9. ỦY quyền giám hộ DÀi hạNtải về 441.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích441.5 Kb.
#3434


9. ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN


Cơ quan Bênh Vực Công Chúng (The Public Advocate) có một dịch vụ vố vấn trên điện thoại (1300 858 455) cung cấp thông tin về sự ủy quyền giám hộ dài hạn. Thông tin được ghi âm sẵn bao gồm các câu trả lời cho một loạt các câu hỏi thường gặp liên quan đến ủy quyền dài hạn được cung cấp 24 trên 24. Nếu muốn nói chuyện với một nhân viên cố vấn, hãy gọi dịch vụ trong các giờ từ 9 giờ sáng đến 4.30 giờ chiều, Thứ hai đến Thứ sáu.TÔI CÓ THỂ LẤY MỘT TỜ ĐƠN ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN Ở ĐÂU?


Tờ đơn Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn nằm ở phía sau Tài Liệu Hướng Dẫn về Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn và Bộ Tài Liệu về Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn của Cơ quan Bênh Vực Công Chúng. Cả hai ấn bản nầy có sự hướng dẫn từng bước một về cách điền đơn và đơn có thể được tải xuống miễn phí từ trang mạng của Cơ quan, hoặc có thể mua với giá rẻ từ Nhà Xuất bản Luật Tiểu Bang.ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN LÀ GÌ?


Ủy quyền giám hộ dài hạn là một công cụ pháp lý cho phép một người lớn có thẩm quyền bổ nhiệm một người khác thay mặt họ đưa ra các quyết định cá nhân, về cuộc sống và sự điều trị. Người cho sự ủy quyền nầy được gọi là người bổ nhiệm. Người chấp nhận quyền được gọi là người được bổ nhiệm là giám hộ dài hạn. Ủy quyền giám hộ dài hạn chỉ có hiệu lực khi nào người bổ nhiệm mất đi khả năng suy xét để đưa ra các quyết định hợp lý về bản thân họ.CHỌN NGƯỜI GIÁM HỘ DÀI HẠN


Quý vị có thể bổ nhiệm bất cứ một người nào là người giám hộ dài hạn của mình, miễn sao người nầy 18 tuổi hay lớn hơn và có khả năng suy xét hợp pháp hoàn toàn.


Chọn ai là người hay những người giám hộ dài hạn hay giám hộ thay thế dài hạn cho mình là tùy ở quý vị. Người nầy có thể là vợ, chồng hay phối ngẫu của mình, một thành viên khác trong gia đình hoặc một người bạn thân. Thẩm quyền của người giám hộ dài hạn sẽ quan trọng hơn thẩm quyền của vợ, chồng hay phối ngẫu của quý vị, vì thế nếu muốn vợ, chồng hay phối ngẫu thay mặt quý vị đưa ra các quyết định, thì quý vị cần bổ nhiệm họ là giám hộ dài hạn của mình.


Điều quan trọng là quý vị cần suy nghĩ cẩn thận khi chọn ai là (những) người giám hộ dài hạn của mình bởi vì họ sẽ có thẩm quyền hợp pháp đưa ra quyết định về bản thân quý vị. Quý vị cần biết chắc là họ là người đáng tin cậy và chắc hẳn là sẽ luôn hành động vì các quyền lợi tốt nhất của quý vị.

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ NẾU KHÔNG THỂ KÝ ĐƠN ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN?


Trong trường hợp người trao quyền không thể ký tên của mình, thí dụ như vì những lý do sau đây:


  • họ hiểu tiếng Anh nhưng không biết viết

  • họ hiểu tiếng Anh nhưng không biết đọc hay viết

  • họ không hiểu tiếng Anh và không biết viết


thì một sự đánh dấu nào đó của người nầy, luôn cả chữ ký tắt, dấu chữ thập hay ngay cả dấu lăn ngón cái cũng đủ, miễn sao trong bản ủy quyền giám hộ dài hạn có một điều khoản giải thích phù hợp. Điều khoản nầy được gọi là điều khoản thiện xạ.


Trong trường hợp người trao quyền không hiểu tiếng Anh tờ đơn phải được một thông dịch viên được công nhận đọc lại cho họ nghe để đảm bảo là họ hiểu về sự ủy quyền mà họ đang thi hành. Một điều khoản phải được ghi vào đơn ủy quyền giám hộ dài hạn nói rằng tờ đơn đã được đọc lại cho người nầy nghe và họ hiểu về quyền giám hộ.


Cơ quan Bênh Vực Công Chúng khuyến nghị rằng quý vị nên tìm (một vị luật sư hoặc trung tâm cố vấn pháp luật) để được lời khuyên luật pháp trong trường hợp cần phải có điều khoản thiện xạ hay đọc qua.AI CÓ THỂ LÀM NHÂN CHỨNG CHO SỰ ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN?


Ở Tây Úc, ủy quyền giám hộ dài hạn cần có chữ ký của người trao quyền, với sự hiện diện của hai nhân chứng độc lập. Một trong hai nhân chứng nầy phải là người có thẩm quyền chứng các văn kiện dưới Đạo Luật Tuyên thệ, Tờ khai Hữu Thệ và Tờ Xác Nhận 2005 (Oaths, Affidavits and Statutory Declarations Act 2005). Trong đó gồm có Thẩm Phán địa phương (Justices of the Peace), bác sĩ, các công chức của chính phủ Tiểu Bang và Liên Bang và các viên chức cảnh sát. Một danh sách đầy đủ nhân chứng có thẩm quyền có sẵn trong Tài liệu Hướng Dẫn và Bộ Tài Liệu về Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn. Cả hai nhân chứng có thể là từ danh sách nầy, nhưng các đòi hỏi luật pháp cho người nhân chứng thứ nhì là người đó phải ít nhất 18 tuổi, và người ấy không phải là người được bổ nhiệm là người giám hộ dài hạn hay giám hộ thay thế.TÔI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ HAY KHÔNG SỰ ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN CỦA MÌNH?


Vì bản ủy quyền giám hộ dài hạn là một văn kiện cá nhân cho nên không cần phải đăng ký. Tuy nhiên, để đảm bảo những gì quý vị mong muốn được làm theo Cơ quan Bênh Vực Công Chúng khuyến nghị là quý vị nên cho người được ủy quyền giám hộ dài hạn, bác sĩ, hoặc bất cứ chuyên viên chăm sóc sức khỏe nào khác có liên quan và các thành viên trong gia đình một bản ủy quyền giám hộ dài hạn được xác nhận.


nGƯỜI bỔ NHIỆM CẦN PHẢI CÓ KHẢ NĂNG SUY XÉT HỢP PHÁP HAY KHÔNG?


Người bổ nhiệm quyền giám hộ dài hạn bắt buộc phải có khả năng suy xét để đưa ra các quyết định hợp lý khi điền đơn ủy quyền giám hộ dài hạn. Nếu quý vị có nghi ngại gì về khả năng suy xét để đưa ra quyết định của người làm ủy nhiệm giám hộ dài hạn, hãy tìm lấy một ý kiến bằng văn bản của một bác sĩ hay nhân viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp thích hợp.TÔI LÀM THẾ NÀO CHẤM DỨT ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN CỦA MÌNH NẾU CẦN?


Miễn là quý vị vẫn còn khả năng suy xét hợp pháp, quý vị có thể thu hồi sự ủy quyền giám hộ dài hạn bất cứ khi nào quý vị muốn. Nếu quý vị không muốn ủy quyền giám hộ dài hạn được tiếp tục, quý vị nên thông báo cho người giám hộ dài hạn của mình và tất cả những người và cơ quan khác có liên quan, tốt hơn là bằng văn bản. Quý vị nên yêu cầu người giám hộ dài hạn của mình và các bên gửi trả lại cho quý vị bản ủy quyền giám hộ dài hạn. Quý vị nên giữ một bản của bản thu hồi của mình cùng với danh sách chi tiết của những người và cơ quan mà quý vị đã gửi cho họ văn bản thu hồi đó.


Một người bổ nhiệm mất đi khả năng suy xét không thể thu hồi sự ủy quyền giám hộ dài hạn. Tuy nhiên, họ có thể nộp đơn với Toà Tài Phán Hành Chánh Tiểu Bang để được một án lệnh can thiệp.


CHI TIẾT LIÊN LẠC ĐỂ MUA TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HOẶC BỘ TÀI LIỆU VỀ ỦY QUYỀN GIÁM HỘ DÀI HẠN


State Law Publisher (Nhà Xuất bản Luật Tiểu Bang)


Tầng trệt, 10 William St, Perth WA 6000

Điện thoại: (08) 6552 6000

Thư tín: (08) 9321 7536

Email: sales@dpc.wa.gov.auTrang mạng: www.slp.wa.gov.au

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN LIÊN LẠC

Office of the Public Advocate (Văn phòng Bênh Vực Công Chúng)

Lầu 2, International House, 26 St Georges Terrace, PERTH WA 6000

PO Box 6293, EAST PERTH WA 6892

Điện thoại: 1300 858 455

Thư tín: (08) 9278 7333

Email: opa@justice.wa.gov.au

Trang mạng: www.publicadvocate.wa.gov.auThông tin trong tờ tài liệu nầy được cung cấp một cách tình nguyện như là một dịch vụ cho công chúng. Thông tin và lời khuyên được cung cấp một cách thiện ý nhưng chỉ trên cơ sở là người đọc có trách nhiệm tự quyết định các vấn đề được bàn thảo trong tài liệu nầy và họ nên kiểm tra lại tất cả lời trình bày, tuyên bố và thông tin quan trọng. Chính phủ Tiểu Bang Tây Úc ("chính phủ Tiểu bang") và mọi cơ quan đạ diện hoặc phương tiện của chính phủ Tiểu bang, tất cả nhân viên hoặc đại diện của chính phủ Tiểu bang hoặc phương tiện của chính phủ Tiểu bang sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát hay thiệt hại nào xảy ra dù bằng cách nào và có phải là vì sự sơ suất hay không, từ việc sử dụng hay lệ thuộc vào bất cứ thông tin hay lời khuyên nào cung cấp trong các Bản Hướng Dẫn nầy.


2015Information Sheet 9 – Enduring powers of guardianship (translated into Vietnamese)tải về 441.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương