A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Góp thêm ý kiến về bộ Hoàng Việt luật lệ của triều Nguyễntải về 1.89 Mb.
trang27/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Góp thêm ý kiến về bộ Hoàng Việt luật lệ của triều Nguyễn - More opinions contributing to the Hoang Viet luat le (Hoang Viet laws and practices) of Nguyen dynasty - NCLS, 2002, số 4 (323), tr. 41-49.

 • TRẦN THỊ THANH THANH. Về nền hành chính triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883 - On the Administration of the Nguyen Dynasty in 1802-1883 Periods - NCLS, 2004, Số 2 (333), tr. 17-25.

 • TRẦN THỊ THU HƯƠNG. "Quốc sách" ấp chiến lược - chính sách bình định điển hình của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) - Strategic hamlet "National policy" - a symbolic pacification policy of the Americans and Sai Gon regime in the South of Vietnam - NCLS, 2002, số 4 (323), tr. 11-19.

 • TRẦN THỊ THÌN. Vài nét về chủ nghĩa Apacthai và phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi - Some features about the Apartheid and the movement of struggle against racism of South Africa - NCLS, 1981, số 5 (200), tr. 59-65.

 • TRẦN THỊ VINH. Công tác trị thủy và thủy lợi thời Lý-Trần- Regulation of the water system and hydraulic works at the period of Ly-Tran - NCLS, 1976, số 3 (168), tr. 54-59.

 • TRẦN THỊ VINH. Những biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc ở châu Phi - Expressions of the Chinese expansionism in Africa - NCLS, 1980, số 5 (194), tr. 65-71.

 • TRẦN THỊ VINH. Tìm hiểu thiết chế và tổ chức Nhà nước thời Trần - State mechanism and organizations under Tran dynasty - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 21-25, 84.

 • TRẦN THỊ VINH. Tìm hiểu tổ chức Nhà nước thời Tây Sơn - Investigation on State organization under Tay Son epoch - NCLS, 1989, số 1 (244), tr. 42-47.

 • TRẦN THỊ VINH. Thiết chế chính trị ở Việt Nam cuối thế kỷ XIV-đầu thế kỷ XV và những hoạt động chính trị của Hồ Quý Ly - Political institution of Vietnam in the end of the 14th Century and at the beginning of the 15th Century and political activities of Ho Quy Ly - NCLS, 1990, số 6 (259), tr. 10-19.

 • TRẦN THỊ VINH. Thiết chế Nhà nước thời Mạc - The State institution under the Mac dynasty - NCLS, 1991, số 6 (259), tr. 11-15.

 • TRẦN THỊ VINH. Nhà nước thời Hồ (1400-1407) - The State under the Ho epoch (1400-07) - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 29-30, 42.

 • TRẦN THỊ VINH. Giảng dạy lịch sử khu vực Đông Nam Á trong chương trình lịch sử thế giới hiện đại ở Phổ thông và Đại học - The teaching on the History of the South East Asia region in the program of contemporary World history in the Secondary and High school - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 60-62.

 • TRẦN THỊ VINH. Bước đầu tìm hiểu về công cuộc khẩn hoang lập làng Trình Phố (An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình) - First research about the waste land clearing and foundation the Trinh Pho village (in the Tien Hai district, Thai Binh province) - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 52-55.

 • TRẦN THỊ VINH. Một số biện pháp kinh tế xã hội của nhà Lê-Trịnh đối với nông dân ở thế kỷ XVIII - Several socio-economic measures on peasants taken by Le-Trinh State in the 18th century - NCLS, 1998, số 6 (301), tr. 37-42.

 • TRẦN THỊ VINH. Thể chế chính trị thời Nguyễn (Dưới triều Gia Long, Minh Mệnh) - The political institution of Nguyen dynasty (in Gia Long, Minh Menh time) - NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 3-11.

 • TRẦN THỊ VINH. Thể chế chính quyền Nhà nước Lê - Trịnh: Sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII - State and Government Systems in the Le - Trinh Period: A Special Product of Vietnamese History in the 17th - 18th Centuries - NCLS, 2004, Số 1 (332), tr. 21-30.

 • TRẦN THỊ VINH. Thể chế chính quyền ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVI-XVIII) - The Goverment System in Dang Trong (the South) under the Nguyen Lords (16th - 18th Centuries) - NCLS, 2004, Số 10 (341), tr. 3-13.

 • TRẦN THỊ VINH. Hội nhập khu vực về nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đông Nam Á: Vấn đề đặt ra cho các trường đại học Việt Nam - Regional Integration in Research and Teaching on the Southeast Asian History: Challenges to Vietnamese Universities - NCLS, 2004, Số 1 (332), tr. 45-55.

 • TRẦN THỊ VINH. Điện Biên Phủ trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở một số trường đại học khu vực Đông Nam Á - The Dien Bien Phu Event in Historical Research and Teaching in Some Southeast Asian Universities - NCLS, 2004, Số 11 (342), tr. 59-66.

 • TRẦN TU HÒA. Một số văn hóa phẩm từ Việt Nam truyền sang Trung Quốc trong thời Cổ đại - Some culture products from Vietnam transferring to China in the antiquity - NCLS, 1964, số 69, tr. 52-54.

 • TRẦN TỪ. Góp phần tài liệu điền dã về chế độ nhà Lang: xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang - Documents of investigation on the spot about the Lang regime: The Lang land exploitation forms - NCLS, 1970, số 133, tr. 16-31, 36.

 • TRẦN TỪ. Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường - Traditional conception of life and death by the Muong / Trần Từ, Bạch Đình - NCLS, 1971, số 140, tr. 42-53, 62; số 141, tr. 45-61.

 • TRẦN TỪ. Góp phần tìm hiểu làng xã cổ truyền: làng xã Hương Sơn (Ghi chép dân tộc học) - Contribution to the study of the Vietnamese traditional village: the Huong Son village - NCLS, 1975, số 165, tr. 34-48.

 • TRẦN TƯỜNG VÂN. Nhìn lại Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống bọn phản động Trung Quốc xâm lược - World people front helps Vietnam in its struggle against Chinese reactionary aggressors - NCLS, 1980, số 6 (195), tr. 51-56.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Trống đồng với chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam - The cooper drums and the slavery regime in Vietnam - VSĐ, 1956, số 15, tr. 30-35.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Một tài liệu quan trọng cho lịch sử cổ đại Tây phương - An important documents for the Occidental antiquity history - VSĐ, 1956, số 16, tr. 73-74.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Mấy ý kiến của các nhà sử học Trung Quốc hiện đại về một bộ thông sử Trung Quốc - Opinions of the contemporary Chinese historians on the General history of China - VSĐ, 1956, số 18, tr. 48-52.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Một vài ý kiến về An Dương ngọc giản và vấn đề Thục An Dương Vương - About An Duong ngoc gian (the gem tablet of An Duong) and the question of Thuc An Duong Vuong - VSĐ, 1957, số 28, tr. 2, 75.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Bốn bài văn xuôi nguyên văn chữ Nôm viết vào giữa thế kỷ XVIII - Four writings in demotic script from the middle of the 18th Century - VSĐ, 1958, số 39, tr. 43-52; số 40, tr. 49-63.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Một vài ý kiến về tài liệu cổ sử Việt Nam - Opinions on the Vietnam ancient history - NCLS, 1959, số 1, tr. 80-85.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Hai bài văn bia cổ có liên quan đến Nùng Trí Cao mới tìm thấy ở Quế Lâm (Trung Quốc) - Two ancient writings engraved on steles relative to Nung Tri Cao recently discovered in Que Lam (China) - NCLS, 1962, số 38, tr. 51-56.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Nguyễn Huệ với bia Tiến sĩ ở Văn miếu Hà Nội - Nguyen Hue and the steles for Doctors in the Temple of literature in Hanoi - NCLS, 1963, số 46, tr. 4-20.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Tài liệu mới về Trương Công Định (1821-1864), vị anh hùng dân tộc miền Nam - New documents discovered on Truong Cong Dinh (1821-1864), the national hero of South Vietnam - NCLS, 1963, số 59, tr. 22-26.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Nguyên bản hai tờ đặc chiếu và một tờ thông tư triều Cảnh Thịnh (1795) về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài văn võ và việc bố trí canh phòng ở các trấn - The originals of two special decrees and of one circular under the dynasty of Canh Thinh (1795) about the civil and military talented men recruitment and formation, and about the watch disposition at the military sectors - NCLS, 1964, số 59, tr. 22-26.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Lược khảo về bộ Đại Việt Sử ký toàn thư cùng tác giả của nó - Summary study on the set of book Dai Viet Su ky toan thu (the whole history of the Great Viet Nation) and its author - NCLS, 1964, số 63, tr. 5-13.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Vài ý kiến về Thiên Nam dư hạ tập, một bộ sách điển lệ của triều Lê - Opinions on Thien Nam du ha tap, a set of books on the laws under the dynasty of Le - NCLS, 1964, số 68, tr. 4-7, 46.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Giới thiệu Minh đô sử và tác giả của nó - Presentation of the book Minh Do su and its author - NCLS, 1965, số 78, tr. 24-30.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Di văn của Nguyễn Trãi I: Ba văn kiện bang giao giữa Lê Lợi và các tướng triều Minh mới phát hiện - Posthumous writings of Nguyen Trai I: three documents on foreign affairs between Le Loi and the Generals of the Minh Court / Trần Văn Giáp, Cao Huy Giu - NCLS, 1965, số 79, tr. 20-25.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Sách Vĩnh lạc đại điển bản Giao Châu ký mới phát hiện là một ngụy thư (sách giả tạo) - The book Vinh lac dai dien, the copy Giao Chau ky recently discovered is a false book - NCLS, 1966, số 84, tr. 26-28, 31.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Di văn Nguyễn Trãi II: Ba lá thư dụ tướng sĩ các thành giặc Minh chiếm đóng (Bình Than, Xương Giang) - Posthumous writings of Nguyen Trai II: Three letters enticing the offciers in the forts occupied by the pirates Minh (Binh Than, Xuong Giang) - NCLS, 1966, số 91, tr. 29-33.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Hoàng Việt xuân thu, một bộ sách phản động, xuyên tạc lịch sử Lam Sơn khởi nghĩa do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo - Hoang Viet xuan thu, a reactionary book deforming the history of Lam Son insurrection led by Le Loi and Nguyen Trai - NCLS, 1967, số 99, tr. 23-24, 33.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Hai tài liệu lịch sử có giá trị dân tộc học về tỉnh Cao Bằng do người địa phương viết - Two historical documents of ethnological value about Cao Bang province written by people in the locality- NCLS, 1967, số 101, tr. 58-59, 62.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Di văn của Nguyễn Trãi mới phát hiện - Posthumous writings of Nguyen Trai recently discovered - NCLS, 1967, số 102, tr. 14-21, 28.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Lược khảo địa lý học Việt Nam và một số tên sách cổ về môn ấy trong kho tàng sách Hán-Nôm - Summary study on Vietnam geography and some names of ancient books written in Chinese characters in the treasure of scripts - NCLS, 1967, số 104, tr. 58-61.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Sách Lĩnh Nam chích quái - The book Linh Nam chich quai - NCLS, 1968, số 115.- tr, 52-57.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Văn bia Việt Nam (Công dụng thác bản văn bia Việt Nam đối với khoa học xã hội và những thác bản văn bia hiện còn có ở Thư viện Khoa học xã hội) - Vietnam writings engraved on steles (their utility for the social sciences and those of them still preserved in the social sciences library - NCLS, 1969, số 118, tr. 3-20.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Lược khảo về nguồn gốc chữ Nôm - Summary study on the origin of demotic script - NCLS, 1969, số 127, tr. 7-15.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Lược khảo sách Thượng kinh phong vật chí mạo đề là của Lê Quý Đôn (1726-1784) - Preliminary study of the book Thuong kinh phong vat chi ascribed to Le Quy Don - NCLS, 1971, số 139, tr. 30-37.

 • TRẦN VĂN GIÁP. Đại Việt Sử ký tiệp lục tổng tự, một quyển Việt sử tóm tắt dịch nôm và khắc in dưới triều Tây Sơn - Dai Viet Su ky tiep luc tong tu , a brief history of Vietnam translated into demotic characters and printed under the Tay Son dynasty - NCLS, 1972, số 142, tr. 10-13.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Cách mạng tháng Mười Nga mở đầu thế tiến công của cách mạng đối với chủ nghĩa đế quốc thế giới - The October Russian Revolution opened the offensive position of the revolution against the world imperialism - NCLS, 1967, số 103, tr. 4-11.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Chính sách "bình định" của Mỹ-ngụy trong thời kỳ chiến tranh cục bộ đang diễn. Sự thất bại của nó - The "pacification policy" of the American imperialists and their henchmen in the period of partical war under Manoeuvre. Its defeat - NCLS, 1967, số 105, tr. 11-13, số 105, tr. 3-18.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Chính sách "bình định" của Mỹ-ngụy ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn "Chiến tranh một phía" từ 1954 đến 1960 - The "pacification policy" of the American imperialists and their henchmen in the phase of "single-side war" from 1954 to 1960 - NCLS, 1968, số 107, tr. 8-18.

 • TRẦN VĂN GIÀU. "Mỹ thua đã rõ ràng" trong giai đoạn đầu của "chiến tranh cục bộ" - The American has lost clearly the battle in the first phase of the "partial war" - NCLS, 1968, số 116, tr. 2-23.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Tìm hiểu thiên đạo quan của triều đình và của các nhà nho trong thời Nguyễn - Searching for understanding the world conception of the Royal court and the Confucianist scholars under the dynasty of Nguyen - NCLS, 1969, số 120, tr. 3-22, 48.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Hiệu nghiệm chiến lược vĩ đại của chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam qua 10 năm đấu tranh vũ trang - The efficacity of the great strategy of the guerilla war in South Vietnam after ten years of armed struggle - NCLS, 1969, số 124, tr. 19-32.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Lịch sử quan của triều đình và Nho gia trong thời Nguyễn - The historical point of view of the Royal Court and the Confuscianist scholars under the dynasty of Nguyen - NCLS, 1969, số 125, tr. 24-38, 46.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Các nguyên lý của đạo đức Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XIX - The principes of virtues of Confucianism in Vietnam in the 19th Century - NCLS, 1969, số 128, tr. 4-17.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Chủ nghĩa yêu nước, tình cảm và tư tưởng lớn nhất của người Việt Nam - The patriotism, the greatest sentiment and ideology of Vietnam people - NCLS, 1969, số 129, tr. 3-9.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Phong trào "Chấn hưng Phật giáo" và các vấn đề tư tưởng triết học mà phong trào ấy đã nêu lên ở nước ta trong thời kỳ lịch sử giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới - The movement of "Buddhism prosperity" and the question of philosophical through raised by it in our country in the historical period between the two World Wars - NCLS, 1971, số 139, tr. 8-21; số 140, tr. 7-19.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Giáo sư Jean Chesneaux và một số vấn đề về lịch sử Việt Nam - The Professor Jean Chesneaux and some questions of Vietnam history - NCLS, 1972, số 142, tr. 14-23, 42.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Chủ nghĩa dân tộc cách mạng ở Việt Nam và sự biến chuyển của nó trong giai đoạn lịch sử giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới - The revolutionary nationalism in Vietnam and its change in the historical period between the two World Wars - NCLS, 1973, số 151, tr. 6-25.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Giới thiệu và phê bình "Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam thời kỳ trước khi cầm quyền (1925-1945)" của ông Huỳnh Kim Thanh - Reading the book "Vietnamese communism: the prepower phase (1925-45) by Huynh Kim Khanh - NCLS, 1975, số 3 (162), tr. 65-77.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Những người cách mạng Việt Nam và chính quyền thực dân ở Đông Dương Sách của Daniel Hémery, Nxb François Maspero, Paris - The Vietnamese revolutionaries and the colonialist power in Indochina by Daniel Hémery, - NCLS, 1976, số 1 (166), tr. 88-92.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Lại bàn về vai trò lịch sử của giai cấp công nhân - Further reflexions on the historical role of the working class - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 4-9.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Mấy đặc điểm của Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn - Nam Bộ - Some particularities of the August revolution in Sai Gon, Southern Vietnam - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 6-15.

 • TRẦN VĂN GIÀU. Tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ - The Stature of the Dien Bien Phu Victory - NCLS, 2004, Số 3 (334), tr. 12-14.

 • TRẦN VĂN KHANG. Về vấn đề đánh giá vai trò lịch sử của Hồ Quý Ly - About the question of estimation on the historical role of Ho Quy Ly - NCLS, 1961, số 27, tr. 57-62.

 • TRẦN VĂN LA. Về việc Pháp nộp tiền cho Nhật ở Đông Dương (1940-1944) - On the transfer of money by the French imperialism to the Japanese in Indochina (1940-44) - NCLS, 1992, số 6 (265), tr. 75-76, 93.

  1. TRẦN VĂN NGUYÊN. Tính chất phức tạp và thất thường của khí hậu miền Bắc Việt Nam - The complicated and irregular character of the climate in North Vietnam - VSĐ, 1957, số 35, tr. 19-23.

  2. TRẦN VĂN QUÝ. Một số tư liệu thời Tây Sơn mới phát hiện - Documents concerning the Tay Son times recently discovered - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 84-86, 93.

  3. TRẦN VĂN THÂN. Tìm hiểu phong trào chống thực dân Pháp của người Xêđăng ở vùng Đông Bắc Kon Tum - About the Se Dangs anti the French colonialist movement in the North East Kontum province - NCLS, 1973, số 150, tr. 21-29, 43.

  4. TRẦN VĂN THÂN. Đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của các dân tộc ở tỉnh Kon Tum (Tây Nguyên) (1954-1972) - Minority people in Kontum province (South Vietnam plateau) struggle against U.S. aggressors (1954-1972) - NCLS, 1974, số 159, tr. 51-60.

  5. TRẦN VĂN THỨC. Về diễn biến cuộc khởi nghĩa của binh lính chợ Rạng - Đô Lương - On the evolution of the Cho Rang - Do Luong soldiers’ uprising - NCLS, 2002, số 1 (320), tr. 28-33.

  6. TRẦN VĂN THỨC. Góp phần làm sáng tỏ thêm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An - Contributing to more clearing on the uprising to hold power in Nghệ An - NCLS, 2003, số 1 (326), tr. 17-25.

  7. TRẦN VĂN TÝ. Tìm hiểu những kinh nghiệm của hình thái đấu tranh trong Cách mạng Tháng Tám - Studying the experiences of the struggle forms in the August Revolution - NCLS, 1961, số 29, tr. 7-13; số 30, tr. 6-12.

  8. TRẦN XUÂN CẦU. Cách mạng Tháng Tám Lào năm 1945 - The 1945 August revolution in Laos - NCLS, 1975, số 4 (163), tr. 28-46.

  9. TRẦN XUÂN HÒA. Một số hoạt động chống Pháp của văn thân xã Trung - Some anti-French colonialist activities of Scholars of the village Trung / Trần Xuân Hòa, Phan Trọng Báu - NCLS, số 5 (188), tr. 86-88.

  10. TRIỆU DƯƠNG. Một số tài liệu và nhận định về Tôn Thất Thuyết - Some documents and estimations on Ton That Thuyet - VSĐ, 1958, số 45, tr. 15-25; số 46, tr. 43-53.

  11. TRIỆU QUANG TIẾN. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 - Ho Chi Minh presided the 1941 May Central Conference - NCLS, 2001, số 3 (316), tr. 3-7.

  12. TRIKHOVINXKI. Chủ nghĩa Mao và khoa học lịch sử - Maoism and historical sciences - NCLS, 1980, số 1 (190), tr. 18-26, 34.

  13. TRỊNH CAO TƯỞNG. Bước đầu tìm hiểu đồ gốm nước ngoài phát hiện ở các thương cảng cổ Việt Nam - Preliminary study of the foreign pottery discovered in Vietnam’s old commercial ports - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. 56-61.

  14. TRỊNH CÔNG LÝ. Về tờ báo Tiến lên trong nhà tù Côn Đảo trước năm 1940 - On the Newspaper The Advance (En Avant) in the Con Dao Prison before 1940 - NCLS, 2004, Số 12 (343), tr. 71-74.

  15. TRỊNH HỒNG HẠNH. Đấu tranh chống địch cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam ở khu Tả ngạn sông Hồng (7/1954-1955) - The struggle against forced Catholics emigration at Red river left bank (July 1954-1955)- NCLS, 2001, số 1 (314), tr. 25-30.

  16. TRỊNH MINH HIÊN. Về khu di tích lịch sử và danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng - On Trang Kenh - Bach Dang beauty spot and historic relic - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 42-45.

  17. TRÌNH MƯU. Vài nhận xét về phong trào đấu tranh của công nông cả nước và Xô viết Nghệ-Tĩnh trong Cao trào 1930-1931 – Some remarks on the national-wide movement of struggle of workers and peasants and the Nghe-Tinh soviet in the upsurge of 1930-1931 - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 1-4.

  18. TRỊNH NHU. Phong trào chống Pháp của đồng bào Mường (Thanh Hóa) qua một số tư liệu mới - The Muong's struggle in Thanh Hoa against the French colonialism as seen in the light of new documents / Trịnh Nhu, Đinh Xuân Lâm - NCLS, 1975, số 2 (161), tr. 36-43.

  19. TRỊNH NHU. Về phong trào chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX ở Hà Nam Ninh - On the movement of struggle anti-French aggressors during the end of the 19th Century in Ha Nam Ninh - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 40-50.

  20. TRỊNH NHU. Về cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1886-1892) - On the Hung Linh insurrection (1886-92) - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 54-65.

  21. TRỊNH NHU. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế: một điển hình sáng ngời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - The Yen The insurgency, a brilliant model of the national liberation movement in the late 19th and the early 20th Centuries / Trịnh Nhu, Đinh Xuân Lâm - NCLS, 1984, số 4 (217), tr. 49-56.

  22. TRỊNH NHU. Bài tự thuật của Nguyễn Cao, một tư liệu lịch sử có giá trị - Nguyen Cao's auto biographical notes, a valuable historical document / Trịnh Nhu, Phan Văn Các - NCLS, 1986, số 5 (230), tr. 84-88.

  23. TRỊNH NHU. Nhà Thanh đối với Việt Nam qua sự phản kháng Hiệp ước năm 1874 - Attitude of Ts'ing dynasty towards Vietnam through the opposition to the Treaty of 1874 - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247), tr. 53-60.

  24. TRỊNH NHU. Sự tranh chấp quyền lợi và vai trò tôn chủ của nhà Thanh ở Việt Nam - The controversy of interests and the suzerain role of the Ts'ing dynasty in Vietnam - NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 32-40.

  25. TRỊNH NHU. Vấn đề tranh chấp và nhân nhượng giữa thực dân Pháp với nhà Thanh trong quá trình hoạch định biên giới Việt-Trung - The questions of disputes and concessions between French colonialism and the Court of Ts'ing on the frontier between Vietnam- China - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 15-25.

  26. TRỊNH NHU. Về cuộc đấu tranh giành lại vùng đất Tụ Long (Tuyên Quang) thời Lê-Trịnh - About the struggle for the recuperation of Tu Long land region (Tuyen Quang) under the time of Le-Trinh - NCLS, 1995, số 5 (281), tr. 36-39.

  27. TRỊNH THỊ ĐỊNH. Thái độ của Australia trước tình hình chính trị Đông Dương năm 1954 - The Attitudes of Australia towards the Political Situations in Indochina in 1954 - NCLS, 2004, Số 4 (335), tr. 45-52.

  28. TRỊNH THỊ HƯỜNG. Một vài địa danh và truyền thuyết có liên quan đến Hồ Quý Ly và thời Hồ ở quanh vùng Tây Đô - Some place names and legends relative to Ho Quy Ly and Ho dynasty in the environment of Tay Do / Trịnh Thị Hường, Trịnh Tiến Huỳnh - NCLS,1992, số 5 (264), tr. 86-87.

  29. TRỊNH THỊ THỦY. Tình hình ruộng đất và kinh tế ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vào nửa đầu thế kỷ XIX - Land and economic situation at Dong Son district (Thanh Hoa) in the first half of the 19th century - NCLS, 2001, số 6 (319), tr. 61-69.

  30. TRỊNH TÙNG. Về vấn đề phương pháp dạy, học lịch sử ở Trường Đại học Sư phạm - About the question of the method of teaching and of learning the history in the University of Pedagogy - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 21-24.

  31. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Hiểu biết thêm về bộ đội Bình Xuyên - Further studies on Binh Xuyen troops / Trịnh Vương Hồng, Hồ Khang - NCLS, 1992, số 2 (261), tr. 13-19.

  32. TRUNG CHÍNH. Một vài ý kiến về tính chất hiện thực của Xô viết Nghệ-Tĩnh - Some ideas about the real character of Nghe Tinh Soviet - NCLS, 1961, số 30, tr. 2-5.

  33. TRUNG CHÍNH.

   tải về 1.89 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương