • LÊ VĂN LAN. Về tục hoả táng ở thời đại các vua Hùng - On the customs or cremation ceremony on the Kings Hung epoch - NCLS, 1970, số 132, tr. 74-80.

 • LÊ VĂN LAN. Tài liệu khảo cổ học và việc nghiên cứu thời kỳ Hai Bà Trưng - Archaeological documents and the research on the Hai Ba Trung dynasty - NCLS, 1973, số 148, tr. 35-40.

 • LÊ VĂN LAN. Nguyễn Trãi trên tiến trình lịch sử văn hóa nước nhà - Nguyen Trai in the evolution of the history of culture of our country - NCLS, 1980, số 4 (193), tr. 52-58.

 • LÊ VĂN LAN. Nhìn lại việc nghiên cứu cội nguồn dân tộc - Retrospective study on the origin of the Vietnamese nation - NCLS, 1981, số 3 (198), tr. 15-21.

 • LÊ VĂN LAN. Thử phác họa bối cảnh kinh tế - xã hội của chiến công sông Bạch Đằng - To make a sketch of the socio - economic situation of the victory of Bach Dang - NCLS, 1982, số 2 (203), tr. 21-25, 90.

 • LÊ VĂN LAN. Có một chiến dịch Thăng Long năm 1789, Nguyễn Huệ, bậc thầy của tư tưởng và nghệ thuật chiến dịch - There is one Thang Long operation in 1789. Nguyen Hue, the teacher in ideology and art of military operation - NCLS, 1989, số 1 (244), tr. 6-8.

 • LÊ VĂN NĂM. Sản xuất hàng hóa và thương nghiệp ở Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX - Goods production and trade in Mekong River delta in 17th and at the beginning of 19th Centuries - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 54-60; số 5-6 (242-243), tr. 80-85.

 • LÊ VĂN NĂM. Tình hình định cư, khai phá vùng Châu Đốc -Hà Tiên hồi thế kỷ XIX - The settement in and the land clearing of Chau Doc -Ha Tien in the 19th century - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 51-58.

 • LÊ VĂN QUÁN. Bước đầu tìm hiểu thời kỳ xuất hiện chữ Nôm - Prelimitary study about the apparition time of the "Nom" charaters - NCLS, 1981, số 5 (200), tr. 40-43.

 • LÊ VĂN SÁU. Bình luận về cuốn Một di sản cay đắng: Vấn đề Việt Nam của một nhà sử học Mỹ - Commentary of the book "A bitter heritage: The question of Vietnam" - NCLS, 1968, số 110, tr. 35-44.

 • LÊ VĂN TÍCH. Hồ Chí Minh - Người kiến lập thành công sự nghiệp giải phóng thuộc địa trong thế kỷ XX - Ho Chi Minh - the successful establisher of colonies’ liberation in the 20th century - NCLS, 2002, số 2 (321), tr. 3-8.

 • LÊ VĂN TÚC. Vài nét về sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Xứ uỷ Trung Kỳ trong việc xây dựng và bảo vệ Xô viết - Nghệ Tĩnh 1930-1931 - Some traits on the leadership of the Central Communist Party Committee and Annam Communist Party Committee in building and maintaining Xo viet - Nghe Tinh movement, 1930-31 - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 31-36.

 • LÊ VĂN TRINH. Góp vài ý kiến về Phan Bội Châu - Opinions on Phan Boi Chau - VSĐ, 1957, số 31, tr. 80-90.

 • LÊ VĂN TRINH. Vài ý kiến về bản dịch ra tiếng Việt: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Some remarks about the Vietnamese translation of The Proclamation of the communist Party - NCLS, 1982, số 5 (206), tr. 75-77.

 • LEVIN (M.G). Tài liệu dân tộc và nhân loại học là tài liệu lịch sử góp phần vào phương pháp nghiên cứu lịch sử những dân tộc chưa có chữ viết - Ethnological and anthropological documents are historical documents contributing to the method of historical study on no writing people - NCLS, 1961, số 29, tr. 28-30.

 • LÊ XUÂN PHƯƠNG. Ảnh hưởng giữa thiên nhiên và sinh hoạt xã hội - The influence between nature and social life - VSĐ, 1955, số 4, tr. 61-71.

 • LÊ XUÂN PHƯƠNG. Về địa đồ và phiên âm địa danh - Mapping and pronetically transcribing the place name - VSĐ, 1955, số 4, tr. 77-80.

 • LÊ XUÂN PHƯƠNG. Vấn đề chia khu vực địa lý ở nước ta - The question of divising the geographical zones in our country - VSĐ, 1957, số 25, tr. 23-32.

 • LÊ XUÂN PHƯƠNG.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương