1 requirementst txttải về 21.24 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu19.04.2022
Kích21.24 Kb.
#181792
  1   2
BRD
Website quản lý khách sạn, 6 - Understanding Dormant Accounts Vietnamese, Aqua Marketing Plan by Slidesgo, Draft

Apache Fineract


Link tìm hiểu: https://fineract.apache.org

  1. Giới thiệu:

Có thể trong cloud hoặc on -premise.
Các domain quan trọng của Apache Fineract 1.x

+ Flexible product configuration

+ KYC documentation support

+ Business rule set.

+ Payment transactions.

+ Porfolio management.

Fineract là 1 mature platforms với nhều API.

Fineract is a cloud native.

Hướng vào việc flexible với việc các module

Confluence for Fineract:

https://cwiki.apache.org/confluence/display/FINERACT/1.+Overview


  1. Fineract Credit Scorecard:

Rule Based Model (Judgemental Model): phụ thuộc vào lịch sử tín dụng quá khứ. Có thể customer.

Statistical models: dựa vào việc tính toán/ xác suất thông kê.Statistical models are often described as a scorecard, a pooled scorecard, and a custom scorecard.


1tải về 21.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương