5 đề ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp VnDoc com


Bài 1 (1 điểm): Gạch chân các hình ảnh so sánh trong mỗi câu sau? a, Trăng tròn như cái đĩa. b, Má em bé hồng như quả cà chua. Bài 2tải về 184.46 Kb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích184.46 Kb.
#185091
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Đề kiêm tra theo thang môn TV lop 3
Bài 1 (1 điểm): Gạch chân các hình ảnh so sánh trong mỗi câu sau?
a, Trăng tròn như cái đĩa. b, Má em bé hồng như quả cà chua.
Bài 2 (1 điểm): Điền vào chỗ trống chiều hay triều?
Buổi ... , thuỷ ... , ...... đình, .... chuộng.
Bài 3 (2 điểm): Đặt hai câu trong đó một câu có sử dụng dấu hai chấm một câu sử dụng dấu chấm than?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bài 4 (2 điểm): Đọc đoạn thơ sau :
Cây bầu hoa trắng
Cây mướp hoa vàng
Tim tím hoa xoan
Đỏ tươi râm bụt .
Tìm và ghi lại các từ chỉ đặc điểm của sự vật trong các câu thơ trên.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bài 5.. Cho các từ: Cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, bùi ngùi, tự hào. Xếp các từ trên thành 2 nhóm và đặt tên cho từng nhóm.
- Nhóm 1: .................................................................................................................................................
Đặt tên: ...........................................................................................................................
- Nhóm 2: ..................................................................................................................................................
Đặt tên: ........................................................................................................................
Bài 6. Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Về chủ đề gia đình.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bài 7. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái thích hợp để điền vào chỗ chấm.
- Con thuyền trôi.................... như đang nghỉ ngơi trên sông.
- Bé....................... bài tập rồi....................... ti vi
Bài 4. Tìm những hình ảnh so sánh sự vật với con người và con người so sánh với sự vật. Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh sự vật với con người, 1 câu có hình ảnh con người so sánh với sự vật.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bài 5. Ngày đầu tiên đi học
Em nước mắt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! Sao thiết tha ….
Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày đầu tiên đi học với mỗi người đều là một kỷ niệm khó quên. Em hãy kể lại ngày đầu tiên đến trường của em.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Đề 4
Câu 1 (2đ): a) Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B ghép lại để tạo thành câu :

A

B


Đám học trò
Đàn sếu
Các em bé

ngủ khì trên lưng mẹ
hoảng sợ bỏ chạy
đang sải cánh trên cao

b) Đặt 2 câu hỏi với một trong những câu đã ghép hoàn chỉnh :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Câu 2 (3đ) : Cho các thành ngữ :

tải về 184.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương