A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Tìm hiểu thêm về Mặt trận Việt Minhtải về 1.89 Mb.
trang20/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
Tìm hiểu thêm về Mặt trận Việt Minh - Farther studies on the Viet Minh Front - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 3-11.

 • PHẠM HỒNG TUNG. Về bản chất phát xít của tập đoàn thống trị Decoux ở Đông Dương trong Chiến tranh thế giới II - About the fascist essence of the Decoux ruling clique in Indochina in World War II - NCLS, 2001, số 1 (314), tr. 77-85.

 • PHẠM HỒNG TUNG. Nguyễn Ái Quốc - Những ngày tháng ở Berlin - Nguyen Ai Quoc - The Days He Was in Berlin - NCLS, 2002, số 3 (322), tr. 3-12.

 • PHẠM HỒNG TUNG. Về Cường Để và tổ chức Việt Nam phục quốc đồng minh Hội trong thời kỳ Thế chiến II - Cuong De and Viet Nam Phuc Quoc Dong Minh Hoi (Vietnamese Restoration League) during the Second World War - NCLS, 2003, số 3 (328), tr. 3-16.

 • PHẠM HỒNG TUNG. Vài nhận định về cuộc cải cách ở Thái Lan (Siam) dưới các triều vua Mongkut và Chulalongkorn từ cái nhìn so sánh khu vực - Some Interpretations on the Reform in Siam under the Kings Mongkut and Chulalongkorn under Regional Comperative Perspective - NCLS, 2003, số 6 (331), tr. 53 - 62.

 • PHẠM HỒNG TUNG. Về mối quan hệ cộng tác - cộng trị Nhật - Pháp ở Việt Nam trong Thế chiến II và nguyên nhân của cuộc đảo chính ngày 9-3-1945 - On the Japanese - French Collaboration and Co-Rule in Vietnam During the Second World War and the Reasons for the Coup d' État on March 9, 1945 - NCLS, 2004, Số 2 & 3 (333 & 334), tr. 8-16 & 42-49.

 • PHẠM HUY THÔNG. Chào mừng Hội nghị khoa học lịch sử toàn quốc CHDC Đức - Greeting to the National Conference of historical sciences of the G.D.R - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 73-77.

 • PHẠM HỮU LƯ. Thử tìm hiểu tinh thần yêu nước của các thầy giáo Việt Nam trong lịch sử 80 năm chống Pháp - To try to study on the patriotist spirit of Vietnam teachers in eighty years of struggle against the French colonialim - NCLS, 1969, số 118, tr. 36-46.

 • PHẠM HƯƠNG LAN. Một bức thư của Phan Bội Châu - A letter of Phan Boi Chau - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 78-79.

 • PHẠM MAI. Trương Tửu đầu cơ văn học khi phê phán Truyện Kiều - The speculation of Truong Tuu in literature in critique of Kieu story - VSĐ, 1958, số 45, tr. 76-88.

 • PHẠM MAI HÙNG. Từ công tác bảo tàng, suy nghĩ về Cách mạng Tháng Tám 1945 - Some reflexions on the August Revolution from the angle of museology - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 15-21.

 • PHẠM MAI HÙNG. Cơ sở tạo nên sức mạnh của Mặt trận Việt Minh - The strength base of Viet Minh Front - NCLS, 1991, số 2 (255), tr. 18-21.

 • PHẠM NGỌC LIỄN. Góp một ý kiến về vấn đề cấu tạo nội dung lịch sử Việt Nam theo quan điểm đa dân tộc - Some ideas contributing to the question of the consitution of Vietnam historical content according to the plurinational conception - NCLS, 1963, số 48, tr. 50-56.

 • PHẠM NGỌC TÂN. Nhìn lại một vài nguyên nhân thất bại của Công xã Pari - Look after some causes of Paris Commune's failure - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 82-85.

 • PHẠM NGỌC UYỂN. Mấy điều thể nghiệm bước đầu qua việc nghiên cứu tư tưởng của Hồ Chủ tịch - Initial acquisitions after studying the through of President Ho - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 38-39.

 • PHẠM NGUYÊN LONG. Cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị Xiêm của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Chậu A Nu (1827-1828) - Insurrection of the Lao people under the leading of Chau A Nu against the Siamese - NCLS, 1972, số 143, tr. 11-21.

 • PHẠM NHƯ CƯƠNG. Khẳng định phương hướng Sống Phúc âm trong lòng dân tộc đưa Giáo hội Thiên chúa Việt Nam lên một bước phát triển mới - To affirm the tendency of "living according to the Gospel in the people's heart" in order to bring the Vietnamese Catholic church to a new step - NCLS, 1988, số 1-2 (238-239), tr. 81-84.

 • PHẠM NHƯ CƯƠNG. Kỷ niệm 200 năm Cách mạng Pháp 1789 - Bicentennial of the French Revolution of 1789 - NCLS, 1989, số 2 (245), tr. 1-5.

 • PHẠM NHƯ HỒ. Cọc Bạch Đằng năm 1288: Dữ kiện khảo cổ học - Bach Đang in 1288 - Archeologic datum / Phạm Như Hồ, Nguyễn Duy Hinh - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 46-49.

 • PHẠM NHƯ THƠM. Quá trình chuyển biến tư tưởng của Trần Huy Liệu trước năm 1936 qua hồi ký của ông - The evolution process of Tran Huy Lieu thinking before 1936, through his recollection - NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 11-23.

 • PHẠM NHƯỢC NGU. Cách mạng Nga lần thứ nhất với Trung Quốc - The first Russian Revolution with China - VSĐ, 1956, số 13, tr. 41-52.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Vài nét về phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên vùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng chiến (1946-1954) - Some features of the struggle movement of youths of students, school boys and girls in the occupied zone in the period of resistance war (1946-1954) - NCLS, 1964, số 59, tr. 53-60.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Phong trào công nhân Việt Nam vùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng chiến (1945-1954) - The Vietnam worker's movement in the occupied zone in the period of resistance war (1945-54) - NCLS, 1965, số 74, tr. 47-60, 63.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Công nhân khu mỏ Hòn Gai trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ - The Vietnam mine workers of Hon Gai in the resistance war against the French colonialists and the American interventionists - NCLS, 1966, số 90, tr. 49-60.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Tìm hiểu vai trò của nhân tố chính trị trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hiện nay - Research on the role of political factor in the resistance war against the French colinialists and the American imperialists for the country salvation of to day - NCLS, 1968, số 111, tr. 3-15.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Vai trò của làng xã chiến đấu trong chiến tranh nhân dân ở miền Nam - The role of combat villages in the people's war in South Vietnam - NCLS, 1971, số 136, tr. 21-34.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Tác động của chiến tranh xâm lược Việt Nam đối với quân đội Mỹ - Impact of the U.S aggressive war in Vietnam in U.S army - NCLS, 1973, số 153, tr. 29-40.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Hậu quả 20 năm Bình định tàn bạo và thâm độc của Mỹ-ngụy đối với nông thôn miền Nam Việt Nam - Consequences of the pacification policy of the U.S and their puppet in rural areas of South Vietnam - NCLS, 1976, số 171, tr. 45-48.

 • PHẠM QUANG TOÀN. Phong trào nổi dậy ở vùng tạm bị chiếm năm 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ - The uprising movement in French - occupied zones during the 1953-1954 period and the Dien Bien Phu victory - NCLS, 1984, số 1 (214), tr. 19-24.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Về chính sách vơ vét lúa gạo của tư bản Pháp và quá trình phát triển của giai cấp địa chủ ở Nam Bộ thời Pháp thuộc- Rice engrossment by the French capitalism and the development process of Cochinchinese landocracy under French domination - NCLS, 1985, số 6 (225), tr. 23-31.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Sắc luật 21-7-1925 của thực dân Pháp với vấn đề sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ ở Nam Kỳ trong thời kỳ Pháp thuộc - Decree issued in 21 July, 1925 of the French colonialists and land possession of Cochinchina feudal class under the French domination - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 61-67, 86.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Nạn lụt năm Ất Dậu với cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở đồng bằng Bắc Bộ năm 1945 - The inondation in the year of At Dau and the general insurrection for power in the plain of the North Vietnam - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 56-60.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Hoạt động của ngành địa chính ở nước ta trong thời Pháp thuộc - The activities of cadastre under the French domination - NCLS, 1992, số 1 (260), tr. 34-42.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Vấn đề mắc nợ đất đai ở Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc - The land debt in Cochinchina under the French domination - NCLS, 1993, số 1 (266), tr. 40-48.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Vài nét về cuộc khởi nghĩa Phú Thọ (1915) - Some features of the Phu Tho Insurrection (1915) - NCLS, 1995, số 4 (281), tr. 70-72.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Việt Nam và Đông Dương trong chiến lược bành trướng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản - Vietnam and Indochina in the strategy of expansion of Japanese militarism / Phạm Quang Trung, Cao Văn Biền - NCLS, 1995, số 3 (280), tr. 12-18.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Bức thư của Nguyễn An Ninh gửi Uỷ ban Điều tra - A letter from Nguyen An Ninh to the Commission of investigation - NCLS, 1996, số 1 (284), tr. 64-65.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Bức thư của Huỳnh Thúc Kháng gửi Uỷ ban Điều tra của Quốc hội Pháp - Huynh Thuc Khang’s letter to the Investigation Committee of French Congress - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. 67-71.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên với Phong trào châu Á thức tỉnh - Thai Nguyen insurrection (1917) with the movement A wake Asia - NCLS, 1997, số 3 (292), tr. 33-38.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Bức thư của một số tù chính trị tại Sài Gòn gửi Uỷ ban điều tra Quốc hội Pháp - A letter from several political prisoners in Saigon to Investigation committee of French National Assembly- NCLS, 1997, số 4 (293), tr. 88-91.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Góp thêm về phong trào kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908 - Contributions to the anti-tax Movement in Annam in 1908 - NCLS, 1998, số 2 (297), tr. 9-13.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Công nghiệp than Việt Nam (thời kỳ 1888-1945) (Đọc sách) - Reading the book: Vietnam's coal industry (1888-1945) - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 91-92.

 • PHẠM QUANG TRUNG. Cuộc tiếp kiến của Tướng Salan với Chủ tịch Hồ Chí Minh - The contact between General Salan and President Ho Chi Minh - NCLS, 1999, số 6 (307), tr. 82-84.

 • PHẠM QUỐC SỬ. Làng chạm bạc Đồng Sâm (Kiến Xương – Thái Bình) - The silver carving village of Dong Sam (Kien Xuong district-Thai Binh province) - NCLS, 1996, số 4 (287), tr. 54-61.

 • PHẠM SANG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết dân tộc trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào - The President Ho Chi Minh and the question of national unity in the national democratic revolution of the Laos - NCLS, 1993, số 4 (269), tr. 77-81.

 • PHẠM THANH BIỀN. Về cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi mùa thu 1959 - The Tra Bong uprising and Western Quang Ngai in Autumn in 1959 / Phạm Thanh Biền, Hồng Sơn, Đỗ Quang Trinh - NCLS, 1972, số 146, tr. 11-22.

 • PHẠM THANH BIỀN. Về cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28-8-1959) - About the Tra Bong Insurrection and the West of Quang Ngai (August 28, 1959) - NCLS, 2004, Số 8 (339), tr. 12-19.

 • PHẠM THÀNH VINH. Các Hiệp nghị xâm lược và bất bình đẳng của đế quốc Mỹ về Việt Nam - The invasion and inequality Accords of American imperialism relative to Vietnam - NCLS, 1963, số 52, tr. 3-11.

 • PHẠM THÀNH VINH. Bản cáo trạng tóm tắt về tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ với nhân dân Việt Nam - A succinct bill of indictment on the invasion crime of the American imperialism towards the Vietnam people - NCLS, 1966, số 93, tr. 4-15.

 • PHẠM THỊ NẾT. Bước đầu tìm hiểu về các đơn vị lý, ấp, trại, giáp ở Tiền Hải (Thái Bình) thế kỷ XIX - Preliminary studies on such administrative units as ly, ap, trai, giap in Tien Hai (Thai Binh) in the 19th century - NCLS, 1999, số 6 (307), tr. 43-50

 • PHẠM THỊ ƯNG. Cầm Bá Thước với khối đoàn kết các dân tộc vùng Thượng du Thanh Hóa trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX - Cam Ba Thuoc and the bloc of solidarity of Thanh Hoa upland ethnic groups in the anti-French patriotic movement of the late 19th century - NCLS, 1996, số 2 (285), tr. 71-73.

 • PHẠM THỊ TÂM. Vài nhận xét về ruộng đất tư hữu ở Việt Nam thời Lý-Trần - Some remarks in private land in Vietnam under the dynasties of Ly-Tran / Phạm Thị Tâm, Hà Văn Tấn - NCLS, 1963, số 52, tr. 20-30, 62.

 • PHẠM THỊ TÂM. Câu Hoàng Lê triều vạn vạn thế có hay không có trong Đại Việt Sử ký toàn thư bản in Nội các quan bản? - Is the sentence Hoang Le trieu van van the mentioned in the Dai Viet Su ky toan thu printed from the Noi cac quan ban engraving? - NCLS, 1988, số 5-6 (242-243), tr. 63-64.

 • PHẠM TRỌNG ĐIỂM. Một vài ý kiến trao đổi với bạn Đào Tử Minh về vấn đề phiên âm và chú giải cuốn Quốc âm thi tập - Exchange of opinion with comrade Dao Tu Minh about the phonetical transcription and the annotation of Quoc am thi tap (Collection of poems in national language) - VSĐ, 1958, số 38, tr. 70-82.

 • PHẠM TRUNG BÁ. Phạm Phú Thứ với tư tưởng canh tân (Đọc sách) - Reading the book: Pham Phu Thu and the thought of renovation - NCLS, 1995, số 3 (280), tr. 85-86.

 • PHẠM TUẤN KHÁNH. Một bài văn của Đặng Huy Trứ - An article of Dang Huy Tru - NCLS, 1990, số 1 (248), tr. 69-75.

 • 1835. PHẠM VĂN KÍNH. Chiếc trống đồng mới tìm thấy ở xã Hoằng Vinh, Thanh Hóa - The brass drum new discovered in the Hoang Vinh commune (Thanh Hoa province) - NCLS, 1973, số 148, tr. 63-64.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Chích chống quân Minh xâm lược vào đầu thế kỷ XV - Nguyen Chich's uprising against the Ming invaders (beginning of the 15th Century) - NCLS, 1974, số 155, tr. 68-78.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Một số nghề thủ công thế kỷ X-XIV: nghề dệt, nghề gốm, nghề khai khoáng và luyện kim - Some handicrafts in the 10th-14th Centuries: weaving, pottery - mineral exploitation and metallurgy - NCLS, 1976, số 3 (168), tr. 42-53.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Tìm hiểu kinh tế nông nghiệp Đàng Trong qua tác phẩm Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn - Research on agricultural economy of Dang Trong through the work Phu bien tap luc of the Le Quy Don - NCLS, 1977, số 4 (175), tr. 63-76.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Vai trò của Nguyễn Chích trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - The role of Nguyen Chich in the course of the Lam Son uprising - NCLS, 1979, số 3 (188), tr. 52-59.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Bộ mặt thương nghiệp Việt Nam thời Lý-Trần - Vietnamese trade under Ly and Tran dynasties - NCLS, 1979, số 3 (188), tr. 35-42.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Nhà Minh xâm lược nước ta lần thứ nhất và sự thất bại của nó - The first aggression of our country by the Ming dynasty and its defeat - NCLS, 1983, số 3 (210), tr. 61-68.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Lò Chum (Thanh Hóa) - Pottery oven in Thanh Hoa - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247) , tr. 68-76.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Vài nét về thủ công nghiệp Việt Nam thế kỷ XIX - Some features about the Vietnam handicraft in the first half of the 19th Century - NCLS, 1993, số 6 (271), tr. 60-69.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Làng gốm chợ Bộng (huyện Yên Thành – Nghệ An) - Pottety village in Bong Market - NCLS, 1995, số 3 (280), tr. 49-55.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Từ La Thành đến Thăng Long - From La Thanh to Thang Long - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 17-21.

 • PHẠM VĂN KÍNH. Thủ công nghiệp ở Thanh Hóa thời Nguyễn - Handicrafts of Thanh Hoa in Nguyen time - NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 22-29.

 • PHẠM VĂN KỈNH. Báo cáo về việc phát hiện tượng người bằng đá ở di chỉ Văn Điển - Report on the discovery of a stone statue of a man in Van Dien / Phạm Văn Kỉnh, Hà Tú Nhã - NCLS, 1967, số 96, tr. 61-64.

 • PHẠM VĂN KỈNH. Xưởng chế tạo đồ đá ở Đậu Dương (Tam Nông, Phú Thọ) - A factory of stone things in Dau Duong (Tam Nong, Phu Tho) / Phạm Văn Kỉnh, Lê Văn Lan - NCLS, 1968, số 109, tr. 55-60.

 • PHẠM VĂN KỈNH. Vài ý kiến về nhóm di tích khảo cổ mới phát hiện được ở miền Bắc Việt Nam - Some opinions on a group of archaeological vestiges newly discovered in the North of Vietnam - NCLS, 1969, số 120, tr. 53-60.

 • PHẠM VĂN KỈNH. Vài ý kiến về một số vấn đề khảo cổ học trong quyển Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam - Certain archaeological problems in Primitive economy in Vietnam - NCLS, 1971, số 136, tr. 42-52, 64.

 • PHẠM VĂN LỰC. Một số tư liệu về phong trào Bất bạo động chống Pháp ở Sơn La từ đầu thế kỷ XX đến 1940 - Some materials on anti-French Non-violence movement in Son La from the beginning of the 20th century to 1940 - NCLS, 2003, số 4 (329), tr. 87 - 88.

 • PHẠM VŨ TƯỞNG. Một vài suy nghĩ về Đặng Tiến Đông (Nhân đọc bài của đồng chí Phan Huy Lê đăng trong NCLS số 154, tháng 1, 2-1974) - About the article by Phan Huy Le (Historical studies No 154): Dang Tien Dong - NCLS, 1975, số 1 (160), tr. 77-80.

 • PHẠM XANH. Tìm hiểu quá trình hình thành một làng đảo: làng An Hải (Côn Đảo) - The formation process of an isle-village An Hai (Con Dao) - NCLS, 1987, số 1-2 (232-233), tr. 105-109.

 • PHẠM XANH. Một vài đặc điểm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc - Some particularities of the Marxism-Leninism propagation by Nguyen Ai Quoc in Vietnam - NCLS, 1990, số 2 (249), tr. 42-47.

 • PHẠM XANH. Cuộc đảo chính của phát xít Nhật và sự phản ứng mau lẹ của Đảng ta - The coup d'etat of Japanese fascist and the instantaneous reaction of our Party - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 28-32.

 • PHẠM XANH. Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam với việc nghiên cứu lịch sử Cận - Hiện đại nước nhà - The Vietnam Revolution Museum and the studies of our country Modern and Contemporary history - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 78-79, 86.

 • PHẠM XANH. Những cuộc tiếp xúc Việt-Mỹ đầu tiên dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX - The first Vietnam-US contacts under the Nguyen dynasty in the first half of the 19th century - NCLS, 1999, số 6 (307), tr. 58-64.

 • PHẠM XANH. Hoạt động kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tại Hải Phòng trước năm 1945 - Business activities of Vietnamese and foreign traders at Hai Phong before 1945 - NCLS, 2002, số 1 (320) tr. 17-27.

 • PHẠM XANH. Lưu giữ ký ức Điện Biên Phủ ở Việt Nam - Keeping in Live the Memories on Dien Bien Phu Battle in Viet Nam - NCLS, 2004, Số 3 (334), tr. 31-37.

 • PHẠM XUÂN HẰNG. Sử học - Một khoa học, một thực trạng - History - A science, a state - NCLS, 1991, số 5 (258), tr. 20-23.

 • PHẠM XUÂN HẰNG. Một số vấn đề về xử lý sử liệu học đối với tài liệu chữ viết - Some problem relating to the processing of historical data in written records - NCLS, 1996, số 1 (284), tr. 57-63.

 • PHẠM XUÂN HẰNG. Về cuộc sống của người phụ nữ Nga thời Piốt đại đế - About the life of Russian women under the Great Piot dynasty / Phạm Xuân Hằng, Trần Thị Hòa - NCLS, 2000, số 3 (310), tr. 74-80.

 • PHẠM XUÂN HUYÊN. Những tên gọi của thành nhà Hồ - The names given to the citadel of Ho dynasty - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 71-75.

 • PHẠM XUÂN NAM. Những thủ đoạn thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở Vênêduêla - The neocolonialist measures of American imperialism in Venezuela - NCLS, 1965, số 77, tr. 28-43.

 • PHẠM XUÂN NAM. Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở châu Mỹ Latinh - The American neo-colonialism in Latin America - NCLS, 1966, số 92, tr. 17-30; số 93, tr. 47-58.

 • PHẠM XUÂN NAM. Một trăm năm đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Cuba anh hùng - A hundred years of struggle for independence, freedom of the heroic Cuban people - NCLS, 1968, số 115, tr. 39-51, 57.

 • PHẠM XUÂN NAM. Nguồn gốc phát triển rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước vừa qua - Origin of the splendid development of the Vietnamese revolutionary heroism during the recent period of struggle against U.S. imperialism for national salvation - NCLS, 1975, số 164, tr. 3-15.

 • PHẠM XUÂN NAM. Thử nhìn lại những bước chuyển biến lịch sử của quần chúng nông dân lao động nước ta trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội - Reviewing the historic changes of the rural working masses of our country on the way towards socialism - NCLS, 1977, số 1 (172), tr. 5-23.

 • PHẠM XUÂN NAM. Hôxê Mácti - Người Thầy của nền độc lập Cuba - Hoxemarty, the Teacher of the Cuban independence - NCLS, 1978, số 1 (178), tr. 57-73.

 • PHẠM XUÂN NAM. Về những nguyên nhân phát sinh cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ Hai (xét theo nhận định của những người cộng sản Việt Nam trước đó) - About the origins of the Second World War - NCLS, 1979, số 5 (188), tr. 67-73, 79.

 • PHẠM XUÂN NAM. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng thời đại - President Ho Chi Minh - Hero of our times - NCLS, 1980, số 3 (192), tr. 1-6.

 • PHẠM XUÂN NAM. Tiến bộ văn hóa của nông dân Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - Cultural progresses of Vietnamese peasantry on the road towards socialism - NCLS, 1982, số 3 (204), tr. 11-23.

 • PHẠM XUÂN NAM. Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập - On foreign activities of President Ho Chi Minh after the Independence Declaration day - NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 76-79.

 • PHẠM XUÂN NAM. Mấy nét về tình hình các làng xã tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 1921-1945 qua hương ước - Some features about Bac Ninh province villages and communes situation in the period between 1921-1945 through village custom / Phạm Xuân Nam, Cao Văn Biền - NCLS, 1994, số 1 (272), tr. 12-23, 27.

 • PHẠM XUÂN NAM. Mấy nét tổng quan về quá trình Đổi mới kinh tế xã hội ở Việt Nam 15 năm qua - General outline of the process of socio-economics Doi moi in Vietnam at the last 15 years - NCLS, 2001, số 1 (314), tr. 10-16.

 • PHẠM XUÂN NAM. Nhìn lại bước thăng trầm của nông nghiệp, nông thôn nước ta trước và trong thời kỳ Đổi mới - Looking back upon up and down steps of our agriculture and country before and during Doi moi (reform) period - NCLS, 2001, số 5 (318), tr. 8-17.

 • PHẠM XUYÊN. Tư tưởng Cách mạng tháng Mười soi sáng con đường giải phóng các dân tộc - The October Revolution idea gives light to the way to national liberation - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 36-41.

 • PHAN AN. Binh thư yếu lược (Đọc sách) - Reading the book entitled Binh thu yeu luoc - NCLS, 1971, số 137, tr. 61-64.

 • PHAN AN. Vấn đề quyền sử dụng và quyền sở hữu đất đai của Tây Nguyên trong lịch sử - The use and the ownership of farmland on Central highlands in the course of history - NCLS, 1983, số 6 (213), tr. 43-49.

 • PHAN CHU TRINH. Thư gửi Toàn quyền Bô (Beau) - Letter sent to General Governor Beau - NCLS, 1964, số 66, tr. 8-14.

 • PHAN CHU TRINH. Thất điều trần - The seven explanations - NCLS, 1964, số 66, tr. 15-21.

 • PHAN CHU TRINH. Bài diễn thuyết về Đạo đức và luân lý Đông Tây - Speech on Ethics and morality of East and West - NCLS, 1964, số 66, tr. 22-31.

 • PHAN CHU TRINH. Bài diễn thuyết về Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa - Speech on The Royal rulership and the people rulership - NCLS. 1964, số 67, tr. 21-28.

 • PHAN CỰ ĐỆ. Một vấn đề cần được xét lại - A question must be examined again - VSĐ, 1956, số 23, tr. 86-90.

 • PHAN ĐẠI DOÃN.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương