2. Tác phẩm: Tác phẩmtải về 2.47 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2017
Kích2.47 Mb.
#4494

2. Tác phẩm:

  • 2. Tác phẩm:- Tác phẩm kể lại quá trình hình thành, phát triển và diệt vong của 3 tập đoàn phong kiến Ngụy (Tào Tháo), Thục (Lưu Bị), Ngô (Tôn Quyền) từ năm 184  280. - Tư Mã Viêm (cháu Tư Mã Ý) Sau khi cướp ngôi Ngụy, Diệt Thục, Ngô đã thống nhất Trung Quốc.


tải về 2.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương