1 Sơ đồ phát triển chương trình giáo dụctải về 50 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích50 Kb.
#2772

1)Sơ đồ phát triển chương trình giáo dụcPhân tích nhu cầu xã hội

Khảo sát

Thu thập thông tin

Xử lí thông tin

Chuẩn đầu ra


Mục tiêu


Thiết kế


Lựa chọn sắp xếp

Hình thức tổ chức dạy học

Phương pháp phương tiện dạy học

Đánh giá kết quảThực thi


Động cơ

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch kiểm tra đánh giá

Đánh giá cải tiến2)Phát biểu định nghĩa về chương trình giáo dục, phân tích mối quan hệ giũa các yếu tố, chú ý vai trò quyết định của mục tiêu chuẩn đầu ra đối với quá trình đào tạo và dạy học.


Phân tích nhu cầuXã hội

Người học


Môn học

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Ở nhà

Phương pháp dạy tự học

HD

Ktra

Ở nhà

Trên lớp

Lớp đông

LV nhóm


Xemina

Thực hành


PH2 tích cực

Hđộng SV

*)Định nghĩa chương trình giáo dục

Thuật ngữ chương trình giáo dục xuất hiện từ năm 1820, tuy nhiên phải đến giữa thế kỉ 20 thuật ngữ này mới được xử dụng một cách chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ và một số nước có nền giáo dục phát triển. Chương trình giáo dục (Curriculum) có gốc La tinh là Currere có nghĩa là “to run” (Chạy điều hành hoặc “to run a course” – điều hành một khóa học). Do vậy, định nghĩa truyền thống của chương trình giáo dục là một khóa học (Course of study).

Hầu hết các nhà giáo dục ở giai đoạn đầu xem chương trình giáo dục là một khóa học, một giáo trình – cái hình thành nên một khóa học.

Chương trình học bao gồm các môn học thường xuyên như ngữ pháp, đọc, hùng biện và logic, và toán học ( cho các trường tiểu học và trung học) và những môn học tinh túy nhất của thế giới phương tây (bắt đầu đưa vào từ trường trung học)

Chương trình học bao gồm các môn học chủ yếu trong năm lĩnh vực lớn như 1)tiếng mẹ đẻ và ngữ pháp, văn chương và viết;2) toán học; các môn khoa học;4) lịch sử; 5) ngoại ngữ.

Chương trình học gồm toàn bộ kiến thức của các môn học. Giáo dục được xem như một quá trình nhằm giúp người học nắm bắt các nội dung kiến thức cấu tạo nên các môn học.

Chương trình học là một hệ thống khóa học hay môn học cần phải có được tốt nghiệp hoặc được cấp chứng nhận đã học xong một ngành học.

Chương trình học gồm các môn học cố định như ngữ pháp, đọc, logic, hùng biện, toán và các môn học tinh túy của thế giới phương Tây.

Định nghĩa chương trình học như là một sản phẩm đã hoàn thiện đã không làm thỏa mãn các nhà giáo dục tham gia phát triển chương trình học. Vào đầu thế kỉ này, sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đã hàm ý rằng kiến thức không chỉ nằm trong phạm vi các tài liệu in ấn. Với sự phổ biến kiến thức thông qua các phương tiện công nghệ, việc xác định những gì cấu tạo nên kiến thức thiết yếu là không dể dàng.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, nhiều môn học mới được đưa thêm vào chương trình giáo dục, sự khác biệt giữa người học đã trở nên rõ rệt hơn đối với giáo viên và các nhà quản lí, định nghĩa về chương trình giáo dục bắt đầu được mở rộng. Các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế chương trình giáo dục bắt đầu phân loại các chương trình giáo dục khác nhau : chương trình giáo dục cho khối cơ bản, khối kĩ thuật, khối thực hành v v.

Nhiều tác giả cũng cho rằng chương trình giáo dục không phải là sản phẩm được dùng lâu dài mà có tính phát triển liên tục, chẳng hạn:

“ Chương trình giáo dục là một chuổi nhựng kinh nghiệm được nhà trường phát triển nhằm giúp người học tăng cường tính kỹ luật, phát triển năng lực tư duy và hành động”

“Chương trình giáo dục bao gồm tất cả các kinh nghiệm có được của người học dưới sự dẫn dắt của nhà trường”


Định nghĩa chương trình giáo dục của Nguyễn Hữu Trí – Viện KHGD 2002

Chương trình giáo dục là sự trình bày có hệ thống một kế hoạch tổng thể các hoạt động giáo dục tring thời gian xác định, trong đó nêu lên các mục tiêu giáo dục mà người học cần đạt được, đồng thời xác định rõ phạm vi, mức độ nội dung học tập, các phương tiện, phương pháp, cách thức tổ chức học tập, cách đánh giá kết quả học tập, nhằm đạt được các mục tiêu học tập đề ra


*)Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố, chú ý vai trò quyết định của mục tiêu chuẩn đầu ra đối với quá trình đào tạo và dạy học

Phân tích nhu cầu xã hội: phân tích nhu cầu xã hội để biết được xã hội đang cần lĩnh vực lao động nào trên cơ sở đó trường đưa ra môn học nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đó của xã hội. Ví dụ các công ty đang cần đội ngũ lập trình viên, trên cơ sở đó trường quyết định đưa môn học lập trình và các môn học học khác nhằm đào tạo lập trình viên đáp ứng nhu cầu của các công ty.

Mục tiêu chuẩn đầu ra: trên cơ sở phân tích nhu cầu xã hội, trường đề ra mục tiêu chuẩn đầu ra gồm: Kiến thức, kĩ năng và thái độ. Tức là sau khi được đào tạo thì người học cần đạt được những mục tiêu nào về kiến thức, kĩ năng và thái độ.

Nội dung: Từ mục tiêu chuẩn đầu ra, trường mới xây dựng nội dung phù hợp, mục tiêu chuẩn đầu ra quyết định nội dung.

Hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, phương tiện: Từ mục tiêu chuẩn đầu ra và nội dung, đưa ra hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học

Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra đánh giá để xem người học có đạt được mục tiêu chuẩn đầu ra không, từ đó điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học.

tải về 50 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương