1. thông tin chung


ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TYtải về 4.71 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích4.71 Mb.
#1059
1   2   3   4   5   6   7   8

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

16.1.Công tác phát triển sản phẩm


Trong năm 2016 các cuộc họp Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chủ trì nhiều nhất và hiệu quả nhất là công tác kiểm tra, hoàn thiện và phát triển sản phẩm hàng sản xuất của Công ty:

Hoàn thiện sản phẩm với chất lượng của sản phẩm được đặt lên hàng đầu bằng việc kiện toàn hệ thống nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng, uy tín, ổn định


16.2.Công tác Marketing


 • Lên kế hoạch, dự trù, đặt hàng phân bổ các sản phẩm, hỗ trợ bán hàng: quà tặng, hàng mẫu… cho bộ phận kinh doanh và đại lý:

 • Xây dựng kế hoạch quảng cáosản phẩm trên trang website của công ty.

16.3.Công tác xây dựng hệ thống bán hàng


Để phát triển hàng sản xuất của Công ty về lâu dài bên cạnh việc kiện toàn hệ thống chất lượng, kiện toàn sản xuất từ khâu đầu cho đến khâu cuối để tạo ra các sản phẩm có khả năng đi vào thị trường tốt thì việc xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại là rất quan trọng. Trong năm 2016 Phòng Kinh doanh, xây dựng chính sách bán hàng và triển khai bán hàng hoàn thiện các kênh bán hàng theo hướng chủ động, tích cực đi thị trường và mở rộng thị trường.

16.4.Công tác hoàn thiện hệ thống xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất


Lập kế hoạch và triển khai sản xuất là công việc quan trọng để cung ứng hàng đạt yêu cầu về chất lượng, kịp thời cho các phòng bán hàng do đó trong năm 2017 Giám đốc, cán bộ quản lý sản xuất đã thực hiện tốt công tác cung ứng nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, triển khai thực hiện kế hoạch, Các phân xưởng điều độ sản xuất đạt yêu cầu của thị trường.

16.5.Công tác tài chính


 • Lập kế hoạch dự toán tài chính hàng tháng, quý năm từ các bộ phận để tổng hợp thành dự toán tài chính toàn công ty, với mục đích sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn kinh doanh.

 • Năm 2016 Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cổ đông, người lao động theo nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

 • Năm 2016 Công ty đã thuê Công ty kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng điều lệ quy định.

16.6.Công tác tổ chức


 • Bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình phục vụ công tác quản lý của các bộ phận chức năng trong Công ty.

 • Ban hành các Quy chế quản lý công ty theo Điều lệ và phù hợp thực tế để quản trị công ty khoa học, hiệu quả.

 • Bổ sung thêm nhân sự có năng lực phù hợp yêu cầu công việc cho các bộ phận phục vụ công tác theo đúng Quy trình thi tuyển dụng công khai, minh bạch.

 • Thực hiện nâng lương cho cán bộ, công nhân viên.

17.ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Trong những năm tới, Công ty vẫn giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về sản xuất, giữ vững ổn định về kinh doanh, mở rộng qui mô phát triển, tập trung toàn bộ năng lực có thể cả về sức lực và trí tuệ, tiền vốn để xây dựng và phát triển cả về sản xuất kinh doanh.

 • Giữ vững ổn định và phát triển thị trường Tây Bắc và Miền Trung, tập trung trọng tâm vào thị trường các tỉnh khu vực phía Bắc, thị trường các tỉnh miền Trung.

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lượng sản phẩm là trách nhiệm đối với xã hội, mang tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển Công ty.

 • Đầu tư thích đáng vào sự phát triển nguồn nhân lực, yếu tố con người là quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của Công ty.

Tập trung đào tạo đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, vận hành tốt máy móc thiết bị.

Tổ chức đội ngũ cán bộ công nhân viên-người lao động đông đảo, đoàn kết, dồi dào về kiến thức kỹ thuật, đoàn kết tâm huyết gắn bó với Công ty, lấy đó là động lực chủ yếu thúc đẩy Công ty phát triển.Tạo dựng một môi trường hoạt động công bằng bình đẳng, khách quan, minh bạch trên tinh thần dân chủ, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của CBCNV - người lao động; thiết lập kỷ cương trong công tác điều hành, thực hiện tốt các quy chế quản lý của Công ty, để hàng năm đạt năng suất lao động cao, hiệu quả kinh tế tốt và lợi nhuận tăng từ 20 – 30%, năm sau cao hơn năm trước; sẽ đưa Công ty thành 1 doanh nghiệp có:

 • Có thương hiệu và văn hóa tiên tiến.


18.QUẢN TRỊ CÔNG TY


 • Hội đồng quản trị

 • Ban Kiểm soát

 • Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátmgmt4


 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18.1.Hoạt động của Hội đồng quản trị


 • Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyêt HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ của Công ty đã ban hành.

 • Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước và kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGĐ thực hiện.

 • Phê duyệt và giám sát việc cân đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều hành.

18.2.Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị


Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

Ông Nguyễn Quý Tuấn

Chủ tịch HĐQT

Thành viên không điều hành

Ông Trần Hải Thuật

Thành viên HĐQT

Thành viên không điều hành

Ông Tưởng Quốc Tuấn

Thành viên HĐQT

Thành viên điều hành

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Thành viên không điều hành

Bà Đỗ Xuân Hòa

Thành viên HĐQT

Thành viên không điều hành1. Ông: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

07/08/1965

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

011916731

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Đại mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

- Điện thoại:

0904.347.888

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Vật liệu xây dựng

- Quá trình công tác:
Từ tháng 09/1983 – tháng 08/1986

Chiến sỹ C12 – D3 – E141

Từ tháng 09/1986 –tháng 07/1991

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng

Từ tháng 11/1992 - tháng 12/1998

Kỹ sư - Quản đốc Phân xưởng Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng (nay là Công ty CP Viglacera Từ Liêm)

Từ tháng 01/1999 - tháng 09/2003

Phó giám đốc Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng

Từ tháng 10/2003 - tháng 11/2009

Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm

Từ tháng 12/2009 – tháng 09/2010

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera

Từ tháng 12/2009 – tháng 09/2010

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera

Từ tháng 10/2010 – 27/01/2014

Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera

Từ 28/01/2014 – 17/05/2014

Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ 18/05/2014 – 21/07/2014

Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Từ 22/07/2014 – nay

Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh,

Từ 23/04/2015 đến nay

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

- Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viglacera – CTCP;

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không2. Ông: Trần Hải Thuật

Thành viên HĐQT

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

30/06/1978

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

012933163 cấp ngày 06/06/2008 tại CA Hà Nội

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

P203 nhà B6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 9 phường Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại:

04 3883 2400

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:
Từ tháng 09/2011 - tháng 09/2006

Cán bộ kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

Từ tháng 10/2006 – tháng 03/2011

Phó Giám đốc nhà máy gạch Ngãi Cầu

Từ tháng 04/2011 – tháng 09/2015

Giám đốc nhà máy gạch Ngãi Cầu

Từ tháng 10/2015 –01/03/2016

Phó giám đốc Ban gạch ngói Tổng Công ty cổ phần Viglacera, Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

Từ 02/03/2016 đến nay

Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Anh, Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Anh

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không3.Ông: Tưởng Quốc Tuấn

Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

25/07/1975

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

013041153

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Tảo Dương Văn - Ứng Hòa – Hà Tây

- Điện Thoại:

0211.888500

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư vật liệu xây dựng

- Quá trình công tác:
Từ T8/2000 đến T11/2002

Phó Quản Đốc Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng

Từ T11/2002 đến T8/2007

Phó giám đốc nhà máy Công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ T8/2007 đến T10/2013

Giám đốc chi nhánh Viglacera Từ Liêm Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

Từ T10/2013 đến T5/2014

Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ T5/2014 đến nay

Giám đốc công ty, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

Không

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không4. Ông: Đinh Quang Huy

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

28/08/1943

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

012620421

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam

- Điện thoại:

0913.208.727

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Hóa Silicat

- Quá trình công tác:
Từ tháng 07/1967 đến tháng 12/1974

Giáo viên trường Kiến Trúc Hà Tây.

Từ tháng 01/1975 đến tháng 12/1981

Phó phòng giáo vụ, Trưởng phòng giáo vụ Trường trung học số 4 – Bộ Xây Dựng.

Từ tháng 1/1982 đến tháng 08/1986Phó GĐ xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội..

Từ tháng 09/1986 đến tháng 12/1993

Giám đốc xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội

Từ tháng 01/1994 đến tháng 3/1995Giám đốc công ty gạch Hữu Hưng- Hà Nội

Từ tháng 4/1995 đến tháng 05/1995

Phó Tổng giám đốc TCT Thuỷ tinh và Gốm xây dựng.Từ tháng 6/1995 đến tháng 05/2005Tổng giám đốc TCT Thuỷ tinh và Gốm xây dựng

Từ tháng 06/2005 – 16/04/2009

về nghỉ hưu

Từ ngày 17/04/2009 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP Gạch men Viglacera Thăng Long

Từ 22/04/2013 đếnnay

Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Viglacera Hạ Long

Từ tháng 6/2013 đến nay

Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Từ 28/01/2014 đến nay

Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Thành viên HĐQT Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

- Thành viên HĐQT Công ty CP Gạch men Viglacera Thăng Long;

- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Viglacera Hạ Long- Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn


- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không5. Bà Đỗ Thị Xuân Hòa

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Giới tính:

Nữ

- Ngày sinh:

20/02/1975

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân:

135153394

- Dân tộc:

Kinh

- Địa chỉ thường trú:

Đồng Xuân – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Điện Thoại:

0211.888500

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế - ĐH tài chính kế toán

- Quá trình công tác:
Từ tháng 10/1995 – 07/2003

Nhân viên kế toán công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

Từ tháng 08/2003 – 09/2013

Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 10/2013 đến nay

Thành viên HĐQT công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành

Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác

Không

- Số cổ phần cá nhân nắm giữ

26200 cổ phần, chiếm 2,62% VĐL

- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu

Chồng: Dương Minh Uy sở hữu 2.431 cổ phần, chiếm 0,24% VĐL

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty

Không

- Hành vi vi phạm pháp luật

Không
tải về 4.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương