A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Tính chất tự phát của Xô viết Nghệ - Tĩnhtải về 1.89 Mb.
trang28/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Tính chất tự phát của Xô viết Nghệ - Tĩnh - The spontaneous character of Nghe - Tinh Soviet - NCLS, 1961, số 31, tr. 1-6.

 • TRUNG CHÍNH. Tính chất độc đáo của Xô viết Nghệ - Tĩnh - The special character of Nghe Tinh Soviet - NCLS, 1961, số 32, tr. 7-14.

 • TRUNG CHÍNH. Thử tìm xem Hồ Chủ tịch đã tiếp thu chủ nghĩa Lênin truyền bá vào Việt Nam như thế nào? - Trying to study how President Ho assimilated and propagated the Leninism in Vietnam? - NCLS, 1970, số 132, tr. 48-55.

 • TRUNG CHÍNH. Tâm tâm xã là gì? - What was the organization Tam tam xa? - NCLS, 1970, số 134, tr. 5-9.

 • TRUNG CHÍNH. Kỷ niệm 60 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, một cán bộ lãnh đạo thời kỳ 1938-1940 - 60th birthday anniversary of Nguyen Van Cu, one of the Party leaders during the period 1938-1940 - NCLS, 1972, số 145, tr. 7-17.

 • TRUNG CHÍNH. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 và hai cuộc khởi nghĩa đầu tiên do Đảng lãnh đạo - The 6th Conference of the Central Committee and the first two uprisings carried out under the leadership of the Party - NCLS, 1972, số 146, tr. 5-10.

 • TRUNG CHÍNH. Kỷ niệm 50 năm Phạm Hồng Thái hy sinh vì việc nước - Fifty years ago, Pham Hong Thai died for the country - NCLS, 1974, số 158, tr. 16-26.

 • TRUNG THÀNH. Mối quan hệ giữa giáo dục và quan trường trong lịch sử nước ta - Relations between education and mandarinate in the history of our nation - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 43-48.

 • TRUNG THUẦN. Qua con người Việt Nam chiến đấu và sản xuất ở Quảng Bình - Through the Vietnam men fighting and producing in Quang Binh - NCLS, 1966, số 82, tr. 20-26.

 • TRUNG THỰC. Mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học trong việc nghiên cứu lịch sử Đảng - The relation between the character of Party and the scientific character in the study on the Party history / Trung Thực, Hồ Hải - NCLS, 1963, số 251, tr. 12-16.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Bàn góp vào vấn đề có thể liệt những bài văn yêu nước do người Việt Nam trước kia viết bằng chữ Hán vào văn học dân tộc của ta không? - Discussion and contribution to the question: is it possible to classify the patriotic writings composed by the ancient Vietnamese in Chinese characters to our national literture? VSĐ, 1955, số 11, tr. 70-74.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Góp ý kiến vào vấn đề chữ Nôm - Some ideas contributing to the question of demotic script - VSĐ, số 13, tr. 93-94.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Hán Việt­- From Chinese language to Han-Viet language - VSĐ, 1956, số 18, tr. 84-90.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Xung quanh truyện Trê Cóc - Again about the "Tre Coc" story - VSĐ, 1956, số 19, tr. 79-85.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Xung quanh cuốn Nhị Độ Mai -About the Nhi Do Mai story - VSĐ, 1956, số 20, tr. 84-91.

 • TRƯƠNG CHÍNH. Vẫn xung quanh truyện Trê Cóc - Once more about the Tre Coc story - VSĐ, 1957, số 26, tr. 82-86.

 • TRƯƠNG CHÍNH MINH. Thử bàn về sự hình thành của dân tộc Hán - About the formation of Han nation - VSĐ, 1956, số 15, tr. 51-56; số 16, tr. 51-62.

 • TRƯƠNG HOÀNG CHÂU. Mấy vấn đề về đấu tranh giai cấp của nông dân trong xã hội phong kiến Việt Nam - Some question of peasant class struggle in Vietnam feudal society - NCLS, 1962, số 41, tr. 29-41.

 • TRƯƠNG HOÀNG CHÂU. Một số nhận thức về đặc điểm của xã hội thời trung thế ở Việt Nam - Some knowledges on the particularities of Vietnam society in the Middle age - NCLS, 1963, số 47, tr. 28-39, 59.

 • TRƯƠNG HOÀNG CHÂU. Nền văn hóa khảo cổ học duy nhất trong thời đại đồng thau Việt Nam và vấn đề nước Văn Lang, Hùng Vương - The unique archaeological culture in the Vietnam brass age and the question of Van Lang, the country of Kings Hung - NCLS, 1967, số 105, tr. 35-41.

 • TRƯƠNG HOÀNG CHÂU. Toà thành đất cổ trên đất Cổ Loa - The ancient earthen citadel on the Co Loa soil - NCLS, 1969, số 129, tr. 26-41.

 • TRƯƠNG HỌC. Một vài ý kiến về vấn đề phân kỳ thời đại đồ đá ở Việt Nam - Opinions on the question of periodizing the lithic Age in Vietnam - NCLS, 1963, số 47, tr. 45-50, 54.

 • TRƯƠNG HỮU KỲ. Đánh giá Phan Thanh Giản thế nào cho đúng? - How do we give a just estimation on Phan Thanh Gian? - NCLS, 1963, số 54, tr. 40-47, 64.

 • TRƯƠNG HỮU KỲ. Thêm một số tài liệu về cụ Phan Chu Trinh - Some new documents about Phan Chu Trinh - NCLS, 1965, số 71, tr. 19-20.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Những đặc điểm của phong trào nông dân Việt Nam - The particularities of the Vietnam peasant movement - VSĐ, 1958, số 37, tr. 90-98.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Lịch sử Việt Nam có trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ hay không? - The Vietnam history went it through the slavery regime? - NCLS, 1960, số 19, tr. 54-63.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Đánh giá lại vấn đề cải cách của Hồ Quý Ly - A new estimation on the question of Ho Quy Ly's reform - NCLS, 1960, số 20, tr. 44-58.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Về bài Đánh giá vai trò Hồ Quý Ly như thế nào cho đúng? - About the article What is estimated justifiability the role of Ho Quy Ly? - NCLS, 1961, số 26, tr. 21-31.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Về một số đặc điểm của cuộc đấu tranh giai cấp của nông dân Việt Nam thời phong kiến - About some particularities of Vietnam peasant class struggle in the feudal epoch - NCLS, 1966, số 83, tr. 18-27, 54.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Về khả năng cách mạng của người nông dân Việt Nam thông qua đặc điểm không tôn giáo của các cuộc đấu tranh giai cấp - About the revolutionary capacity of the Vietnamese peasant through the non-religious particularities of the class struggles - NCLS, 1966, số 90, tr. 32-38, 45.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Thử bàn về quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV - Trying to discuss on the process of formation and development of the Vietnam feudal State from the 10th Century to the 15th Century - NCLS, 1966, số 93, tr. 37-46.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Vài ý kiến bàn thêm về vấn đề phân kỳ lịch sử - Again some ideas on the question of periodization - NCLS, 1967, số 100, tr. 40-43.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Một vài nét về truyền thống đánh giặc cứu nước của dân tộc ta - Some features of the struggle traditions against the ennemies for country salvation of our people - NCLS, 1968, số 110, tr. 45-52.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Buổi đầu tìm hiểu phố Hiến - A preliminary searching for understanding Hien Street / Trương Hữu Quýnh, Đặng Chí Uyển - NCLS, 1968, số 112, tr. 60-64.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Chiến thắng Ngọc Hồi Xuân Kỷ Dậu 1789 - The Ngoc Hoi victory in Spring of Ky Dau 1789 - NCLS, 1971, số 136, tr. 12-20.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Một vài tư liệu địa phương về cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành - Some local documents on Phan Ba Vanh's revolt - NCLS, 1972, số 147, tr. 35-38.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Một số vị tướng của nghĩa quân Lam Sơn được phát hiện - Some military chiefs of the Lam Son uprising have just discovered - NCLS, 1973, số 148, tr. 51-54.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Tìm hiểu chế độ nô tỳ thời Lê sơ qua luật pháp - Research the family slavery in the early period of the Le dynasty through juridical documents - NCLS, 1974, số 155, tr. 56-67.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Bước đầu hoạt động đấu tranh chống phong kiến của nghĩa quân Nguyễn Hữu Cầu - The activities of Nguyen Huu Cau's insurgent troops against feudalism / Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh - NCLS, 1975, số 1 (160), tr. 49-59.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Vấn đề bảo vệ dân đinh tự do trong luật Hồng Đức - The free citizens' protection in the Hong Duc Code - NCLS, 1975, số 6 (165), tr. 26-33.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Chế độ sở hữu Nhà nước về ruộng đất thời Lý-Trần - The State agrarian ownership system at the period of Ly-Tran - NCLS, 1976, số 3 (168), tr. 8-22.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Cuốn Việt sử tân biên của Phạm Văn Sơn (Đọc sách) - Reading the Pham Van Son's book Viet su tan bien- NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 88-95.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Phương pháp sử học của Nguyễn Phương - Reading the book: Method of history of Nguyen Phuong - NCLS, 1978, số 5 (180), tr. 83-90.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Nhập môn phương pháp sử học của Nguyễn Thế Anh (Đọc sách) - Reading the book: On the Methodology of history of Nguyen The Anh - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 125-134.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Một số nét lớn về tình hình ruộng đất và nông nghiệp thời Tây Sơn - Some great points about the situation of lands and rice-fields and the agriculture under the Tay Son period - NCLS, 1978, số 6 (183), tr. 76-95.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Thêm một số ý kiến về chế độ ruộng đất thời Lý-Trần (của thế kỷ XI-XII) - Some new reflections about the regime of the lands and rice-fields under Ly and Tran dynasties - NCLS, 1979, số 6 (189), tr. 17-25.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX (Đọc sách) - Reading the book entitled Essay to study on the regime of lands and rice-fields in Vietnam during the first half of the 19th Century - NCLS, 1980, số 3 (192), tr. 89-94.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Từ Hịch tướng sĩ đến Bình Ngô đại cáo, một bước trưởng thành cơ bản của dân tộc Việt Nam - From the Appeal to Generals and fighters to the Proclamation on the pacification over the Ngo - A fundamental step of maturation of the Vietnamese nation - NCLS, 1980, số 4 (193), tr. 59-64.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Vị trí của Lê Hoàn trong lịch sử dân tộc - The place of Le Hoan in the Vietnamese nation history - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 10-13.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Hai mươi lăm năm nghiên cứu vấn đề ruộng đất và phong trào nông dân trong lịch sử chế độ phong kiến ở nước ta - 25 years of study on the problem of rice-fields and lands and the peasant movement in the history of the feudalism of Vietnam - NCLS, 1981, số 4 (199), tr. 1-7.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Quá trình nẩy sinh và xác lập của chế độ phong kiến ở Việt Nam (chủ yếu thông qua các tư liệu về chế độ ruộng đất) - The process of apparition and establishment of the feudal regime in Vietnam - NCLS, 1981, số 4 (199), tr. 52-62.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Tác dụng của kháng chiến chống ngoại xâm đối với sự hình thành của dân tộc Việt Nam - The effect of the war of resistance against aggressors towards the formation of the Vietnamese nation - NCLS, 1981, số 5 (200), tr. 21-25.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Một bản phác thảo về cơ cấu xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX - An outline of Vietnam's social structure at the first half of the 10th Century - NCLS, 1982, số 2 (203), tr. 18-20, 26.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Tình hình chế độ ruộng đất ở nước ta thế kỷ XVIII - The regime of rice-fields and land in Vietnam in the 18th Century - NCLS, 1982, số 6 (207), tr. 51-68.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Tìm hiểu quan điểm của Mác và tiến trình phát triển của xã hội loài người - Karl Marx's conception about the evolution of human society - NCLS, 1983, số 4 (221), tr. 1-6.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Lê Lợi và bối cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIV-đầu thế kỷ XV - Le Loi and socio-economic context of Vietnam in the late 14th Century and the early 15th Century - NCLS, 1984, số 6 (219), tr. 30-33.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Lịch sử Nghệ - Tĩnh Tập I (Đọc sách) - On the History of Nghe - Tinh vol I - NCLS, 1985, số 6 (225), tr. 80-82.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Sự ra đời của Việt Nam của K.W.Taylor (The birth of Vietnam. Nxb University of California, 1983) (Đọc sách) - Reading the book of K.W.Taylor: The birth of Vietnam - NCLS, 1986, số 5 (230), tr. 89-94.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Mấy vấn đề về quan hệ giữa việc truyền bá đạo Thiên chúa và chính trị ở Việt Nam thế kỷ XVII-XIX - Some problems about the relations between the preaching of Catholicism in Vietnam and politics of Vietnam in 17th to 19th Centuries - NCLS, 1986, số 1-2 (238-239), tr. 33-36.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Mấy vấn đề về ruộng đất thời Trần trước chiến thắng Bạch Đằng lịch sử - Some problems on land under Tran dynasty before Bach Dang historic victory - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 11-14, 20.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Vấn đề ruộng đất bỏ hoang ở đồng bằng Bắc Bộ buổi đầu thời Nguyễn - The question of waste land in the Tonkin delta at the beginning of Nguyen dynasty - NCLS, 1992, số 2 (261), tr. 26-30.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Crixtôphôrô Côlômbô và việc phát kiến châu Mỹ - Chritoph Colomb and the American discovery - NCLS, 1992, số 4 (263), tr. 50-56.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Nhìn lại vấn đề Hồ Quý Ly trong lịch sử - A reprospective view on the question of Ho Quy Ly in history - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 19-23.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Công cuộc cải tổ và xây dựng Nhà nước pháp quyền thời Lê Thánh Tông - The reorganization and the building of a State of law under the Le Thanh Tong dynasty - NCLS, 1992, số 6 (265), tr. 1-8.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Sử học ở nhà trường với yêu cầu đổi mới - History in the school and the request of renovation - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 5-8.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Mấy suy nghĩ về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ nhìn từ góc độ sở hữu - Some opinions about the countryside in the Northern region delta from the angle of proprietorship - NCLS, 1993, số 4 (269), tr. 2-5.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Trở lại vấn đề chế độ ruộng đất ở các vùng khai hoang thuộc đồng bằng Bắc Bộ thời phong kiến - Coming back to the question about the regime of the land in the waste clearing regions in the Northern delta under the feudalism - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 2-5.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Mấy suy nghĩ về hệ thống hành chính địa phương ở nước ta thời phong kiến - Some reflections on the system of local administrations in our country under feudality / Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Danh Phiệt - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 32-27.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Hệ thống hành chính quốc gia ở nước ta thời xưa: Một di sản cần nghiên cứu - The national administrative system of our country in former times. A legacy to be studied - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 16-19.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Suy nghĩ về sử học của chúng ta thời đổi mới - The reflections upon our historical science in the renovation phrase - NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 77-81.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Vua Lê Thánh Tông - Con người và Sự nghiệp rạng rỡ một thời - Le Thanh Tong brilliant personage and work - NCLS, 1997, số 6 (295), tr. 52-56.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Nhìn lại xã hội Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX - To look back on Vietnam society in the second half of XIX century - NCLS, 1998, số 3 (298), tr. 29-36.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Sử học và hiện thực. Tập 2: 10 cuộc cải cách đổi mới trong lịch sử Việt Nam (Đọc sách) - Reading the book: "History and Reality" - Tome 2: Ten reforms and doi moi in the history of Vietnam" - NCLS, 2000, số 4 (311), tr. 92-94.

 • TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Trần Hưng Đạo - Người anh hùng dân tộc vĩ đại với nhân cách trong sáng - Tran Hung Dao, the great national hero with his nobleminded personality - NCLS, 2000, số 5 (312), tr. 11-16.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Nền nhà Chiêu Anh Các của Mạc Thiên Tích ở đâu? - Where are the foundations of Chieu Anh Cac of Mac Thien Tich? - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 79-86.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Hà Tiên - Điểm cư trú của người Việt cổ? - Ha Tien - The dwelling centre of the ancient Viet? - NCLS, 1993, số 5 (270), tr. 32-41.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Nguồn gốc tên gọi Phương Thành ở Hà Tiên - The origin of the name Phuong Thanh at Ha Tien - NCLS, 1994, số 1 (272), tr. 39-46.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Vài chi tiết cần đính chính trong Biên niên lịch sử Cổ - Trung đại Việt Nam (từ đầu đến giữa thế kỷ XIX) - Rectifying some details in the book: Chronicle of the Antiquity and Middle Age of Vietnam (from the beginning to the middle of the 19th Century) - NCLS, 1994, số 6 (277), tr. 76-79.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Truy nguyên và đính chính một số điều sai lệch trong Đại Nam nhất thống chí - Lục tỉnh Nam Việt thuộc tỉnh Hà Tiên cũ - Delving into the origin of some aberrances and putting them right in the historiographical work Dai Nam nhat thong chi. Luc tinh Nam Viet (the chapter describing Ha Tien province) - NCLS, 1996, số 1 (284), tr. 36-50.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Thử soi sáng đôi điều trong cuốn sách Hà Tiên Mạc thị thế hệ khảo của Trần Kinh Hòa (Cheng Chin Ho) - Trying to elucidate some points in the book: Ha Tien Mac thi the he khao by Cheng Chin Ho - NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 62-68.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Về niên đại thành lập Hà Tiên-Rạch Giá-Phú Quốc - About the date of the establishment of Ha Tien - Rach Gia- Phu Quoc - NCLS, 1997, số 5 (294), tr. 75-80.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Về một niên đại bất đồng trong cuốn Lịch sử Đông Nam Á - About some controversial epoches in the book Southeast Asian history - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 80-90.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Về vị trí cảnh Châu Nham Lạc lộ - About the location of the scenery Chau Nham Lac lo - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 68-75.

 • TRƯƠNG MINH ĐẠT. Họ Mạc trong thời kỳ đầu khai sáng đất Hà Tiên - The Mac in the first step of Ha Tien area's founding - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 8-15.

 • TRƯƠNG NGỌC KHANG. Dân tộc Cor (Trà Bồng) trước cuộc khởi nghĩa ngày 28-8-1959 - The Cor national minority (Tra Bong) before the August, 28th August 1959 uprising / Trương Ngọc Khang, Nguyễn Khánh, Tạ Xuân Linh - NCLS, 1973, số 148, tr. 11-25.

 • TRƯƠNG NGỌC TRƯỜNG. Vài nét về xã hội vùng Tiền Giang thế kỷ XVIII - Social features about the society of the Tien Giang area in the 18th Century - NCLS, 1985, số 1 (220), tr. 31-35.

 • TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC. Sự nghiệp chống xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ XIII - Di sản quý giá, truyền thống vẻ vang - Struggle against Mong-Nguyen invaders in the 13th Century valuable heritage and glorious tradition - NCLS, 1988, số 2-3 (240-241), tr. 1-3.

 • TRƯƠNG QUẾ PHƯƠNG. Vài nét về Hồ Bá Ôn và trận chiến đấu giữ thành Nam Định - Some points on Ho Ba On and the defending fight of Nam Dinh citadel - NCLS, 2003, số 6 (331), tr. 48 - 52.

 • TRƯƠNG SĨ HÙNG. Xung quanh bản chúc thư của Quách Điêu - About Quach Dieu's testament / Trương Sĩ Hùng, Nguyễn Thịnh - NCLS, 1993, số 5 (270), tr. 72-74.

 • TRƯƠNG THỊ TIẾN. Đổi mới chính sách ruộng đất ở Việt Nam và vấn đề ruộng đất của kinh tế hộ nông dân - The Renovation of the Land Policies in Vietnam and the Land Problems in the Household Economy of the Peasants - NCLS, 2004, Số 5 (336), tr. 5-18.

 • TRƯƠNG THỊ YẾN. Bước đầu tìm hiểu về chính sách thương nghiệp của Nhà nước phong kiến Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII -Preliminary researches into the trade policy of the feudal State of Vietnam in 17th - 18th Centuries - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 65-76.

 • TRƯƠNG THỊ YẾN. Nhà Nguyễn với các thương nhân người Hoa thế kỷ XIX - The Nguyen' dynasty towards the Chinese traders in the 19th Century - NCLS, 1981, số 3 (198), tr. 59-65.

 • TRƯƠNG THỊ YẾN. Vài nét về thương nghiệp Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX - Some features about the Vietnam trade in the first half of the 19th Century - NCLS, 1993, số 6 (271), tr. 67-74.

 • TRƯƠNG THỊ YẾN. Đặng Huy Trứ và những hoạt động của ông trong lĩnh vực thương nghiệp thế kỷ XIX - Dang Huy Tru and his commercial activities in the XIXth century - NCLS, 1996, số 1 (284), tr. 32-35.

 • TRƯƠNG THỊ YẾN. Lệ vận tải thời Gia Long - Transport customs in Gia Long time - NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 17-21.

 • TRƯƠNG TÚ DÂN. Phát hiện sách Giao Chỉ Tổng chí thời Vĩnh Lạc - The discovery of the book: Giao Chi Tong chi in the period of Vinh Lac - NCLS, 1993, số 4 (269), tr. 93-96.

 • TRƯỜNG CHINH. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Đảng - Tăng cường tổ chức và bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu - Push forward the study work on the history of the Party Strengthen the organization and improvement of the research workers - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 1-14.

 • TRƯỜNG CHINH. Bài nói về đồng chí Trường-Chinh, Uỷ viên BCTTƯ Đảng, Chủ tịch HĐNN nhân kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học Việt Nam - Speech delivered by Comrade Truong Chinh on the 30th anniversary of the Vietnam Department for Historical, Geographical and Literary studies - NCLS, 1983, số 6 (213), tr. 2-8.

 • TRƯỜNG GIANG. Những quan điểm triết học về lịch sử của Phan Chu Trinh ­- The Phan Chu Trinh's conceptions about the philosophy of history - NCLS, 1965, số 73, tr. 44-53.

 • TUẤN LƯƠNG. Văn bản trong thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn - About the original texts in prose and verse of Doan Nguyen Tuan - NCLS, 1978, số 2 (179), tr. 78-85.

 • TÙNG KIÊN. Mấy suy nghĩ nhân đọc Hai mươi năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Some thinkings in reading Twenty years of the Vietnam Democratic Republic - NCLS, 1966, số 89, tr. 45-48.

 • TƯ HUYỀN. Góp ý kiến vào bài Vấn đề chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam - Contributing to the article: The question of slavery regime in Vietnam - VSĐ, 1956, số 16, tr. 75-78.

 • TƯ HUYỀN. Góp ý kiến vào vấn đề tiếng Việt và chữ Việt - Contributing to the question of Viet language and Viet words - VSĐ, 1956, số 17, tr. 82-84.

 • TƯ HUYỀN. Vấn đề "Quy luật phát triển nội bộ" của ngôn ngữ Việt Nam - The question of "the law of internal development" in the Vietnam language - VSĐ, 1957, số 25, tr. 43-50.   1. V.L. Giả thuyết mới về người Nêanđéctan - A new hypothesis on the Néandertal people - NCLS, 1964, số 64, tr. 59-90.

   2. V.S.H. Công tác sử học bắt đầu đi vào cán bộ và nhân dân - The historical work begins to go in the cadres and the people - NCLS, 1959, số 7, tr. 1-2.

   3. V.S.H. Tích cực đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin một cách hệ thống trong cán bộ sử học - Actively pushing forward the systematical study of Marxism-Leninism in the historical cadres- NCLS, 1959, số 8, tr. 1-5.

   4. V.S.H. Vấn đề Đảng sử - The question of Historical Party - NCLS, 1960, số 10, tr. 1-5.

   5. V.S.H. Bảy năm qua và năm năm sắp tới của ngành sử học - The past seven years and the next five years of the historical scientific branch - NCLS, 1960, số 21, tr. 2-5.

   6. V.S.H. Trích đăng bản báo cáo về công tác sử học đọc tại Hội nghị chuyên đề ngày 24, 25, 26 tháng 5-1962 tại Hà Nội - Excerpt from the report of historical work read at the Conference on History (24-26/5/1962) - NCLS, 1962, số 40, tr. 6-12.

   7. V.S.H.

    tải về 1.89 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương