37. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 37 Trình tựtải về 20.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2018
Kích20.61 Kb.
#9541

37. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

37.1. Trình tự thực hiện:

- Xã tự kiểm tra hồ sơ và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Huyện kiểm ta công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục.37.2. Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

37.3.1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp THCS; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

Ngoài thành phần hồ sơ trên, bổ sung:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

- Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.- Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

37.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

37.4. Thời hạn giải quyết: Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với xã: ngày 30/9; đối với huyện: Ngày 05/10; đối với tỉnh: ngày 10/10. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30/12 hằng năm.

37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh.

37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với huyện.

37.8. Lệ phí: Không.

37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

37.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> 5. Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Thủ tục Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố
BieuMauDinhKem -> 19. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 21. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
BieuMauDinhKem -> 14. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 17. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Trình tự thực hiện

tải về 20.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương