10. Hoạch đỊnh cho tưƠng laitải về 33.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích33.96 Kb.


10. HOẠCH ĐỊNH CHO TƯƠNG LAICơ quan Bênh Vực Công Chúng (The Public Advocate) có một dịch vụ vố vấn trên điện thoại (1300 858 455) cung cấp thông tin về sự ủy quyền dài hạn và ủy quyền giám hộ dài hạn. Thông tin được ghi âm sẵn bao gồm các câu trả lời cho một loạt các câu hỏi thường gặp liên quan đến ủy quyền dài hạn được cung cấp 24 trên 24. Nếu muốn nói chuyện với một nhân viên cố vấn, hãy gọi dịch vụ trong các giờ từ 9 giờ sáng đến 4.30 giờ chiều, Thứ hai đến Thứ sáu.TẠI SAO TÔI CẦN HOẠCH ĐỊNH CHO VIỆC ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TRONG TƯƠNG LAI?


Trong suốt cuộc sống, chúng ta đưa ra các quyết định về lối sống dựa vào những gì ưu tiên, thuộc đức tin và giá trị của riêng mình. Nếu vì một tai nạn hay căn bệnh làm cho quý vị bị một khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định, ngăn cản quý vị tự đưa ra các quyết định thì quý vị vẫn muốn điều khiển được quá trình đưa ra các quyết định nầy một phần nào.


Hoạch định cho tương lai sẽ cho phép quý vị chọn quá trình đưa ra các quyết định điều trị trong tương lai và/hoặc ai sẽ là người thay mặt quý vị đưa ra các quyết định về cá nhân, lối sống và điều trị, nếu một lúc nào đó quý vị không có khả năng làm những việc nầy. Bằng cách có sự chuẩn bị cho tương lai sẽ cho quý vị cơ hội cung cấp cho những người quý vị bổ nhiệm là những người đưa ra quyết định, phần nào sự hướng dẫn về những điều gì ưu tiên đối với bản thân quý vị và điều đó sẽ trợ giúp họ trong việc đưa ra các quyết định có lợi nhất cho quý vị.TÔI CÓ ĐƯỢC NHỮNG LỰA CHỌN HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI NÀO?


Ở Tây Úc, có ba công cụ pháp lý có thể trợ giúp quý vị hoạch định cho sự thay mặt quý vị đưa ra các quyết định trong tương lai. Những công cụ nầy là:


  • ủy quyền dài hạn: cho phép quý vị bổ nhiệm một ai đó đưa ra các quyết định về tài chánh và tài sản

  • ủy quyền giám hộ dài hạn: cho phép quý vị bổ nhiệm một ai đó đưa ra các quyết định về cá nhân, lối sống và điều trị

  • chỉ thị y khoa được cung cấp trước: cho phép quý vị viết xuống những quyết định của mình về sự điều trị và chăm sóc sức khỏe cụ thể mà quý vị muốn được thực hiện trong những hoàn cảnh y khoa nào đó.


TÔI CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ CÁC GIẤY TỜ NẦY HAY KHÔNG?


Đối với các văn kiện nầy, không cần thiết phải đăng ký. Tuy nhiên để đảm bảo những gì quý vị mong muốn được làm theo, Cơ quan Bênh Vực Công Chúng khuyến nghị là quý vị nên cho người được ủy quyền giám hộ dài hạn và/hoặc người được ủy quyền của mình, bác sĩ, hoặc bất cứ chuyên viên chăm sóc sức khỏe nào khác có liên quan của mình và các thành viên trong gia đình các bản sao được xác nhận. Nếu quý vị có bất động sản và có một ủy quyền dài hạn, quý vị cần suy nghĩ xem có nên đăng ký sự ủy quyền với Landgate hay không. Để có thông tin thêm về vấn đề nầy, hãy xem Tờ Tài liệu Số 8 – Ủy Quyền Dài Hạn hoặc Bộ Tài Liệu về Ủy Quyền Dài Hạn.TÔI CẦN PHẢI CÓ KHẢ NĂNG SUY XÉT HỢP PHÁP HAY KHÔNG?


Để có thể bổ nhiệm một giám hộ dài hạn hoặc lập ủy quyền dài hạn và/hoặc Chỉ Thị Y Khoa Được Cung Cấp Trước, quý vị bắt buộc phải có khả năng suy xét mà trong pháp luật được gọi là ‘khả năng suy xét hợp pháp hoàn toàn’. Điều nầy có nghĩa là quý vị bắt buộc phải có khả năng suy xét để đưa ra các quyết định hợp lý và do đó có thể ký kết một thỏa thuận chính thức và khi hoàn tất các/tờ đơn của thủ tục quý vị hiểu những ngụ ý của lời tuyên bố trong thỏa thuận đó.


Nếu có bất cứ nghi ngại gì về khả năng suy xét để đưa ra quyết định của một người khi họ muốn làm bất cứ sự ủy nhiệm nào, thì nên tìm lấy một ý kiến bằng văn bản của một bác sĩ hay một nhân viên y khoa/chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác.TÔI CÓ THỂ ĐẾN ĐÂU ĐỂ CÓ THÔNG TIN THÊM TRỢ GIÚP CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CỦA MÌNH?


Các thông tin khác về cách hoàn tất ủy quyền giám hộ dài hạn và ủy quyền dài hạn có sẵn ở trang mạng của Văn Phòng Bênh Vực Công Chúng, nơi đó quý vị sẽ tìm thấy:


  • Bản Hướng Dẫn về Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn ở Tây Úc

  • Bộ Tài Liệu về Ủy Quyền Dài Hạn

  • Bản Hướng Dẫn về Ủy Quyền Dài Hạn ở Tây Úc

  • Bộ Tài Liệu về Ủy Quyền Giám Hộ Dài Hạn.Tất cả các ấn bản nầy có thể được tải xuống miễn phí từ trang mạng, hoặc có thể mua với giá rẻ các bản dạng in tại Nhà Xuất Bản Luật Tiểu Bang

(điện thoại: 6552 6000, email: sales@dpc.wa.gov.au, trang mạng: www.slp.wa.gov.au).


Để có thêm thông tin về chỉ thị y khoa được đưa trước có sẵn tại Bộ Y Tế (điện thoại: 9222 2300, trang mạng: www.health.wa.gov.au/advancehealthdirective).
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN LIÊN LẠC

Office of the Public Advocate (Văn phòng Bênh Vực Công Chúng)

Lầu 2, International House, 26 St Georges Terrace, PERTH WA 6000

PO Box 6293, EAST PERTH WA 6892

Điện thoại: 1300 858 455

Thư tín: (08) 9278 7333

Email: opa@justice.wa.gov.au

Trang mạng: www.publicadvocate.wa.gov.au

Thông tin trong tờ tài liệu nầy được cung cấp một cách tình nguyện như là một dịch vụ cho công chúng. Thông tin và lời khuyên được cung cấp một cách thiện ý nhưng chỉ trên cơ sở là người đọc có trách nhiệm tự quyết định các vấn đề được bàn thảo trong tài liệu nầy và họ nên kiểm tra lại tất cả lời trình bày, tuyên bố và thông tin quan trọng. Chính phủ Tiểu Bang Tây Úc ("chính phủ Tiểu bang") và mọi cơ quan đạ diện hoặc phương tiện của chính phủ Tiểu bang, tất cả nhân viên hoặc đại diện của chính phủ Tiểu bang hoặc phương tiện của chính phủ Tiểu bang sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát hay thiệt hại nào xảy ra dù bằng cách nào và có phải là vì sự sơ suất hay không, từ việc sử dụng hay lệ thuộc vào bất cứ thông tin hay lời khuyên nào cung cấp trong các Bản Hướng Dẫn nầy.


2015Information Sheet 10 – Planning for the future (translated into Vietnamese)
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương