1. Từ sơ đồ quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ : Từ sơ đồ quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữtải về 3.4 Mb.
trang1/148
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích3.4 Mb.
#162
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148

1. Từ sơ đồ quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ :

 • 1. Từ sơ đồ quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ :

 • Bối cảnh

 • Người gửi Thông điệp Người nhận

 • (nói/viết) (nghe/đọc)

 • Kênh giao tiếp2. Đến con đường nghiên cứu văn học :

 • 2. Đến con đường nghiên cứu văn học :

 • Tác giả Văn bản văn học Người đọc

 • (1) (2) (3)GS Nguyễn Văn Hạnh đưa ra ý kiến như sau : Nhìn chung, có thể phân biệt ba bình diện, ba “hình thức tồn tại” của tác phẩm, ba phương hướng nghiên cứu nó:

 • GS Nguyễn Văn Hạnh đưa ra ý kiến như sau : Nhìn chung, có thể phân biệt ba bình diện, ba “hình thức tồn tại” của tác phẩm, ba phương hướng nghiên cứu nó:

 • Nghiên cứu tác phẩm trong mối liên hệ với những tiền đề của nó;

 • Nghiên cứu tác phẩm như một hệ thống, một cấu trúc;

 • Nghiên cứu tác phẩm trong mối liên hệ với người đọc.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   148
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương