21. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiệntải về 73.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.02.2018
Kích73.23 Kb.
#11222

21. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết). Sáng 7h30’ đến 11h30’; Chiều 13h30’ đến 16h30’

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao độngCách thức thực hiệnGửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT;

+ Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát:

- Đối với người lao động điều trị nội trú: Bản sao hợp lệ Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

- Đối với người lao động điều trị ngoại trú: Bản sao hợp lệ giấy tờ về khám, điều trị bệnh, thương tật, tật do tai nạn lao động, bao gồm: sổ y bạ, sổ khám bệnh, đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

+ Biên bản Giám định y khoa lần kề trước đóSố lượng hồ sơ: 01bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhCá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhBiên bản khám giám định

Phí, Lệ phí: Thực hiện theo quy dịnh của Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính)


STT

Nội dụng

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 1.368.000

2

Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 

2.1

Ghi điện não đồ

 238.000

2.2

Siêu âm 2D

 173.000

2.3

Siêu âm 3D, 4D

 288.000

2.4

Ghi điện tâm đồ

 158.000

2.5

Chụp phim X-quang

 188.000

2.6

Chụp CT Scanner

 1.147.000

2.7

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

 1.747.000

2.8

Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

 2.838.000

2.9

Đo thông khí phổi

 158.000

2.10

Đo điện cơ

 208.000

2.11

Các xét nghiệm thường qui: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số. (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 158.000

2.12

Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...(Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 176.000

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

+ Phụ lục 7: Giấy đề nghị giám định

+ Phụ lục 5: Bản sao hợp lệ Giấy ra viện

+ Phụ lục 6: Tóm tắt hồ sơ bệnh ánYêu cầu, điều kiện thủ tục hành chínhKhông có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

+ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

+ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

+ Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

+ Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

+ Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Phụ lục 5

MẪU GIẤY RA VIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế)


..................................

BV: ................................

Khoa: .............................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MS: 01/BV-01

Số lưu trữ: ............................

Mã Y tế......…/........./......../…


GIẤY RA VIỆN

- Họ tên người bệnh: ..................................................Tuổi: ........... Nam/Nữ:.............................

- Dân tộc: ...................................... Nghề nghiệp:.........................................................................

- Thẻ BHYT số: giá trị từ: ......./......./............ đến ......./......./............

- Địa chỉ:........................................................................................................................................

- Vào viện lúc: ......... giờ........ phút, ngày........ tháng ....... năm ................................................

- Ra viện lúc: ............ giờ........ phút, ngày........ tháng ....... năm ...............................................

- Chẩn đoán:..................................................................................................................................

- Phương pháp điều trị:.................................................................................................................

- Ghi chú:......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Ngày ...... tháng ..... năm ............
Trưởng khoa điều trị


Họ tên ...............................................

Ngày ...... tháng ..... năm ............
Giám đốc bệnh viện


Họ tên ...............................................

Hướng dẫn ghi Giấy ra viện:

I. Phần chẩn đoán:

1. Đối với các bệnh thông thường: Ghi tên bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

2. Đối với bệnh phải điều trị dài ngày: Ghi mã bệnh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường bệnh chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

II. Phần phương pháp điều trị:

1. Đối với các bệnh thông thường: Ghi theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

2. Đối với trường hợp phải đình chỉ thai nghén dưới 22 tuần tuổi: Căn cứ tình trạng thực tế để ghi phương pháp điều trị theo một trong các trường hợp sau: Sảy thai, nạo thai, hút thai, mổ lấy thai.

3. Đối với trường hợp mang thai từ 22 tuần tuổi trở lên ghi rõ là đẻ thường, đẻ thủ thuật hay mổ đẻ.III. Phần ghi chú:

1. Ghi lời dặn của thầy thuốc.

2. Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị bệnh hoặc để ổn định sức khỏe sau khi điều trị nội trú: Ghi rõ số ngày mà người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện. Việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và tình trạng sức khỏe của người bệnh.

3. Trường hợp lao động nữ cần nghỉ để dưỡng thai thì sau khi ghi số ngày nghỉ phải ghi rõ là "để dưỡng thai". Ví dụ: Số ngày nghỉ: 10 ngày để dưỡng thai.

4. Đối với trường hợp người có thai từ 22 tuần tuổi trở lên:

a) Trường hợp đình chỉ thai nghén: ghi rõ đình chỉ thai lưu hay thai bệnh lý.

b) Trường hợp đẻ non: ghi rõ số lượng con trong lần sinh và tình trạng con còn sống hay đã chết.

5. Đối với trường hợp đẻ non ghi rõ số con và tình trạng con sau sinh.

6. Trong trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh.

.

 Phụ lục 6

MẪU BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế)


..........................................

Bệnh viện: ………………TÓM TẮT BỆNH ÁN

1. Họ và tên (In hoa): …….……….....................................……………2. Năm sinh:□□□□

3. Giới: Nam □ Nữ □ 4. Dân tộc: ……………….........…………………..

Mã thẻ BHYT (nếu có):...........................................................................................5. Nghề nghiệp:……………………………..…………………………………………..

Cơ quan/Đơn vị công tác: ..............................................................................................

6. Địa chỉ: Số nhà….....…Thôn, tổ……...…..Xã, phường, thị trấn……………………

Huyện (thành phố):…………………………Tỉnh, thành phố......………………………7. Vào viện ngày……../……../20…..; Ra viện ngày……../……../20…..;

8. Chẩn đoán lúc vào viện:

…………………………………………………………………………………………9. Chẩn đoán lúc ra viện:

…………………………………………………………………………………………10. Tóm tắt bệnh án:

a) Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng:

…………………………………………………………………………………………

b) Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoàn:

…………………………………………………………………………………………

c) Phương pháp điều trị:

…………………………………………………………………………………………

d) Tình trạng người bệnh ra viện:

…………………………………………………………………………………………

11. Ghi chú:

…………………………………………………………………………………………

……………, ngày tháng năm ......

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn ghi Tóm tắt hồ sơ bệnh án:


  • Việc ghi tóm tắt hồ sơ bệnh án phải bảo đảm tính thống nhất với hồ sơ bệnh án của người bệnh.

  • Trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh tại phần ghi chú.

  • Trường hợp con chết sau khi sinh thì ghi ngày/tháng/năm sinh của con và ngày/tháng/năm con chết, số con bị chết tại phần tình trạng người bệnh ra viện

Phụ lục 7

MẪU GIẤY GỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn
Tên tôi là ........................................................Sinh ngày ….... tháng …... năm …..........

Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:................Ngày cấp:.........Nơi cấp: .................

Số sổ BHXH (nếu có):......................................................................................................

Nghề/công việc ...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ............................................................................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................................................

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:  • Giám định : □ lần đầu □ lại □ tổng hợp □ phúc quyết

  • Loại hình giám định:

  • Giám định tai nạn lao động □

  • Giám định bệnh nghề nghiệp □

  • Giám định thực hiện chế độ hưu trí □

  • Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □

  • Giám định để hưởng BHXH một lần □

Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> 5. Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Thủ tục Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố
BieuMauDinhKem -> 19. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 37. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 37 Trình tự
BieuMauDinhKem -> 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
BieuMauDinhKem -> 14. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 17. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Trình tự thực hiện

tải về 73.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương