2/. Theo Lamac, cơ chế tiến hóa là : >2/. Theo Lamac, cơ chế tiến hóa làtải về 3.45 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích3.45 Mb.
#370

2/. Theo Lamac, cơ chế tiến hóa là :

 • 2/. Theo Lamac, cơ chế tiến hóa là :

 • A. Sự tích lũy nhanh chóng các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh.

 • B. Sự cố gắng vươn lên hoàn thiện của sinh vật.

 • C. Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động của động vật.

 • D. Sự tích lũy dần dần các biến đổi dưới tác động của ngoại cảnh.3/. Theo Đacuyn, nguồn gốc các loài từ:

 • 3/. Theo Đacuyn, nguồn gốc các loài từ:

 • A. Chon lọc tự nhiên từ nhiều dạng tổ tiên ban đầu theo con đường phân li tính trạng.

 • B. Thần thánh tạo ra.

 • C. Từ một tổ tiên chung, chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

 • D. Nhiều dạng tổ tiên riêng tiến hoá không đổi cho tới hiện nay.5/. Một trong các quan điểm khác nhau chính giữa học thuyết Lamac với học thuyết Đacuyn là:

 • 5/. Một trong các quan điểm khác nhau chính giữa học thuyết Lamac với học thuyết Đacuyn là:

 • A. Lamac gọi biến dị do ngoại cảnh là biến đổi, còn Đacuyn gọi là biến dị cá thể.

 • B. Lamac cho rằng ngoại cảnh thay đổi rất chậm, còn Đacuyn thì không.

 • C. Lamac cho rằng biến đổi là di truyền được, còn Đacuyn thì không.

 • D. Lamac luôn cho rằng sinh vật thích nghi kịp thời, còn Đacuyn nhấn mạnh đào thải.*Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi dưới sgk trang 112.

 • *Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi dưới sgk trang 112.

 • * Xem trước Bài 26. Học thuyết Tiến Hóa Tổng hợp Hiện Đại

 • Trả lời các câu hỏi sau:

 • Thế nào là tiến hóa nhỏ, thế nào là tiến hóa lớn?

 • Các nhân tố tiến hóa?
tải về 3.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương