1. Tác giả Tác giảtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích445 b.1. Tác giả

 • 1. Tác giả • §o¹n trÝch lµ phÇn cuèi cña t¸c phÈm

 • §­îc in trong tËp C©y ®Ìn thanh m¶nh (1907)

A. Là một người thương yêu và lo lắng cho số phận của Giôn –xi

 • A. Là một người thương yêu và lo lắng cho số phận của Giôn –xi

 • B. Là một người rất cao thượng, biết quên mình vì người khác

 • C. Là một người sống lặng lẽ, âm thầm

 • D. Cả ba nội dung trên đều đúngA. Vì Xiu muốn tự mình kể sự việc đó cho Giôn – xi nghe.

 • A. Vì Xiu muốn tự mình kể sự việc đó cho Giôn – xi nghe.

 • B. Vì nhà văn muốn tạo ra cho các nhân vật và người đọc sự bất ngờ.

 • C. Vì đó là sự việc không quan trọng.

 • D. Vì đó là sự việc ngẫu nhiên xảy ra mà nhà văn không dự tính trước.A. Vì chiếc lá cụ Bơ –men vẽ rất giống chiếc lá thật.

 • A. Vì chiếc lá cụ Bơ –men vẽ rất giống chiếc lá thật.

 • B. Vì chiếc lá ấy đã mang lại sự sống cho Giôn – xi.

 • C. Vì bức tranh vẽ chiếc lá được thực hiện trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt của thời tiết

 • D. Cả ba nội dung trên đều đúng

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương