A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93tải về 1.89 Mb.
trang12/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31
45 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử - The 45th anniversary of the Review of Historical Studies - NCLS, 1999, số 4 (305), tr. 8-22.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn qua di chúc của ông - Hung Dao dai vuong Tran Quoc Tuan through his testament - NCLS, 2000, số 5 (312), tr. 3-10.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Hành trình lịch sử Cổ Loa-Hoa Lư-Thăng Long - The historic itinerary Co Loa-Hoa Lu-Thang Long - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 10-16.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Liên tục chuyển đổi hệ thống hành chính quan lại ở miền Bắc Việt Nam (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) Quan và lại từ thời độc lập đến thời bảo hộ - Historical doctorate thesis: Permanence and mutation mandarinate system in the North of Vietnam (from late 19th to early 20th century) - Mandarins and clerks from independence to protectorate period - NCLS, 2001, số 4 (317), tr. 92-94.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Thời Lê sơ vào buổi suy tàn - Bi kịch và hệ quả - Le Early Time in Its Decline - Tragedy and Consequence - NCLS, 2003, số 6 (331), tr. 3 - 14.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Việt Nam thời Mạc - Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh và Mạc - Vietnam in the Mac Period - The Uncompromising Struggle between Le-Trinh and Mac Feudal Clans - NCLS, 2004, Số 9 (340), tr. 3-13.

 • NGUYỄN DUY. Mấy ý kiến về nguồn gốc dân tộc Việt Nam - Opinions on the Viet people origin - NCLS, 1968, số 107, tr. 53-55.

 • NGUYỄN DUY HINH. Yên Tử - Vua Trần - Trúc Lâm - Yen Tu-King of Tran - Truc Lam - NCLS, 1977, số 2 (175), tr. 10-21.

 • NGUYỄN DUY HINH. Chùa Dâu (Suy nghĩ sử học) - The Dau pagoda (Historical considerations) - NCLS, 1983, số 4 (221), tr. 20-26.

 • NGUYỄN DUY HINH. Lê Văn Hưu với Đại Việt Sử ký toàn thư - Le Van Huu and the historiographical work Dai Viet Su ky toan thu - NCLS, 1984, số 4 (217), tr. 67-74.

 • NGUYỄN DUY HINH. Hệ tư tưởng Lý - The Ly ideology - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 7-15.

 • NGUYỄN DUY HINH. Hệ tư tưởng Trần - The Tran ideology - NCLS, 1986, số 4 (229), tr. 36-45.

 • NGUYỄN DUY HINH. Hệ tư tưởng Lê - The Le ideology - NCLS, 1986, số 6 (231), tr. 45-52.

 • NGUYỄN DUY HINH. Hệ tư tưởng trước Lý - Ideology before Ly dynasty - NCLS, 1987, số 5-6 (236-237), tr. 51-60.

 • NGUYỄN DUY HINH. Suy nghĩ về nhà Tây Sơn - Reflections on Tay Son dynasty - NCLS, 1989, số 1 (244), tr. 20-27.

 • NGUYỄN DUY HINH. Hệ tư tưởng Nguyễn - The Nguyen ideology - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247), tr. 6-18.

 • NGUYỄN DUY HINH. Về một pho tượng ở chùa Bộc - On a statue of Boc pagoda - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 38-44.

 • NGUYỄN DUY HINH. Kinh tế - xã hội trước Lý - Socio-economic realities prior to the Ly dynasty - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 27-40.

 • NGUYỄN DUY HINH. Kinh tế-xã hội thời Lý-Trần - Socio-economical situation under the Ly-Tran dynasties - NCLS, 1996, số 4 (287), tr. 32-46.

 • NGUYỄN DUY HINH. Kinh tế-xã hội Nguyễn - Socio-economic situation under the Nguyen dynasties - NCLS, 1997, số 1 (290), tr. 45-56.

 • NGUYỄN DUY QUÝ. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam – Vietnam Communist Party's leadership - A dicisive factor to every achievement of Vietnam revolution - NCLS, 2000, số 1 (308), tr. 3-6.

 • NGUYỄN DUY THÔNG. Cuộc đấu tranh chống thuế lương bổng và tổng hợp lợi tức của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định năm 1971 - The struggle of the workers of Sai Gon-Cho Lon-Gia Dinh in 1971 against the taxing on the wages - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 80-84.

 • NGUYỄN DUY TIẾN. Tình hình sở hữu ruộng đất ở Thái Nguyên trước Cách mạng Tháng Tám 1945 - Land ownership’s situation in Thai Nguyen before the August Revolution in 1945 - NCLS, 2002, số 2 (321), tr. 9-17.

 • NGUYỄN DUY TỲ. Cuộc khai quật khảo cổ ở làng Vạc (Nghệ An) - The archaeological exhumation of Lang Vac (Nghe An) - NCLS, 1973, số 150, tr. 64.

 • NGUYỄN DUYÊN BẰNG. Sơ bộ nghiên cứu về một số hiện vật đồ đồng tìm thấy ở xã Thủy Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Preliminary study on some copper things discovered in Thuy Duong commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong city - NCLS, 1970, số 131, tr. 62-64.

 • NGUYỄN DUYÊN BẰNG. Một số di tích lịch sử thờ các vị có công trong chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 tại Hải Phòng. Danh sách các vị có công và các tướng lĩnh tham gia chiến trận Bạch Đằng được thờ ở Hải Phòng. Văn bia Trần Quốc Bảo - Some historic relics to Worship those people who had made contribution to Bach Dang victory (1288) in Hai Phong. Lish of commenders and people talking in Bach Dang fight and Worshipped in Hai Phong. Tran Quoc Bao Stele / Nguyễn Duyên Bằng, Hồ Chu, Trịnh Minh Hiên - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 87-94.

 • NGUYỄN ĐẮC XUÂN. Thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế - Uncle Ho's boyhood - NCLS, 1979, số 3 (186), tr. 79-84, 90.

 • NGUYỄN ĐẮC XUÂN. Đính chính sử liệu về cuốn Búp sen xanh - About the book entitled "Bup sen xanh" - NCLS, 1982, số 4 (205), tr. 86-92.

 • NGUYỄN ĐÌNH CHI. Nguyễn Lý, một vị tướng xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV - Nguyen Ly, an eminent general of the Lam Son uprising and of the war of national liberation at the beginning of the 15th Century - NCLS, 1977, số 3 (174), tr. 85-89.

 • NGUYỄN ĐÌNH GIẢN. Giới thiệu hai bài Thăm đảo Xây Lan của Phạm Phú Thứ - On two articles Visite Ceyland by Pham Phu Thu - NCLS, 1986, số 3 (228), tr. 76-78.

 • NGUYỄN ĐÌNH KHOA. Về yếu tố Indonesien trong thành phần nhân chủng học dân tộc ở Đông Nam châu Á - On the Indonesian element in the ethnological composition of the South East Asia people - NCLS, 1965, số 75, tr. 50-54.

 • NGUYỄN ĐÌNH KHOA. Thử tìm hiểu đặc điểm hình thái nhân chủng học người Việt - To try to understand the ethnological forms particularities of the Viet people - NCLS, 1968, số 113, tr. 52-61.

 • NGUYỄN ĐÌNH KHOA. Thành phần nhân chủng học của một số nhóm dân tộc miền núi tỉnh Quảng Bình - The ethnological composition of some monority people groups in the mountainous region of Quang Binh - NCLS, 1969, số 121, tr. 41-49.

 • NGUYỄN ĐÌNH KHOA. Về mối quan hệ Mường-Việt trên cơ sở tài liệu nhân chủng học -About the relations between the Muong people and the Viet people on the ethnological base - NCLS, 1969, số 125, tr. 47-59.

 • NGUYỄN ĐÌNH KHOA. Người Xá ở Tây Bắc - An anthropogical study about "Xa" at North West Vietnam - NCLS, 1971-1972, số 141, tr. 56-61; số 142, tr. 52-64.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Sự bành trướng và xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX - The expansion and aggression of Japanese militarism in Vietnam in the first half of the XXth Century / Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Anh Thái - NCLS, 1985, số 3 (222), tr. 29-34.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Về ý nghĩa của những đoạn trích trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch­ - Some signification of the quotations in the Declaration of Independence of President Ho Chi Minh - NCLS, 1990, số 2 (249), tr. 61-65.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Mặt trận Việt Minh - Thành quả của sự hoàn chỉnh và phát triển đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương - The Viet minh Front - Fruit of the perfection and the development of Indochina Communist Party strategic line - NCLS, 1991, số 2 (255), tr. 1-6.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Nhìn nhận của Hồ Chí Minh về đế quốc Nhật Bản (Từ những năm đầu thế kỷ XX đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai) - Ho Chi Minh view on Japanese imperialism (From the First Years of the 20th Century to the End of the World War II - NCLS, 1992, số 2 (261), tr. 6-12.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Suy nghĩ về nghề sơn mài ở làng Giẽ Thượng, tỉnh Hà Tây (1957-1990) - Reflection about the lacquering in the village of Gie Thuong, Ha Tay province (1957-1990) - NCLS, 1993, số 4 (269), tr. 40-43.

 • NGUYỄN ĐÌNH LỄ. Cuộc xung đột vũ trang giữa các giáo phái ở miền Nam với chính quyền Ngô Đình Diệm (1955-1956) - The armed conflict between the South's religious sects and Ngo Dinh Diem's regime / Nguyễn Đình Lễ, Bùi Thị Thu Hà - NCLS, 2001, số 1 (314), tr. 17-24.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Suy nghĩ về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - Some reflections on Ba Trieu's revolt - NCLS, 1972, số 147, tr. 47-53.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Góp phần xác định những địa điểm hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn - Determination of the areas where the Lam Son insurgent troops were active - NCLS, 1975, số 3 (162), tr. 45-58.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi năm nào? - In what year did Nguyen Trai meet Le Loi? - NCLS, 1976, số 167, tr. 78-82.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Các khu vực hành chính của quận Cửu Chân thời Hai Bà Trưng (Nhân bài Đất Cửu Chân… của ông Đinh Văn Nhật- NCLS số 159) - The administrative divisions of Cuu Chan district at the period of two Sisters Trung - NCLS, 1976, số 5 (170), tr. 68-74.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Tìm hiểu hình thể sông ngòi xưa và những thay đổi lớn các dòng sông chính ở đồng bằng Thanh Hóa - Study of the shape of the old rivers and the great changes of the main rivers of the plain of Thanh Hoa - NCLS, 1978, số 1 (178), tr. 48-56.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Về các công trình giao thông thủy lợi trên đất Ái Châu thời Trần - Hydraulic works and communication networks in Ai Chau under the reign of the Tran - NCLS, 1980, số 1(190), tr. 63-64.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỰC. Tìm hiểu vài nét sơ lược về bộ Cửu Chân - A few features on Cuu Chan region - NCLS, 1987, số 4 (235), tr. 53-58.

 • NGUYỄN ĐÌNH THỐNG. Về công tác bảo tồn di tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay - About the preservation of relics in Ba Ria-Vung Tau - NCLS, 1997, số 5 (294), tr. 81-87.

  1. NGUYỄN ĐÌNH THỐNG. Di tích lịch sử Côn Đảo cần có một giải pháp tổ chức, quản lý thích hợp - The Con Dao Historical Vestige Need to Have a Solution of the Appropriate Organisation and Management - NCLS, 2004, Số 10 (341), tr. 71-73.

  2. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Nghiên cứu lịch sử các địa danh hành chính Nam Bộ - Historical Studies on the Administrative Place-Names in the South of Vietnam - NCLS, 2004, Số 6 (337), tr. 13-21.

  3. NGUYỄN ĐÌNH ƯỚC. Hồ Quý Ly và triều Hồ nhìn từ phía lịch sử quân sự - Ho Quy Ly and Ho dynasty viewed from the angle of military history - NCLS, 1990, số 6 (253), tr. 25-30.

  4. NGUYỄN ĐOÀN. Tìm hiểu về bưu chính đời Gia Long, Minh Mạng - Research on postal office in the time of Gia Long and Minh Mang - NCLS, 1967, số 102, tr. 57-60.

  5. NGUYỄN ĐOÀN. Bưu điện - Công cụ xâm lăng Việt Nam của thực dân Pháp (trước năm 1858-1897) - Post Office - The French colonialists' instrument for Vietnam invasion - NCLS, 1968, số 108, tr. 45-49.

  6. NGUYỄN ĐOÀN. Nhà cửa, đường sá và các dụng cụ dùng cho việc thông tin liên lạc của thời Minh Mạng - Houses, roads and instruments for the use of information and communication in the time of Minh Mang - NCLS, 1968, số 111, tr. 61-63.

  7. NGUYỄN ĐOÀN. Thử tìm hiểu về võ tay không cổ truyền Việt Nam - Vietnam traditional wresting - NCLS, 1977, số 2 (173), tr. 84-88.

  8. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Nên phân chia thời đại lịch sử nước ta như thế nào? - How carrying out the periodisation of our country history? - VSĐ, 1954, số 3, tr. 71-75.

  9. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Quá trình phát triển và thống nhất của tiếng Việt - The process of development and unification of the Viet language - VSĐ, 1955, số 8, tr. 39-46.

  10. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vấn đề chữ viết trong văn học sử Việt Nam - The question of handwriting characters in Vietnam literary history - VSĐ, 1955, số 9, tr. 22-38.

  11. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Một vài vấn đề về văn học sử - Some question about literary history - VSĐ, 1955-1956 từ số 11 đến số 13.

  12. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Giới thiệu Nguyễn Huy Lượng với bài phú Tụng Tây Hồ - Prsenting Nguyen Huy Luong with his poem The chant of Tay Ho (The chant of the Lake in the West of Hanoi) - VSĐ, 1956, số 14, tr. 60-68.

  13. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Ý nghĩa truyện Chử Đồng Tử - The meaning of Chu Dong Tu story - VSĐ, 1956, số 17, tr. 53-61.

  14. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vấn đề chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam qua ý nghĩa một truyện cổ tích - The question of slavery in Vietnam through the signification of a legend - VSĐ, 1956, số 18, tr. 53-63.

  15. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Chế độ nô tỳ ở Việt Nam qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần - The regime of maid-gervant though the dynasties of Dinh, Le, Ly, Tran - VSĐ, 1956, số 19, tr. 29-44.

  16. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Quyền Trưởng nam ở Việt Nam có từ bao giờ? - In what time the right of the Eldest son in Vietnam had been in existence? - VSĐ, 1957, số 32, tr. 42-50.

  17. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Một số tục và trò chơi của người Việt Nam trong Tết Nguyên đán và mùa Xuân - Some ancient customs and plays of the Vietnam people in the new Lunar Year and in Spring - VSĐ, 1958, số 37, tr. 5-17.

  18. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Quan điểm phản động, phản khoa học của Phan Khôi phải chăng là học mót của Hồ Thích?- The reactionary, anti-scientific point of view of Phan Khoi isn't a copy of that of Ho Thich? - VSĐ, 1958, số 41, tr. 7-24.

  19. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Thử đánh giá Nguyễn Hữu Chỉnh - To try to give an estimation on Nguyen Huu Chinh - VSĐ, 1958, số 48, tr. 20-42.

  20. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Ý nghĩa chính sách quân điền trong thời kỳ phong kiến Việt Nam - The signification of the policy of granting the land of the Kinh in the Vietnam feudal epoch - NCLS, 1960, số 12, tr. 23-35; số 13, tr. 41-48.

  21. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Chế độ chiếm hữu nô lệ đã từng có một thời kỳ chiếm địa vị chủ đạo trên đất nước Việt Nam - The slavery had taken a dominating place in the Vietnam country in one period - NCLS, 1960, số 18, tr. 52-65.

  22. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Qua trạng thái kinh tế, thử xét tính chất xã hội Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc (Bàn góp về vấn đề hình thành chế độ phong kiến Việt Nam) - Through the economical situation, to try to examine the social character of Vietnam under the period of Chinese domination (Contribution to the question of the formation of the feudal regime in Vietnam) - NCLS, 1960, từ số 19 đến số 21.

  23. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vấn đề hình thành chế độ phong kiến Việt Nam xét về mặt thượng tầng kiến trúc - The formation of the feudal regime in Vietnam on the superstructural plan - NCLS, 1961, số 30, tr. 25-32; số 31, tr. 20-27.

  24. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Về vai trò của đẳng cấp và giai cấp trong các phong trào khởi nghĩa nông dân và chiến tranh nông dân ở nửa đầu thế kỷ XVI và giữa thế kỷ XVIII - The role of caste and class in the peasant insurrection movement and in the peasant war at the first half of the 16th Century and the middle of the 18th Century - NCLS, 1964, số 60, tr. 19-25.

  25. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Về một loại công cụ bằng đồng tìm thấy trong các địa điểm khảo cổ Đông Sơn và Thiệu Dương - About the agricultural copper instruments discovered in the archaeological locations Dong Son and Thieu Duong - NCLS, 1964, số 61, tr. 35-41.

  26. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vấn đề sử dụng tài liệu văn học dân gian - The question of the use of folkloric documents on literature - NCLS, 1964, số 63, tr. 48-64.

  27. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Một vài điểm quan hệ đến chế độ gia đình của người Việt Nam thời cổ đại (Bàn góp vào vấn đề hình thành chế độ phong kiến Việt Nam) - Some points relative to the family system of the ancient Viet people (Contribution to the question of the formation of the Vietnam feudal regime) - NCLS, 1964, số 66, tr. 46-58.

  28. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vài nhận xét về đặc điểm truyền thống bất khuất của đồng bào Thượng - Some remarks on the particularities of unyielding tradition of our compatriots in the mountainous region - NCLS, 1965, số 76, tr. 28-38.

  29. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Nông dân trong thời kỳ phong kiến có tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc hay không? - The peasant in the feudal had the patriotic spirit and the national conscience? - NCLS, 1965, số 80, tr. 6-14.

  30. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Phong trào nông dân trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam và vấn đề yêu sách ruộng đất của nông dân - The peasant movement in the Vietnam feudal society history and the question of peasant's land revendication - NCLS, 1966, số 84, tr. 3-13.

  31. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Một vài điểm về phương pháp cụ thể trong khi tiến hành nghiên cứu hai phong trào nông dân đầu thế kỷ XVI và giữa thế kỷ XVIII (Trả lời đồng chí Nguyễn Khắc Đạm) - Some points on the concrete method in the study of two peasant movements in the beginning of the 16th Century and in the middle of the 18th Century (Answer to comrade Nguyen Khac Dam) - NCLS, 1966, số 89, tr. 36-44.

  32. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Chế độ nô tỳ thời Lê sơ và tác dụng của phong trào quần chúng ở thế kỷ XIV và đầu thế kỷ XV (Trao đổi ý kiến với đồng chí Nguyễn Đức Nghinh) - The regime of maid-servant under the beginning of the Le dynasty and the effect of the popular movement in the 14th Century and at the beginning of the 15th Century (Exchange of opinion with comrade Nguyen Duc Nghinh) - NCLS, 1967, số 99, tr. 34-40.

  33. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Bàn thêm về quan niệm chủ nghĩa anh hùng của Phan Bội Châu - To discuss again on the conception of heroism of Phan Boi Chau - NCLS, 1968, số 111, tr. 15-23.

  34. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vài nhận xét về quan niệm chủ nghĩa anh hùng thời Trần - Some remarks on the conception of heroism under the Tran's dynasty - NCLS, 1968, số 114, tr. 39-48.

  35. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Mấy ý kiến về xã hội thời đại Hùng Vương - Opinions on the society in the time of the Kings Hung - NCLS, 1969, số 123, tr. 14-24.

  36. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vài nét về quan niệm chủ nghĩa anh hùng của Nguyễn Trãi - Some features on the conception of heroism of Nguyen Trai - NCLS, 1970, số 132, tr. 62-73.

  37. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Tinh thần khoa học và tinh thần phục vụ quần chúng của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - The scientific spirit and the serviceable spirit the people of Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac - NCLS, 1970, số 135, tr. 25-40, 58.

  38. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Thử xác định nguồn gốc và quá trình hình thành chủ nghĩa anh hùng của Nguyễn Đình Chiểu - To try to definite the origin and the process of formation of Nguyen Dinh Chieu conception on heroism - NCLS, 1972, số 145, tr. 23-36.

  39. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Thử bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Tây Sơn - Revolutionary heroism as understood in the Tay Son period - NCLS, 1974, số 154, tr. 45-52.

  40. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Nhân đọc Đất lề, quê thói, phong tục Việt Nam của Nhất Thanh và Phố phường Hà Nội xưa của Hoàng Đạo Thúy - After reading Dat le que thoi (Vietnamese custom) of Nhat Thanh and Pho phuong Hanoi xua (Streets and quarters of Hanoi in the old time) of Hoang Dao Thuy- NCLS, 1976, số 2 (167), tr. 83-88.

  41. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Vấn đề chiếm hữu nô lệ thời Lý - Trần - The problem of slave - forestalling regime at the period Ly-Tran - NCLS, 1976, số 4 (169), tr. 31-41.

  42. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Một bài hịch lưu hành ở Gia Định vào thời kỳ thực dân Pháp bắt đầu xâm lược - A manifesto propagated in Gia Dinh province at the beginning of the French aggression period - NCLS, 1977, số 2 (173), tr. 71-73.

  43. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Tìm hiểu văn bản sách Đại Việt Sử ký bản kỷ tục biên hay là những phần cuối của bộ "Đại Việt Sử ký toàn thư" - Researches into the Dai Viet su ky ban ky tuc bien text or the last parts of the Dai Viet su ky toan thu - NCLS, 1982, số 6 (209), tr. 69-75.

  44. NGUYỄN ĐỨC. Nên xác định tên chính thức: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hay Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội - How to define the official name: Hoi Viet Nam Cach menh Thanh nien or Viet Nam Thanh nien Cach mang dong chi hoi? - NCLS, 1997, số 4 (293), tr. 85-87.

  45. NGUYỄN ĐỨC CHIẾN. Tìm hiểu về sự biến đổi trong cơ cấu đội ngũ công nhân công ty cơ khí Hà Nội qua các thời kỳ từ 1958-1998 - The changes in the labour force structure of Hanoi mechanical company during the period of 1958-1998 - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 25-30.

  46. NGUYỄN ĐỨC ĐÀN. Tìm hiểu truyện Quan Âm Thị Kính - A study on Quan Am Thi Kin story - VSĐ, 1956, số 17, tr. 33-43.

  47. NGUYỄN ĐỨC ĐÀN. Vài nét về Nguyễn Dữ và tập Truyền kỳ mạn lục - Some features on Nguyen Du's character and his book Truyen ky man luc - VSĐ, 1957, số 24, tr. 31-44.

  48. NGUYỄN ĐỨC ĐÀN. Mấy ý kiến về Nhất Linh và Khái Hưng, hai nhà văn tiêu biểu cho Tự lực văn đoàn - Some opinions about Nhat Linh and Khai Hung, two writers symbolizing the literary group Tu luc van doan - VSĐ, 1958, số 46, tr. 7-28.

  49. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Tước Đại vương và Trưởng Công chúa thời Trần và chính sách hạn điền của Hồ Quý Ly - The titles prince and the princess and the limit of land ownership in the Ho Quy Ly period - NCLS, 1963, số 57, tr. 61-62.

  50. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Thử bàn về đặc điểm của chế độ nô tỳ thời Lê sơ - Trying to discuss about the maid-servants regime particularities under the beginning of the Le so dynasty - NCLS, 1966, số 90, tr. 35-45.

  51. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Tình hình phân phối ruộng đất ở xã Mạc Xá giữa hai thời điểm 1789-1805 - Land distribution in Mac Xa village (1789-1805) - NCLS, 1974, số 157, tr. 53-60.

  52. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Tình hình phân phối ruộng đất của thôn Định Công giữa hai thời điểm (1790-1805) - Land distribution at Dinh Cong between (1790-1805) - NCLS, 1975, số 2 (161), tr. 44-53.

  53. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Về tài sản ruộng đất của một số chức dịch trong làng xã thuộc huyện Từ Liêm vào cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX - On the properties of a lot of village notables in the Tu Liem district in the end of the 18th Century and in the early of the 19th Century - NCLS, 1975, số 6 (165), tr. 49-57.

  54. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Xã Thượng Phúc giữa hai thời điểm 1790-1805 - The village of Thuong Phuc between two dates 1790-1805 - NCLS, 1977, số 2 (173), tr. 80-84.

  55. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Mấy tư liệu về ruộng đất công làng xã dưới triều Tây Sơn - Some documents about communal fields under the dynasty of Tay Son - NCLS, 1977, số 4 (175), tr. 83-90.

  56. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Chợ -Chùa ở thế kỷ XVII - "Cho-Chua" in the 17th Century - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 53-64.

  57. NGUYỄN ĐỨC NGHINH. Mấy nét phác thảo về chợ làng qua những tài liệu các thế kỷ XVII-XVIII - The village-market in the 17th-18th Centuries - NCLS, 1980, số 5 (194), tr. 55-64.

  58. NGUYỄN ĐỨC NGHINH.

   tải về 1.89 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương