5: 00 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 tháng 3, năm 2019tải về 65.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.01.2019
Kích65.47 Kb.
#65851
loạiApplication form

2019-20 HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ BẰNG VIDEO

Nguồn Quỹ Đối Ứng Dành Cho Cộng Đồng Không Có Rác Thải

Các hồ sơ phải được nhận trước 5:00 giờ chiều


Thứ Sáu ngày 22 tháng 3, năm 2019.

Đọc Bản hướng dẫn trước khi hoàn thành đơn đăng ký của quý vị.Quyết định xem quý vị có muốn gửi Đơn đăng ký bằng video (Video Application) hay Đơn đăng ký bằng văn bản (Print Application Form).

Bước 1: Tạo Video của quý vị


 • Đơn đăng ký video đã hoàn thành của quý vị phải có độ dài không quá 20 phút. Đây là thời lượng tối đa; những đoạn video ngắn hơn sẽ ổn. Nhóm đánh giá sẽ ngừng xem nội dung ở mức 20 phút.

 • Các đơn đăng ký bằng video có thể được gửi bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị. SPU sẽ cung cấp dịch vụ biên dịch/phiên dịch.

 • Đây không phải là cuộc thi sản xuất video. Giữ sao cho đơn giản. Các video được chụp bằng điện thoại của quý vị thì tốt, miễn là chất lượng âm thanh tốt là được. Đơn đăng ký của quý vị sẽ được xem xét về nội dung, không phải chất lượng sản xuất.

 • Video của quý vị phải trả lời câu hỏi sau:

 1. Mô tả Dự án

Mô tả dự án đã đề xuất của quý vị, bao gồm:

 • Quý vị muốn làm gì

 • Tại sao quý vị muốn làm điều đó

 • Dự án của quý vị ngăn ngừa chất thải như thế nào

 • Dự án của quý vị giải quyết một hoặc nhiều yêu cầu như thế nào để:

 1. Mang tính sáng tạo: thử nghiệm hoặc mở rộng các phương pháp tiếp cận hoặc công nghệ mới, chẳng hạn như phát triển các ứng dụng hoặc tổ chức các buổi hội thảo về sửa chữa tại Thành phố Seattle

VÀ/HOẶC

 1. Thu hút sự tham gia của một hoặc nhiều cộng đồng sau đây: các cộng đồng da màu, người di dân, người tị nạn, người có thu nhập thấp, người khuyết tật, người cao niên, thanh niên, trẻ em, và/hoặc các doanh nghiệp nhỏ

VÀ/HOẶC

 1. Giúp đỡ các cộng đồng có nhu cầu: như cung cấp các nguồn tài nguyên miễn phí hoặc có chi phí thấp hoặc đào tạo nghề cho các cộng đồng có thu nhập thấp hoặc vô gia cư

 1. Các Hoạt động của Dự án

Các hoạt động và chiến lược cụ thể nào sẽ được quý vị sử dụng để đạt được các mục tiêu của dự án?

 1. Kết quả Dự án

Kết quả nào được mong đợi từ dự án của quý vị? Bao gồm các tác động về chất thải, lợi ích cộng đồng hoặc những thay đổi cụ thể khác mà quý vị mong đợi.

 1. Đo lường sự thành công

Quý vị sẽ sử dụng những công cụ và chiến lược nào để đo lường sự thành công của dự án?

 1. Nhân sự Dự án

Dự án của quý vị sẽ được bố trí nhân sự làm việc như thế nào? Bao gồm tình nguyện viên và nhân viên được trả tiền, những người sẽ đóng góp về mặt thời gian. Bên cạnh đó, cũng mô tả kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc có liên quan và những mối quan hệ cộng đồng mà nhóm của quý vị mang lại cho dự án.

 1. Các Đối tác Dự án

Các dự án mà sẽ thuê đối tác được khuyến khích để bảo vệ quan hệ đối tác trước khi gửi hồ sơ xin trợ cấp.

Liệt kê toàn bộ đối tác sẽ hỗ trợ dự án. Mô tả vai trò của từng đối tác trong dự án và trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc trong các dự án tương tự, và mối quan hệ cộng đồng của từng đối tác.Gửi kèm email hoặc thư hỗ trợ của từng đối tác cùng với hồ sơ xin trợ cấp của bạn.

 1. Sự Tham gia của Cộng đồng

Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án của quý vị sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện dự án không? Nếu vậy, vui lòng giải thích cách thức như thế nào.

 1. Tác động Dài hạn

Dự án của quý vị sẽ được tiếp tục như thế nào để ngăn ngừa chất thải sau khi hoàn thành dự án?

Ví dụ, dự án của quý vị sẽ chia sẻ phương pháp và kết quả để những người khác có thể thực hiện các dự án tương tự không? Hoặc dự án của quý vị sẽ tạo ra một công cụ mà những người khác có thể sử dụng để ngăn ngừa chất thải không? Hoặc cộng đồng sẽ được giáo dục sao cho họ sẽ tiếp tục ngăn ngừa chất thải?

Bước 2: Đăng Video của quý vị


 • Đăng đơn đăng ký bằng video của quý vị trực tuyến tại một địa điểm nào mà nhóm đánh giá tài trợ sẽ có thể xem nó.

 • Sao chép liên kết tới video vào Bảng Tóm lược Dự án bên dưới.

Bước 3: Hoàn thành Mẫu Dự toán Ngân sách cho Đơn đăng ký


Cung cấp ngân sách chi tiết cho dự án cần trợ cấp của quý vị trong Mẫu Dự toán Ngân sách cho Đơn đăng ký.

Bước 4: Hoàn thành Bảng Tóm tắt Dự án


Điền thông tin vào bảng tóm tắt dự án sau:

Liên kết tới đơn đăng ký bằng video

     

Ngôn ngữ được sử dụng trong Video (ví dụ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, v.v.)

     

Tên Dự án

     

Ngày Bắt đầu Dự án

có thể bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019

     

Ngày Kết thúc Dự án

không muộn hơn 12 tháng sau ngày bắt đầu

     

Địa điểm nơi dự án sẽ diễn ra (ví dụ: khu phố, tên doanh nghiệp, tên tòa nhà, v.v.). Bao gồm địa chỉ đường phố và mã vùng nếu dự án sẽ diễn ra tại một địa điểm cụ thể.

     

Tên Đương đơn, Tên Doanh Nghiệp, hoặc Tổ chức

     

Địa chỉ Gửi thư

     

Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện

     

Người liên hệ Dự án

     

Chức danh

     

Địa chỉ Email

     

Số Điện thoại Được chọn

     


Bước 5: Gửi Đơn đăng ký của quý vị


 1. Sao chép và dán Bảng Tóm lược Dự án vào một email.

 2. Đính kèm Mẫu Dự toán Ngân sách cho Đơn đăng ký vào email (Bắt buộc).

 3. Đính kèm các báo giá cho các chi phí được liệt kê trong bảng dự toán ngân sách (Tùy chọn).

 4. Thư hỗ trợ hoặc email của đối tác dự án (Bắt buộc).

 5. Ảnh hoặc bản đồ hỗ trợ giải trình dự án của bạn (Tùy chọn).

 6. Gửi email đơn đăng ký đã hoàn tất của quý vị tới địa chỉ wastefreegrants@seattle.gov.
tải về 65.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương