1. thông tin chungtải về 4.71 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích4.71 Mb.
#1059
1   2   3   4   5   6   7   8

19.BAN KIỂM SOÁT


  1. Ban kiểm soát
Họ tên

Chức vụ

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Minh Trường

Thành viên ban kiểm soát

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Thành viên ban kiểm soát
1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Giới tính:

Nữ

- Ngày sinh:

02/07/1972

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

012045771

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:

0982.320.772

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - Đại học Tài Chính Kế toán

- Quá trình công tác:
Từ tháng 09/1993 – tháng 07/1996Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO

Từ tháng 08/1996 – tháng 09/2005Kế toán viên Tổng công ty Viglacera 

Từ tháng 10/2005 – tháng 08/2011Chuyên viên phòng kiểm soát nội bộ Tổng công ty Viglacera;

Từ tháng 09/2011 – 27/01/2014

Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera

Từ tháng 28/01/2014 – 21/07/2014

Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, Trưởng BKS Công ty CP Viglacera Bá Hiến

Từ 22/07/2014 đến nay

Thành viên BKS Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, Trưởng BKS Công ty CP Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, từ ngày 28/01/2014;

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, từ ngày 28/01/2014;- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera, từ ngày 28/01/2014.


- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không


2. Ông Nguyễn Minh Trường

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

28/08/1965

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

011518314

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

- Điện thoại:

0912.095.833

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân luật

- Quá trình công tác:
Từ tháng 10/1989 – tháng 12/1992

Công nhân sản xuất công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 01/1993 – tháng 12/1994

Công nhân tổ cơ khí công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 01/1995 – tháng 10/1995

Nhân viên phòng hành chính công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 11/1995 – tháng 09/2003

Nhân viên kinh doanh công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 10/2003 – 27/01/2014

Nhân viên kinh doanh ông ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ 28/01/2014 – tháng 06/2014

Nhân viên kinh doanh, thành viên BKS Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Tháng 07/2014 đến nay

Trưởng phòng kinh doanh, thành viên BKS Công ty cổ phần Viglacera bá hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Trưởng phòng kinh doanh, thành viên BKS

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

Không

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

26/02/1972

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

125443834

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại:

0963.937.236

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Trung cấp nghề điện nước

- Quá trình công tác:
Từ tháng 01/1995 – tháng 09/2001

Công nhân công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 10/2001 – tháng 12/2002

Tổ trưởng sản xuất công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 01/2003 – tháng 12/2007

Tổ trưởng sản xuất công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 01/2008 – 27/01/2014

Đốc công sản xuất công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ 28/01/2014 – tháng 10/2015

Đốc công sản xuất, thành viên BKS công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 11/2015 đến nay

Thủ kho thành phẩm, thành viên BKS công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Thủ kho thành phẩm, thành viên BKS

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

Không

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không

19.1.Hoạt động của Ban kiểm soát


Thực hiện quy chế hoạt động của BKS, căn cứ điều lệ của công ty, BKS hoạt động độc lập nhưng vẫn theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng quý, BKS họp và đánh giá các mặt hoạt động của công ty, đề ra các nhiệm vụ giám sát cụ thể của từng thành viên, các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể: các NQ của HĐQT, việc điều hành của Ban giám đốc, đầu tư XDCB, thực hiện quy chế dược, quản lý tài chính, báo cáo kế toán của các quý, năm, phân phối lợi nhuận,...

BKS đã tham gia, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, cùng HDQT xây dựng định hướng cho SXKD, đầu tư XDCB đạt hiệu quả.


20.THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT


Hội đồng quản trị

STT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (VNĐ)

1

Lợi nhuận sau thuế ( A)

0

2

Thù lao Hội đồng quản trị (=3%xA)

0

Ban Kiểm soát

STT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (VNĐ)

1

Lợi nhuận sau thuế ( A)

0

2

Thù lao của BKS (=1%xA)

0

Do công ty còn lỗ lũy kế nhiều nên không chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
d:\study\internship\ctcp viglacera bá hiển\17361101_10206693861544703_1573647155_n.jpg


tải về 4.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương