A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Những đề mục nghiên cứu năm 1963 của Viện Sử họctải về 1.89 Mb.
trang29/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Những đề mục nghiên cứu năm 1963 của Viện Sử học - The study themes in 1963 of the Institute of History - NCLS, 1963, số 46, tr. 1-3.

 • V.S.H. Một dịp tốt để sưu tầm tài liệu lịch sử cách mạng ở các địa phương - A good occasion to search for the revolutionary history documents in the localities - NCLS, 1963, số 48, tr. 1-11.

 • V.S.H. Mấy công tác chủ yếu của Viện Sử học trong năm 1965 - Some principal works of the Institute of History in 1965 - NCLS, 1965, số 72, tr. 1, 19.

 • V.S.H. Chúng ta đã làm gì trong năm 1965? - What did we do in 1965? - NCLS, 1966, số 83, tr. 1-3.

 • V.S.H. Chúng ta đã làm gì trong năm 1968? - What shall we do in 1968? - NCLS, 1968, số 107, tr. 4-7.

 • V.S.H. Chúng ta đã làm gì trong năm 1969? - What do we do in 1969? - NCLS, 1969, số 119, tr. 1-3.

 • V.T.H.P. Ý kiến trao đổi - Exchange of opinions - VSĐ, 1957, số 27, tr. 82-85.

 • VĂN ĐỨC ĐÔN. Về hoạt động chống Pháp hồi thế kỷ XIX của cụ Nghè Văn Đức Giai - About the anti-French activities of the Doctor Van Duc Giai at the end of the XIXth Century - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 86-87.

 • VĂN KHÔI. Góp mấy ý kiến về bài Một vài nét về lịch sử tỉnh Lai Châu chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX của bạn Đỗ Thiện - Some remarks on the article: Some features of Lai Chau province history in the struggle against the French colonialist at the beginning of the XXth Century of Do Thien - NCLS, 1963, số 47, tr. 53-54.

 • VĂN LẠC. Quá trình xâm lược của Mỹ vào Cuba từ hơn một thế kỷ nay - The process of American imperialism invasion in Cuba from more than a century - NCLS, 1963, số 47, tr. 3-12.

 • VĂN LANG. Phát hiện mộ cổ ở Hoàng Mai (Hà Nội) - Discovery of an ancient tomb in Hoang Mai (Hanoi) - NCLS, 1963, số 51, tr. 63-64.

 • VĂN LANG. Những phát hiện khảo cổ học mới ở Hoa Lư - The new archaeological discoveries in Hoa Lu - NCLS, 1963, số 54, tr. 61-62.

 • VĂN LANG. Tìm được vết tích chùa Chương Sơn và tháp Vạn Phong Thành Thiện đời Lý - Finding the vestiges of Chuong Son pagoda and Van Phong Thanh Thien tower under the Ly dynasty - NCLS, 1964, số 59, tr. 61-63.

 • VĂN LANG. Về binh nghiệp Nguyễn Công Trứ - On the military occupation of Nguyen Cong Tru - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 50-58.

 • VĂN LANG. Tìm hiểu thêm về "Trận Rạch Gầm-Xoài Mút" - Further Studies on the “Battle of Rach Gam-Xoai Mut” - NCLS, 1978, số 6 (183), tr. 43-56.

 • VĂN LANG. Mấy hình ảnh về quê hương Tây Sơn (Tư liệu ảnh) - Some images of the native village of Tay Son (photographical records)- NCLS, 1979, số 1 (184), tr. 76-77.

 • VĂN LANG. Đất tổ Hùng Vương (Tư liệu ảnh) - Native place of the Kings Hung (photographical records) - NCLS, 1979, số 2 (185), tr. 76-77.

 • VĂN LANG. Về việc khôi phục lại bức tranh chiến cuộc mùa Xuân 981 - Ricovering the panorama of the war at the Spring of 981 - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 27-33.

 • VĂN LANG. Phương thức sản xuất châu Á. Lý luận và thực tiễn (Đọc sách) - Reading the book entitled: Asiatic mode of production-Marxism-Leninism theory and practice in Vietnam - NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 88-90.

 • VĂN LĂNG. Nghiên cứu vấn đề "Ngôn ngữ thuộc thượng tầng kiến trúc hay không? - The studying the question "The language pertains it to the superstructures?" - VSĐ, 1957-1958, từ số 32, 34, 36, 37, 38 và 39.

 • VĂN NGỌC THÀNH. Sự ra đời của Đảng Quốc Đại Ấn Độ (25-12-1885) The foundation of the Indian National Congress (december 25, 1885)- NCLS, 2003, số 5 (330), tr. 70 - 79.

 • VĂN PHONG. Giới thiệu bài thơ Chim trong lồng của Quận He - Presentation of the poem: Bird in Cage of the Duke He - VSĐ, 1955, số 5, tr. 40-45.

 • VĂN PHONG. Tính chất xã hội Việt Nam và Cách mạng Tháng Tám - The Vietnam society character and the August Revolution- VSĐ, 1956, số 20, tr. 21-32.

 • VĂN PHONG. Lênin: Từ chuyên chính công nông đến chuyên chính vô sản - Lenin: From the dictatorship of workers and peasants to the dictatorship of proletariat - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 12-23.

 • VĂN PHONG. Quan hệ hữu nghị quốc tế chủ nghĩa chân thành không bao giờ tan vỡ được (Nhân bài Sự thay đổi của mối tình Trung-Việt đăng trên tạp chí "Tân Trí thức" ở Bắc Kinh, số ra ngày 28-7-1978) - A veritable relation of internationalist friendship is indissoluble- NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 97-107.

 • VĂN PHONG. Những mộng bá vương Đại Hán thời xưa qua một số sách lịch sử Trung Quốc ngày nay - Dreams of hegemony of Great Han during the old times through some Chinese historical books of to day - NCLS, 1979, số 1 (184), tr. 21-30.

 • VĂN PHONG. "Hồng kỳ" ở Bắc Kinh đã đổi màu trở thành ngọn cờ của bọn xâm lược (Nhân bài Lợi dụng lịch sử... của Trần Khải Vũ đăng trên tạp chí "Hồng kỳ" số 2 năm 1979) - "Red flag" at Beijing has discoloured and become the flag of the aggressors - NCLS, 1979, số 2 (185), tr. 57-66, 75.

 • VĂN PHONG. Quan hệ Trung-Việt và Việt-Trung - Chinese-Vietnamese and Vietnamese-Chinese relations - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 1-13.

 • VĂN PHONG. Từ cuộc chinh phạt cuối cùng của Vua Trụ thời Thương Ân đến chủ nghĩa bá quyền nước lớn của tập đoàn phản động Bắc Kinh ngày nay - From the last conquest of Emperor Zhou in the Shang Yin epoch to the great-power hegemonism espoused by the present day reactionary clique of Peking - NCLS, 1980, số 1(190), tr. 9-17.

 • VĂN PHONG. Thái Lan trong quan hệ với Việt Nam, Lào và Cămpuchia (Nhân đọc Bị vong lục của Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam ngày 26-8-1980) - Thailand, its relations with Vietnam, Laos and Kampuchea during the historical process - NCLS, 1980, số 5 (194), tr. 1-10.

 • VĂN PHONG. Đọc Nhật ký Diên An - Đặc khu ở Trung Quốc (1942-1945) - About the book Diary of Zien An, a special region in China (1942-1945) - NCLS, 1980, số 6 (195), tr. 83-93.

 • VĂN PHONG. Lịch sử Việt Nam (T.I) (Đọc sách) - Reading the book: History of Vietnam (Vol.I) - NCLS, 1985, số 4 (223), tr. 83-90.

 • VĂN PHONG. Ngọn cờ hòa bình từ quê hương của Lênin vĩ đại - The peace banner from the country of Great Lenin - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 8-18.

 • VĂN SƠN NGUYỄN DUY SĨ. Hồ Quý Ly và canh tân đất nước - Ho Quy Ly and the renovation of the country - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 43-44.

 • VĂN TẠO. Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam và sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam - The colonial exploitation of the French colonialism in Vietnam and the development of the Vietnam working class - VSĐ, 1955, số 11, tr. 54-64.

 • VĂN TẠO. Hoạt động của tư bản Pháp ở Việt Nam từ 1918 đến 1930 - The French capitalists's activities in Vietnam from the 1918 to 1930 - VSĐ, 1956, số 13, tr. 75-82.

 • VĂN TẠO. Quá trình thành lập Mặt trận Việt Minh và thắng lợi của Mặt trận trong Cách mạng Tháng Tám - The process of foundation of the Vietminh Front and its victory in the August Revolution - VSĐ, 1958, số 43, tr. 3-18.

 • VĂN TẠO. Vài nét về quá trình xây dựng và phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam - Some features of the process of the Vietnam revolutionary State formation and development - VSĐ, 1959, số 48, tr. 11-27.

 • VĂN TẠO. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Research on the process of the formation and the development of the Vietnam national unified Front - NCLS, 1959, số 1, tr. 27-41.

 • VĂN TẠO. Miền Nam Việt Nam trong cuộc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ - The South Vietnam in the accomplishment of the national and democratic revolution - NCLS, 1959, số 3, tr. 30-41.

 • VĂN TẠO. Bàn thêm về liên minh giai cấp trong cách mạng Việt Nam từ sau 1930 - Discussion about the class alliance in the Vietnam revolution from after 1930 - NCLS, 1960, số 10, tr. 50-67.

 • VĂN TẠO. Kết thúc cuộc thảo luận về Phan Chu Trinh - Conclusion of the discussion on Phan Chu Trinh - NCLS, 1965, số 76, tr. 11-26.

 • VĂN TẠO. Vài nét về quá trình xây dựng và phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam 20 năm qua - Some features of Vietnam revolutionary State formation and development in the past twenty years - NCLS, 1965, số 77, tr. 12-27.

 • VĂN TẠO. Về phương pháp lịch sử và phương pháp lô gích trong công tác sử học - About the historical method and the logic method in the historical work - NCLS, 1966, số 83, tr. 12-27.

 • VĂN TẠO. Công tác của Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử - The work of the review "Historical studies" - NCLS, 1966, số 85, tr. 11-14.

 • VĂN TẠO. Tìm hiểu mối quan hệ giữa hai mặt đấu tranh chính trị, quân sự và "ba mũi giáp công" trong phong trào cách mạng Việt Nam - Research on the relations between the two aspects of political, military struggle and the "three face to face fight point" in the Vietnam revolutionary movement - NCLS, 1966, số 89, tr. 12-20.

 • VĂN TẠO. Một vài nhận định về quá trình phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, vai trò và tính chất của nó trong giai đoạn giành chính quyền cách mạng - Some observations about the process of the Vietnam revolutionary armed forces development, their role and their character in the phase of seizing hold of revolutionary power - NCLS, 1966, số 93, tr. 16-27.

 • VĂN TẠO. Đọc: Thời kỳ hình thành lực lượng vũ trang cách mạng - Reading the book: The period of revolutionary armed forces formation - NCLS, 1967, số 96, tr. 36-44.

 • VĂN TẠO. Tính kế thừa lịch sử và tính sáng tạo khoa học trong cuộc chiến tranh nhân dân do giai cấp vô sản Việt Nam lãnh đạo hiện nay - The historical inheritable character and the scientific creative character in the people war now led by the Vietnam proletariat - NCLS, 1967, số 100, tr. 3-14.

 • VĂN TẠO. Thắng lợi của sự kết hợp của chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong cách mạng Việt Nam - The victory of the coordination between the true patriotism and proletarian internationalism in the Vietnam revolution - NCLS, 1967, số 101, tr. 21-29.

 • VĂN TẠO. Về truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong Cách mạng Tháng Tám - About the heroic tradition of our people in the August Revolution - NCLS, 1968, số 113, tr. 4-13.

 • VĂN TẠO. Nhân dân ta anh hùng đoàn kết, chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám - Our heroic people unite, fight under the Party flag in the August Revolution period - NCLS, 1968, số 114, tr. 58-66, 68.

 • VĂN TẠO. Truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc ta trong giai đoạn đấu tranh cuối thế kỷ XIX - The heroic and unyieding tradition of our people in the phase of the struggle at the end of the XIXth Century - NCLS, 1969, số 128, tr. 18-31.

 • VĂN TẠO. Hồ Chủ tịch và truyền thống dân tộc - The President Ho and the national tradition - NCLS, 1970, số 132, tr. 7-32.

 • VĂN TẠO. Vài nét về Đại hội Sử học Quốc tế lần thứ 13 - Some features about the 13th International historical Congress / Văn Tạo, Mạc Đường - NCLS, 1971, số 136, tr. 53-60.

 • VĂN TẠO. Một vài gợi ý về phương hướng nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam - About the orientation of studies on the Vietnamese working class - NCLS, 1971, số 138, tr. 1-4.

 • VĂN TẠO. Về chất lượng của giai cấp công nhân- Appreciations of quality of our working class - NCLS, 1972, số 144, tr. 36-42.

 • VĂN TẠO. Quá trình phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng xã hội chủ nghĩa - Development of the Vietnamese working class in Socialist revolution - NCLS, 1972, số 145, tr. 37-49; số 146, tr. 53-63.

 • VĂN TẠO. Hồ Chủ tịch và tình ruột thịt Bắc Nam - President Ho and the brotherly solidarity between North and South - NCLS, 1973, số 149, tr. 1-12.

 • VĂN TẠO. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Stimulating the revolutionary heroism to form the new and socialist man in Vietnam - NCLS, 1973, số 151, tr. 1-5.

 • VĂN TẠO. Hai mươi năm lãnh đạo và thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân ở miền Bắc - 20 years of socialist revolution in North Vietnam under the leadership and the realization of the working class - NCLS, 1974, số 156, tr. 3-10.

 • VĂN TẠO. Tinh thần cách mạng tiến công của giai cấp công nhân Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ - The spirit of revolutionary offensive of the Vietnamese working class in the building of socialism and the resistance to U.S escalation - NCLS, 1975, số 160, tr. 19-27.

 • VĂN TẠO. Ba mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Thirty years of victorious struggle of the Vietnamese revolution- NCLS, 1975, số 165, tr. 3-6.

 • VĂN TẠO. Một vài suy nghĩ về việc nghiên cứu phong trào nghĩa quân Yên Thế trong tình hình hiện nay - Some ideas on the study of the Yen The insurrectional movement in the present situation - NCLS, 1976, số 1 (166), tr. 61-64.

 • VĂN TẠO. Giai cấp công nhân Việt Nam và sự nghiệp thống nhất đất nước - The Vietnamese working class and the cause of unification of the country - NCLS, 1976, số 2 (167), tr. 1-5, 17.

 • VĂN TẠO. Cuộc khởi nghĩa tháng Tư năm 1876 của nhân dân Bungari (23-4-1876) - The Bungarian people's April insurrection of 1876 (23-4-1876) - NCLS, 1976, số 3 (168), tr. 74-78, 83.

 • VĂN TẠO. Bước đầu xây dựng chế độ xã hội mới, nền kinh tế mới, con người mới Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng - First path on the road of the establishment of a new regime social, a new economic and of the formation of new of Vietnam under the direction of the Vietnam worker' Party - NCLS, 1976, số 5 (170), tr. 10-19.

 • VĂN TẠO. Fơrensơ Racôsi và cuộc đấu tranh cho nền độc lập Hunggari (1703-1711) - Ferens Rakosi and the struggle for independence of Hungari (1703-11) - NCLS, 1976, số 6 (171), tr. 59-63.

 • VĂN TẠO. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử trong những năm qua và phương hướng tới - Historical studies review in the last years and its future orientation - NCLS, 1977, số 1 (172), tr. 60-66.

 • VĂN TẠO. Một vài suy nghĩ về khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam - Some reflections about the sciences and technology in the history of Vietnam - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 15-23.

 • VĂN TẠO. Cần đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã - It is necessary to push forward the study work and the drawing up on communal monographs - NCLS, 1977, số 4 (175), tr. 1-6.

 • VĂN TẠO. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lênin và kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười Nga - Giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội - To put creatively on practice the Leninism and the experience of the Russian October Revolution - Let us raise high and simultaneous the two flags of National Independence and Socialism - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 6-11.

 • VĂN TẠO. Kỷ niệm lần thứ 50 tác phẩm Đường kách mệnh của Hồ Chủ tịch (1927-1977) - 50th anniversary of the book: Duong kach menh (Revolutionary road) of President Ho (1927-77) - NCLS, 1978, số 1(178), tr. 1-9.

 • VĂN TẠO. Nông dân Việt Nam, một lực lượng cách mạng hùng hậu - The Vietnamese peasantry's powerful revolutionary force - NCLS, 1978, số 4 (181), tr. 1-8.

 • VĂN TẠO. Những thành tựu nghiên cứu của Viện Sử học Việt Nam trong những năm qua và phương hướng tới - Achievements on research during the past years and future orientation of the Vietnamese historical Institute - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 3-17.

 • VĂN TẠO. Về vấn đề đánh giá nhân vật lịch sử và việc đánh giá Nguyễn Công Trứ - The appraisal of historical personages and that of Nguyen Cong Tru - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 34-38.

 • VĂN TẠO. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (Kỷ niệm lần thứ 190 chiến thắng Đống Đa) - The 190th anniversary of the victory of Dong Da - The Tay Son Insurrection- NCLS, 1978, số 6 (183), tr. 3-7.

 • VĂN TẠO. Thắng lợi của nhân dân Cămpuchia, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa thời đại - The victory of the Kampuchea people, a significant historical event of this time - NCLS, 1979, số 1 (184), tr. 1-6.

 • VĂN TẠO. Vài nét về những thành tựu chủ yếu của khoa học lịch sử Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến nay và nhiệm vụ trước mắt - Main successes of the Vietnamese historical sciences from the August Revolution to today and the immediate tasks / Văn Tạo, Phạm Xuân Nam - NCLS, 1979, số 1 (184), tr. 70-75.

 • VĂN TẠO. Chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam chống bọn Trung Quốc xâm lược (17/2/1979 - 18/3/1979) - Historical victory of the Vietnamese people over Chinese agressors (17 February - 18 March 1979) - NCLS, 1979, số 2 (185), tr. 1-8.

 • VĂN TẠO. Giai cấp công nhân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội quốc tế, ủng hộ phong trào cộng sản và công nhân châu Âu chống chủ nghĩa tư bản - The Vietnamese working class in the struggle against international opportunism in favour of the anti-imperialism fight waged by the European communist and working movement - NCLS, 1979, số 3 (186), tr. 1-8.

 • VĂN TẠO. Hội nghị lịch sử địa phương và chuyên ngành toàn quốc lần thứ nhất - First national Conference about the study on the history of regions and of special activities branches - NCLS, 1979, số 5 (188), tr. 4-9.

 • VĂN TẠO. Suy nghĩ về những nét khác nhau giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc - Some thoughts about the characteristic features of the Vietnamese revolution and those of the Chinese revolution - NCLS, 1980, số 1 (190), tr. 1-8; số 3 (192), tr. 65-72.

 • VĂN TẠO. Chủ nghĩa Lênin và cách mạng Việt Nam - Leninism and Vietnamese revolution - NCLS, 1980, số 2 (191), tr. 1-4.

 • VĂN TẠO. Ba mươi lăm năm phát triển của nền Sử học Việt Nam (1945-1980) - 35 years of development of Vietnamese historiography (1945-1980) - NCLS, 1980, số 4 (193), tr. 1-12.

 • VĂN TẠO. Giáo dục lịch sử và việc xây dựng con người thế kỷ XX - Teaching history and the formation of 20th Century man - NCLS, 1980, số 5 (194), tr. 11-14, 23.

 • VĂN TẠO. Tin tưởng và quyết tâm đi theo đường lối khoa học của Đảng - Let us repose confidence in and decidedly follow the science line of the Party - NCLS, 1980, số 6 (195), tr. 25-27.

 • VĂN TẠO. Hiến pháp Việt Nam, thắng lợi lịch sử về quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân - The Constitution of the S.R - A historic success of the right collective master of the labouring people under the leadership of the working class - NCLS, 1981, số 1 (196), tr. 1-6.

 • VĂN TẠO. Bài học lịch sử ngàn năm (981-1981) (Kỷ niệm chiến thắng chống giặc Tống xâm lược lần thứ nhất) - The anniversary of the victory over the first T'sung's invasion. A millenary historic lesson (981-1981) - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 1-5, 9.

 • VĂN TẠO. Con người mới Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam - The new man of Vietnam - The culture of Vietnam - NCLS, 1981, số 3 (198), tr. 1-3.

 • VĂN TẠO. Về vấn đề hình thành dân tộc xã hội chủ nghĩa Việt Nam - About the problem of formation the Vietnamese socialist nation- NCLS, 1981, số 5 (200), tr. 9-12.

 • VĂN TẠO. Về trí thức Việt Nam trong cách mạng xã hội chủ nghĩa - About Vietnamese intellectuals in the socialist revolution - NCLS, 1981, số 6 (201), tr. 6-15.

 • VĂN TẠO. Sức mạnh tổng hợp của ngành sử học - Resulting forces of divers branches of historical studies - NCLS, 1982, số 4 (205), tr. 1-6, 42.

 • VĂN TẠO. Thế kỷ X - Những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề tồn tại - The Xth Century - problems have been and will be solved - NCLS, 1982, số 5 (206), tr. 1-9.

 • VĂN TẠO. Cách mạng ruộng đất, bước chuẩn bị đưa nông dân Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội - The agrarian reform, a preparatory step for passage of the Vietnamese peasantry to socialism - NCLS, 1983, số 3 (210), tr. 1-11, 23.

 • VĂN TẠO. Nhìn lại thành tựu 6 năm hoạt động của Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học Việt Nam (1953-1960) - Retrospect on the achievements recorded by the Vietnam Department for Historical, Geographical and Literary studies (1953-1960) - NCLS, 1983, số 6 (213), tr. 9-12.

 • VĂN TẠO. Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trong điều kiện có chiến tranh ở Việt Nam (1965-1975) - The building of the material and technical basis of socialism in the conditions of war in Vietnam (1965-1975) / Văn Tạo, Nguyễn Hữu Đạo - NCLS, 1984, số 2 (215), tr. 1-13, 37.

 • VĂN TẠO. Một vài suy nghĩ về vấn đề ruộng đất và vấn đề nông dân trong lịch sử cận đại, hiện đại Việt Nam - Some reflections about the problems of the land and the peasant in the Vietnam modern and contemporary history - NCLS, 1984, số 4 (217), tr. 1-6, 22.

 • VĂN TẠO. 100 năm phản bội Việt Nam từ Hiệp ước Pháp-Hoa (1885) - The betrayal towards Vietnam during 100 years since the Sino-French Agreement (1885) - NCLS, 1985, số 3 (222), tr. 67-69, 95.

 • VĂN TẠO. Nhà nước cách mạng Việt Nam - Vietnamese revolutionary State 1945-1985 - NCLS, 1985, số 4 (223), tr. 1-10; số 5 (224), tr. 20-25.

 • VĂN TẠO. Mối quan hệ mật thiết giữa địa lý và lịch sử trong "Dư địa chí" - Close relation between geography and history in the "Du dia chi" - NCLS, 1985, số 6 (225), tr. 1-4.

 • VĂN TẠO. Một vài suy nghĩ về tính bản địa và đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam - Some thoughts in the autochtonal and special character of Vietnamese culture - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 1-6, 24.

 • VĂN TẠO. Việt Nam trong Hội đồng Quốc tế về: "Giai cấp công nhân trong quá trình cách mạng thế giới" - Vietnam in the International Council on "The working class in the course of world revolution" - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 56-60.

 • VĂN TẠO. Ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXVII - Đại hội với khoa học lịch sử - The historical Significations of the XXVIIth Congress of the C.P.S.U - The Congress with the historical science - NCLS, 1986, số 2 (227), tr. 1-7.

 • VĂN TẠO. Sự thật lịch sử là đanh thép - The historical truth is irreversible - NCLS, 1986, số 3 (228), tr. 20-22.

 • VĂN TẠO. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa - Hậu phương lớn của miền Nam thắng Mỹ - The socialist North - A great rear for the South to defeat the American aggressors - NCLS, 1986, số 4 (229), tr. 8-14, 25.

 • VĂN TẠO. Vài nét về lịch sử Anbani - The history of Albania - NCLS, 1986, số 6 (231), tr. 80-85.

 • VĂN TẠO. Kế tục sự nghiệp của Cách mạng tháng Mười: Đổi mới trong phong trào công nhân Việt Nam - The succession to the cause of the October Revolution: changes in the Vietnamese working movement - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 1-4.

 • VĂN TẠO.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương